Tóm tắt ngữ pháp với tổng thích hợp bài tập thì lúc này đơn từ cơ phiên bản đến nâng cao trong bài viết này sẽ giúp đỡ bạn ôn tập lại kỹ năng và kiến thức của thì này một phương pháp dễ dàng. Hãy ôn luyện thuộc Monkey nhé!


Thì hiện tại đơn: kim chỉ nan cơ phiên bản và cách chia rượu cồn từ

Để làm bài bác tập về thì hiện tại đơn chủ yếu xác, bạn phải ôn tập định hướng về nhiều loại thì này. Vào phần đầu tiên, Monkey để giúp bạn tổng phù hợp ngữ pháp gồm: định nghĩa, công thức, giải pháp dùng và dấu hiệu nhận biết.

Bạn đang xem: Bài tập chia thì hiện tại đơn

*

Định nghĩa thì bây giờ đơn

Thì hiện tại đơn(Simple Present tense) được cần sử dụng để biểu đạt một thực sự hiển nhiên, một sự việc hay như là một hành động diễn ra và lặp lại thường xuyên theo thói quen, phong tục, khả năng diễn ra ở thời điểm hiện tại.

Công thức

Thì hiện tại đơn có cấu tạo gồm 3 dạng: câu khẳng định, câu lấp định và câu hỏi.


Loại câu

Động từ thường

Động từ “to be”

Khẳng định

S + V(s/es)

S = I/ you/ they/ we/ N số các + V(nguyên mẫu)

S = He/ she/ it/ N số ít + V(s/es)

Ex: I go to school

She goes lớn school

S + am/is/are + N/Adj

S = I + am

S = he/she/it + is

S = They/we/you + are

Ex: I am a student

He is handsome

They are from Viet
Nam

Phủ định

S + do/does + not + V-inf(nguyên mẫu)

Do not = Don’t

Does not = Doesn’t

Ex: I don’t often go to lớn school by car

He doesn’t buy it

S + am/is/are + not + N/Adj

Is not = Isn’t

Are not = Aren’t

Ex: My sister isn’t tall

They aren’t from Japan

Nghi vấn

Do/does + S + V(nguyên mẫu)?

Yes, S + do/does

No, S + don’t/doesn’t

Ex:

Q: do you lượt thích to play baseball?

A: Yes, i do

No, i don’t

Am/is/are + S + N/Adj?

Yes, S + am/is/are

No, S + am/isn’t/aren’t

Ex:

Q: Is she tall?

A: Yes, she is

No, she isn’t


Cách dùng thì bây giờ đơn

Thì hiện tại đơn được sử dụng trong số ngữ cảnh được liệt kê bên dưới đây, bạn cần ghi nhớ để làm bài tập thì bây giờ đơn chủ yếu xác.

*

Khi sử dụng để miêu tả một sự việc, hành vi hay thói quen tiếp tục được lặp đi lặp lại.

Ví dụ:

My sister always goes lớn bed at 11 p.m

(Chị gái của tôi luôn đi ngủ vào thời gian 11 giờ đêm)

I play lớn baseball every afternoon

(Tôi chơi bóng chày mỗi buổi chiều).

Dùng để miêu tả một chân lý, thực sự hiển nhiên

Ví dụ:

The Earth goes around the Sun

(Trái đất xoay quanh Mặt Trời)

Diễn tả trạng thái, cảm xúc, cảm giác

Ví dụ:

I think that your girlfriend is a good person

(Tôi nghĩ nữ giới của cậu là một người tốt)

He feels very bored

(Anh ấy cảm giác rất nhàm chán)

Diễn tả một sự việc, chuyển động xảy ra theo thời gian biểu nạm thể

Ví dụ:

The flight starts at 8 a.m

(Chuyến bay sẽ căn nguyên lúc 8 tiếng sáng)

