hchi4): "rõ ràng e thấy mặt chồng em giống như háo sắc nhưng mà nhỉ