Dấu hiệu dấn biết

Để phân biệt thì bây giờ đơn với những thì lúc này hoặc các thì khác trong giờ Anh, bạn cần nhớ các dấu hiệu dưới đây:

*

Khi mở ra những trạng từ bỏ chỉ tần suất và các từ như:

Always (luôn luôn)Usually (thường)Often (cũng tức là thường nhưng gia tốc ít hơn usually)Sometimes (thỉnh thoảng)Rarely (hiếm khi)Seldom (rất hiếm)Never (không bao giờ)Every + khoảng thời gian (every day, every week,...)Once/ Twice/ Three times/... + khoảng thời hạn (once a week, three times a month,...)In + buổi trong ngày (in the morning/ afternoon/ evening).

Lưu ý: mọi trạng từ bỏ chỉ gia tốc này thường đứng trước đa số động từ thường, đứng sau trợ rượu cồn từ và động từ to be trong câu.

Ví dụ:

We always go to the beach on holidays

(Chúng tôi luôn đi biển lớn vào phần đa ngày lễ).

She goes shopping three times a month

(Cô ấy đi mua sắm 3 lần từng tháng).

Cách phân chia động từ trong thì hiện tại đơn

Trong số các dạng bài bác về thì, chia động từ là bài tập thì hiện tại đơn cơ bạn dạng và đặc biệt nhất để tiến hành các bài bác tập nâng cao. Bạn phải ghi ghi nhớ 2 phương pháp chia cồn thì lúc này đơn với động từ "tobe" và động từ thường để vận dụng đúng.

*

Cách phân chia động tự “to be” trong thì bây giờ đơn


Chủ ngữ

Động trường đoản cú “to be”

I

am

Ex: I am worried about my job

Chủ ngữ số không nhiều (He, she, it)

is

Ex: She is a teacher

Chủ ngữ số các ( We, they,...)

are

Ex: They are from Korea


Động trường đoản cú số ít

Động từ bỏ số nhiều

Câu khẳng định

- Đuôi “s” sau gần như động từ gồm đuôi “p”, “t”, “f”, “k’’.

- Đuôi “es” được cấp dưỡng sau đa số động từ có đuôi “ch”, “sh”, “z”, “s”

- Đuôi “ies” vào phần lớn động từ có đuôi “y”, bỏ “y” đổi thành đuôi “ies”.

Ex: He wants lớn study Math.

- Động từ ở dạng nguyên mẫu

Ex: I love my flowers!

Câu che định

Doesn"t + V(nguyên mẫu)

Ex: She doesn’t need lớn attend the class tomorrow.

Don’t + V(nguyên mẫu)

Ex: They don’t like you


Trên đây là tổng phù hợp ngữ pháp về thì bây giờ đơn. Chúng ta cũng có thể học thêm các loại câu của thì này được tổng hòa hợp trong Monkey Stories. Những mẫu câu được phân chia theo chủ thể và kết nối dưới dạng đoạn văn giúp bạn hiểu biện pháp dùng và ngữ cảnh đúng chuẩn nhất.

Tham gia xã hội ba bà bầu Monkey với trên 200.000 cha mẹ sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm trên đây.

*

Bài tập thì hiện tại đơn gồm đáp án bỏ ra tiết(Present Simple)

Nhằm giúp cho bạn nắm vững vàng về thì hiện tại đơn, bài bác tập về thì này sẽ tiến hành Monkey tổng hợp không hề thiếu cùng đáp án cụ thể trong phần này. Hãy bước đầu làm quen với các dạng bài xích tập cơ phiên bản nhất để nắm vững cách chia động từ và biện pháp dùng thì trong giờ đồng hồ Anh nhé!

*

Bài tập về thì bây giờ đơn cơ bản

Các dạng bài bác tập hiện tại đơn cơ bạn dạng gồm phân chia động từ, điền động từ tobe/ thường tương xứng với nhà ngữ số ít, số nhiều, sắp xếp, sửa lỗi không đúng trong câu, v.v...

Bài 1. Bài tập phân chia động từ thì hiện tại đơn (thêm s/es)

My sister (work) ________ in a hospital.

Cat (like) ________ fish.

She (live)________ in California.

It (rain)________ almost every morning in London.

My mother (fry)________ eggs for breakfast everyday.

The museum (close)________ at six o"clock.

Peter (try)________ hard in class, but I (not think) ________ he"ll pass.

Jessica is so smart that she (pass)________ every exam without even trying.

My life (be)_____ so boring. I just (watch)________ TV everyday.

My girlfriend (write)________ lớn me two times a week.

You (speak) ________ French?

He (not live) ________ in Ho
Chi
Minh city.

Bài 2. Dùng do/does hoặc bởi not/does not xong xuôi các câu sau

He ....... Ride a oto to his office.

Their friends ....... Live in a big house.

The cát ………. Lượt thích me.

They ....... Vị their homework on Sundays.

Mike ....... Play baseball in the afternoons.

……they take a bus khổng lồ school every morning?

The train ....... Arrive at 8 a.m.

We ....... Go to lớn bed at midnight.

My sister ....... Finish work at 7 p.m.

……she often play the piano?

Bài 3. Điền has/have hoặc has not/ have not để triển khai xong câu

She________ a new haircut today.

I usually________ breakfast at 6 a.m

We________a holiday in October every year.

They don’t________breakfast every morning.

Linh doesn’t usually________ lunch.

They________breakfast together everyday.

We ______ some posters.

She ______ many foreign friends.

Nicky always ______ lunch at a nhật bản restaurant.

He ______ some bananas.

Bài 4. Bài xích tập thì hiện tại đơn phân chia động từ to be

My book……….on the table.

That school…………big.

Who………..that?

This………a ruler.

They……..from the USA.

No, it……..

………..your room big?

There…… a lamp in the desk

I………a student.

This………. Her yellow dress.

Bài 5. Bài tập sắp xếp câu hoàn chỉnh thì hiện tại đơn

you / to lớn speak / French

when / go / trang chủ / she

they / the kitchen / to lớn clean

where / she / her car / to lớn ride

Ben / lớn work / in the hospital

Bài 6. Bài bác tập bây giờ đơn về tìm với sửa lỗi sai

He doesn’t plays football in the afternoon.

The bus don’t arrive at 8 a.m.

Our friends doesn’t live in a big house.

They aren’t do their homework on weekends.

The cát don’t like me.

Bài 7. Bài tập thì bây giờ đơn chấm dứt đoạn văn

My cousin, Peter, 1.(have)……….. A dog. It 2.(be)……….. An intelligent pet with a short tail & big đen eyes. Its name 3.(be)……….. Kiki and it 4.(like)……….. Eating pork. However, it 5.(never/ bite) ……….. Anyone; sometimes it 6.(bark)……….. When strange guests visit. Khổng lồ be honest, it 7.(be)……. Very friendly. It 8.(not/ like)……….. Eating fruits, but it 9.(often/ play)……….. With them. When the weather 10.(become)……….. Bad, it 11.(just/ sleep)……….. In his cage all day. Peter 12.(play)……….. With Kiki every day after school. There 13.(be)……….. Many people on the road, so Peter 14.(not/ let)……….. The dog run into the road. He 15.(often/ take)……….. Kiki lớn a large field to enjoy the peace there. Kiki 16.(sometimes/ be)……….. Naughty, but Peter loves it very much.

Bài 8. Gửi từ câu khẳng định thành câu lấp định

I usually go khổng lồ church on the weekend.

I lượt thích explorations in the deep forest

I study medicine according to lớn my father"s wishes.

We clean the bedroom twice a day

My mother helps me with my homework every evening


mày mò chương trình học quan trọng giúp 10 triệu trẻ em em giỏi Nghe - Nói - Đọc - Viết


<Ôn tập> Thì bây giờ đơn: bài bác tập nâng cấp có đáp án bỏ ra tiết


Bài tập (bt) thì lúc này đơn và hiện tại tiếp diễn (CÓ ĐÁP ÁN)


Đáp án bài bác tập về thì lúc này đơn cơ bản

Bây giờ! Hãy kiểm tra đáp án bài xích tập thì lúc này đơn của doanh nghiệp đã chuẩn chỉnh chưa nhé! Nếu đã thành thuần thục hãy tiếp tục thử mức độ với phần bài xích tập nâng cao.

Đáp án bài 1.

My sister works in a hospital.

Cat likes fish.

She lives in California.

It rains almost every morning in London.

My mother fries eggs for breakfast everyday.

The museum closes at six o"clock.

Peter tries hard in class, but I bởi not think he"ll pass.

Jessica is so smart that she passes every exam without even trying.

My life is so boring. I just watch TV everyday.

My girlfriend writes lớn me two times a week.

Do you speak French?

He does not live in Ho
Chi
Minh city.

Đáp án bài bác 2.

She doesn"t ride a bike to her office.

Their friends don"t live in a big house.

The cat does/doesn’t like me.

They don"t bởi vì their homework on Sundays.

Mike does/doesn"t play baseball in the afternoons.

Do they take a bus khổng lồ school every morning?

The train doesn"t arrive at 8 a.m.

We don"t go to bed at midnight.

My sister doesn"t finish work at 7 p.m.

Does she often play the piano?

Đáp án bài 3.

She has a new haircut today.

I usually have breakfast at 6 a.m

We have a holiday in October every year.

They don"t have breakfast every morning.

Linh doesn’t usually have lunch.

They have breakfast together everyday.

We have some posters.

She has many foreign friends.

Nicky always has lunch at a japan restaurant.

He has some bananas.

Đáp án bài xích 4.

My book is on the table.

That school is big.

Who is that?

This is a ruler.

They are from the USA.

No, it isn’t

Is your room big?

There is a lamp in the desk

I am a student.

This is her yellow dress.

Đáp án bài xích 5.

Do you speak French?

When does she go home?

Do they clean the kitchen?

Where does she ride her car?

Does Ben work in the hospital?

Đáp án bài 6.

He doesn’t play football in the afternoon.

The bus doesn"t arrive at 8 a.m.

Our friends don"t live in a big house.

They don"t vì chưng their homework on weekends.

The cát doesn"t like me.

Đáp án bài xích 7.

has

is

is

likes

never bites

barks

is

doesn’t like

often plays

becomes

just sleeps

plays

are

doesn’t let

often takes

is sometimes

Đáp án bài bác 8.

I don"t go khổng lồ church on the weekend.

I don"t lượt thích explorations in the deep forest

I don"t study medicine according to my father"s wishes

We don"t clean bedroom twice a day

My mother doesn"t help me with my homework every evening.

ĐỪNG BỎ LỠ!! bí quyết con GIỎI NGHE - NÓI - ĐỌC - VIẾTvới chương trình quan trọng đặc biệt giúp 10 triệu trẻ nhỏ thành thuần thục 4 kỹ năng xuất sắc nhất.
*

Bài tập thì hiện tại đơn nâng cao

Dưới đó là một số bài bác tập lúc này đơn ở tầm mức độ khó hơn, chúng ta hãy cùng làm thử và check đáp án Monkey đã chia sẻ nhé!

Bài 1. Chia động từ ngơi nghỉ thì lúc này đơn

Look. She _______ (listen) khổng lồ us.

We ________ (stay) at a hotel this month.

I _________ (go) to bed early on Mondays.

My mother is at the shop. She _______ (buy) a new dress.

Ben _____ (have) a lot of money.

They usually _____ (leave) on Thursday.

Please, stop! You _____ (drive) so fast!

We ______ (meet) in Emma each year.

We ______ (go) khổng lồ discos on Sundays.

He normally ______ (come) on time. I can’t hear you!

Bài 2. Mang đến dạng đúng của động từ để xong xuôi đoạn văn (thì bây giờ đơn hoặc bây giờ tiếp diễn)

Dear Editor! I _____________________ (write) this letter because it _____________________ (seem) to lớn me that far too many changes _____________________ (take) place in my country these days, and, as a result, we _____________________ (lose) our identity. I _____________________ (live) in a small town but even this town _____________________ (change) before my eyes. For example, town authorities _____________________ (build) a burger place where my favourite restaurant used to be. Our culture _____________________ (belong) to everybody, & I _____________________ (not understand) why the town leaders _____________________ (not do) lớn preserve it. They simply _____________________ (not care). In fact, I _____________________ (think) of starting an kích hoạt group. I _____________________ (appear) on a TV show on Friday evening lớn make people aware of how important this issue is. It’s time for us khổng lồ start doing something before it _____________________ (get) too late.

Bài 3. Nối hễ từ ngơi nghỉ cột A với nhiều từ nghỉ ngơi cột B làm sao cho phù hợp


A

B

Buy

A calendar

Cook

Cards

Decorate

The house

Do

Lucky money

Give

To a pagoda

Go

Peach blossoms

Hang

Relatives

Make

The shopping

Play

Special food

Visit

A wish


Đáp án bài bác tập thì hiện tại đơn nâng cao

Cùng check đáp án bài bác tập cải thiện thì lúc này đơn cùng chấm điểm cho mình nhé!

Bài 1.

Look. She is listening lớn us.

We are staying at a hotel this month.

I go to bed early on Mondays.

My mother is at the shop. She is buying a new dress.

Ben has a lot of money.

They usually leave on Thursday.

Please, stop! You are driving so fast!

We meet in Emma each year.

We go to lớn discos on Sundays.

He normally comes on time. I can’t hear you!

Bài 2.

am writing

seems

are taking

are losing

is changing

are building

belongs

don’t understand

aren’t doing

don’t care

am thinking

am appearing

gets

Bài 3.

Buy peach blossoms 6. Go to lớn a pagoda

Cook special food 7. Hang a calendar

Decorate the house 8. Make a wish

Do the shopping 9. Play cards

Give lucky money 10. Visit relatives

Trên đây là tổng hòa hợp về bài tập thì lúc này đơn từ bỏ cơ bạn dạng đến nâng cao kèm đáp án cụ thể và triết lý quan trọng. Hãy ôn tập và thực hành liên tiếp để ghi nhớ kiến thức nhé!

ĐỂ HỌC TỐT THÌ trong TIẾNG ANH, BẠN CẦN:

Đọc kỹ kỹ năng và kiến thức 12 thì trong giờ đồng hồ Anh và nạm được: Định nghĩa, công thức, giải pháp dùng với dấu hiệu nhận ra của từng thì hiện nay tại, thừa khứ, tương lai.

Kết phù hợp Monkey Stories, phương pháp giúp đỡ bạn & con ghi lưu giữ từ vựng, ngữ pháp một cách thoải mái và tự nhiên thông qua 1000+ mẩu chuyện và 11 nhà đề gần cận với đời sống sẽ được phân tách theo cung cấp độ. Lân cận đó, thầy cô trên Monkey Class sẽ luôn hỗ trợ gia đình để con học tốt, tía mẹ sát cánh đồng hành hiệu quả.

Các em còn nhớ hôm trước Ms Hoa Toeic đã chia sẻ bài học Thì bây giờ Đơn (Simple present tense) – Công thức, giải pháp dùng, dấu hiệu nhận biết không? Để giúp các em rèn luyện con kiến thức kim chỉ nan cô đã Tổng đúng theo bài tập thì bây giờ đơn có ĐÁP ÁN chi tiết! các em hãy cần mẫn làm bài xích tập thì bây giờ đơn với rèn luyện chắc chắn là về nhà điểm ngữ pháp thì bây giờ đơn nhé!

*

I. Bài tập luyện tập thì bây giờ đơn

Bài tập 1: chuyển đổi các câu đến sẵn lịch sự thể khẳng định và phủ định

Thể khẳng định

Thể bao phủ định

Thể nghi vấn

We catch the bus every morning.

  
  

Does it rain every afternoon in the hot season?

 

They don’t drive to lớn Monaco every summer.

 

The Earth revolves around the Sun.

  

She only eats fish.

 

 
  

How often bởi vì they watch television?

  

Does he drink tea at breakfast?

 

I don’t work in London

 

Your exam starts at 09.00

 

 
 

 

Is London a large city?

 

Bài tập 2. Chia động từ ngơi nghỉ trong ngoặc

My father always ................................ Sunday dinner. (make)Ruth ................................ Eggs; they ................................ Her ill. (not eat; make)"Have you got a light, by any chance?" "Sorry, I ................................" (smoke)................................ Mark ................................ To lớn school every day? (go)................................ Your parents ................................ Your girlfriend? (like)How often ................................ You ................................ Swimming? (go)Where ................................ Your sister ................................? (work)Ann ................................. Usually ................................ Lunch. (not have)Who ................................ The ironing in your house? (do)We ................................ Out once a week. (go)

Bài tập 3: hoàn thành các câu sau. Rất có thể chọn khẳng định hoặc đậy định

Ví dụ:

Claire is very sociable. She knows (know) lots of people.We"ve got plenty of chairs, thanks. We don"t want (not want) any more.My friend is finding life in Paris a bit difficult. He ................................ (speak) French.Most students live quite close to the college, so they ................................ (walk) there every day.How often ................................ You ................................ (look) in a mirror? I"ve got four cats và two dogs. I ................................ (love) animals.No breakfast for Mark, thanks. He ................................ (eat) breakfast.What"s the matter? You ................................ (look) very happy.Don"t try lớn ring the bell. It ................................ (work).I hate telephone answering machines. I just. ................................ (like) talking lớn them.Matthew is good at badminton. He ................................ (win) every game.We always travel by bus. We ................................ (own) a car.

Ngoài thì quá khứ đơn những em có thể tìm đọc kiến thức

Đáp án bài luyện tập thi thì lúc này đơn

Bài tập 1: chuyển đổi các câu cho sẵn sang thể xác minh và che định

Thể khẳng định

Thể tủ định

Thể nghi vấn

Vẻ đẹp nhất ngôn từ

We catch the bus every morning.

We don’t catch the bus every morning

Do you catch the bus every morning?

Lưu ý: Với những đại từ bỏ xưng hô I, we (Tôi, bọn chúng tôi), khi đưa sang dạng câu hỏi thường đổi qua đại từ You (Bạn, các bạn) để phù hợp về nghĩa

Các biện pháp nói khác:

- We take the bus every morning.

- We go to lớn school/work by bus every morning.

It rains every afternoon in the hot season

It doesn’t rain every afternoon in the hot season

Does it rain every afternoon in the hot season?

Các buổi vào ngày:

- Dawn: Bình minh

- Morning: Buổi sáng

- Noon: Buổi trưa

- Afternoon: Buổi chiều

- Dusk: Hoàng hôn

- Evening: Buổi tối

- Night: Đêm

- Midnight: giữa đêm

They drive to Monaco every summer.

They don’t drive khổng lồ Monaco every summer.

Do they drive lớn Monaco every summer?

 

Her mother is Vietnamese.

Her mother isn’t Vietnamese.

Is her mother Vietnamese?

 

She only eats fish.

She doesn’t only eat fish.

Does she only eat fish?

Fisherman(n): ngư dân

(Câu hỏi mở)

Gợi ý biện pháp trả lời: trả lời với trạng từ bỏ chỉ tần suất: usually, regularly, occasionally, sometimes,…

VD: They don’t watch television regularly.

They don’t watch television regularly.

How often bởi they watch television?

 

He drinks tea at breakfast

He doesn’t drink tea at breakfast

Does he drink tea at breakfast?

Tea không phát âm là /tia/

Tea /tiː/: Trà

I work in London

I don’t work in London

Do you work in London?

 

Your exam starts at 09.00

Your exam doesn’t start at 09.00

Does your exam start at 09.00?

 

London is a large city

London is not a large city

Is London a large city?

London không đọc là Luân Đôn

London /ˈlʌndən/

Bài tập 2: chia động từ ngơi nghỉ trong ngoặc

Câu

Đáp án

Phân tích đáp án

Vẻ đẹp ngôn từ

1

makes

Dấu hiệu là trạng tự chỉ tần suất always => phân chia động từ sinh sống thì lúc này đơn

Make dinner: Làm buổi tối chứ không nói là cook dinner

2

doesn’t eat / make

Diễn đạt một kiến thức ở lúc này => chia động từ sinh sống thì bây giờ đơn

Make somebody ill/sick: có tác dụng ai đó phát dịch hoặc ghê tởm

3

don’t smoke

Diễn đạt một kiến thức ở lúc này => chia động từ ngơi nghỉ thì bây giờ đơn

Light (n): nhảy lửa

4

Does…. Go

Dấu hiệu là trạng tự chỉ tần suất everyday

 

5

Do….. Like

Thói quen thuộc ra đề:

Những đụng từ chỉ ý kiến, cảm xúc cá thể như like, think, believe,… thường xuyên được phân chia ở thì lúc này đơn

Fiancé (Chồng không cưới)/ Fianée (vợ chưa cưới)

Spouse: Vợ, chồng

6

Do…..go

Dấu hiệu là trạng từ chỉ tần suất often

=> chia động từ ngơi nghỉ thì hiện tại đơn

 

7

does.......... Work

Thói thân quen ra đề:

Khi hỏi về quá trình và không kèm trạng từ chỉ gia tốc và ngữ cảnh ví dụ => phân chia động từ nghỉ ngơi thì hiện tại đơn

Work (v): có tác dụng việc

Occupation = Job (n): Nghề nghiệp

8

doesn’t .... Have.

Dấu hiệu là trạng từ bỏ chỉ tần suất usually

 

9

does

Diễn đạt một kinh nghiệm hoặc hành động lặp đi lặp lại trong hiện tại tại

=> phân chia động từ sinh sống thì bây giờ đơn

Iron (n): Bàn là

Do the ironing: Là quần áo

10

go

Dấu hiệu là trạng từ bỏ chỉ gia tốc once a week => phân tách động từ sinh hoạt thì hiện tại đơn

Once in a blue moon: Thỉnh thoảng, hãn hữu khi

 

Bài tập 3: hoàn thành các câu sau. Hoàn toàn có thể chọn khẳng định hoặc lấp định

Câu

Đáp án

Phân tích đáp án

Vẻ đẹp nhất ngôn từ

1

doesn’t speak

Chọn thể tủ định phụ thuộc vào nghĩa của câu: Bạn tôi thấy cuộc sống thường ngày ở Paris hơi cực nhọc khăn. Cậu ấy lần chần tiếng Pháp

Phân biệt giải pháp dùng Say, Tell, Talk với Speak

SAY: “nói ra” hoặc “nói rằng”, chú trọng ngôn từ được nói ra.

Ex: - She said (that) she had a flu. (Cô ấy bảo rằng cô ấy hiện giờ đang bị cảm)

TELL: kể, nói cùng với ai điều gì đó, yêu ước ai đó có tác dụng gì

Ex: - My grandmother is telling me a fairy story. (Bà tôi vẫn kể cho tôi nghe một mẩu chuyện cổ tích)

- Tell him khổng lồ clean the floor as soon as possible. (Bảo cậu ta lau nhà càng cấp tốc càng tốt)

SPEAK: sử dụng khi dìm mạnh đến việc phát ra tiếng, phân phát biểu, nói sản phẩm công nghệ tiếng gì

Ex: - She is muted. She can’t speak. (Cô ấy bị câm. Cô ấy ko nói được)

- She can speak English fluently. (Cô ấy nói cách khác tiếng Anh thành thạo)

- She’s going to lớn speak in public about her new environmental project. / (Cô ấy sắp đến phát biểu trước công bọn chúng về dự án môi trường xung quanh mới của cô ý ấy)

TALK: thủ thỉ với ai, đàm phán với ai về chuyện gì

Ex: - They are talking about you. / (Họ đang nói về bạn đấy)

2

walk

Dấu hiệu là trạng từ chỉ tần suất everyday

Close (adj): sát về không gian hoặc thời gian

Closely (adv): kỹ lưỡng, tỉ mỉ, cẩn thận

3

do…look

Dấu hiệu là trạng trường đoản cú chỉ gia tốc often

 

4

love

Câu chứa thông tin phía trước được chia ở thì bây giờ đơn => Câu sau hay được cũng chia cùng thì hiện tại đơn

Thói thân quen ra đề: các động từ chỉ dìm thức như love, like, look, know,… không lúc nào chia sống thì lúc này (hoàn thành) tiếp diễn, thừa khứ (hoàn thành) tiếp diễn và sau này (hoàn thành) tiếp diễn

A mèo person (slang): người yêu mèo

A dog person (slang): người yêu chó

5

doesn’t eat

Chọn thể bao phủ định nhờ vào nghĩa của câu: Đừng chuẩn bị bữa sáng đến Mark, xin cảm ơn. Cậu ta không ăn sáng

- breakfast /ˈbrɛkfəst/: bữa sáng

- brunch /brʌntʃ/: bữa tiệc sáng của không ít người dạy muộn (breakfast + lunch)

- lunch /lʌntʃ/: bữa trưa bình thường

- luncheon /ˈlʌntʃən/: bữa trưa trang trọng

- tea-time /"ti: taɪm/: Bữa trà bánh nhẹ xế chiều (của fan Anh)

- dinner /ˈdɪnə/: bữa tối (có thể là trang trọng)

- supper /ˈsʌpə/: ban đêm (thường ngày, cùng với gia đình)

- midnight-snack /ˈmɪdˌnaɪt snæk/: nạp năng lượng khuya

6

look

Câu chứa thông tin phía trước được chia ở thì bây giờ đơn => Câu sau hay được cũng phân chia cùng thì lúc này đơn

 

7

doesn’t work

Chọn thể lấp định phụ thuộc vào nghĩa của câu: Đừng thay nhấn chuông. Chuông cửa ngõ không hoạt động

 

8

like

Câu chứa tin tức phía trước được chia ở thì lúc này đơn => Câu sau thường xuyên được cũng chia cùng thì hiện tại đơn

 

9

wins

Dấu hiệu là every game

Good at: xuất sắc về...

Bad at: kém về...

10

don’t own

Dấu hiệu là trạng trường đoản cú chỉ gia tốc always

 

II. Bài bác tập thực hành 

Bài tập 1: Thêm đuôi /s/ hoặc /es/ vào sau những từ sau:

Work → …………..

Study → …………..

Go → …………..

Eat → …………..

Cry → …………..

Wash → …………..

Play → …………..

Try → …………..

Watch → …………..

Swim → …………..

Spy → …………..

Mix → …………..

Write → …………..

Fly → …………..

Kiss → …………..

 

Bài tập 2. Điền trợ đụng từ vào chỗ trống để thành câu che định:

I ................................ Lượt thích tea.He ................................ Play football in the afternoon.You ................................ Go to lớn bed at midnight.They................................ Vì the homework on weekends.The bus ................................ Arrive at 8.30 a.m.My brother ................................ Finish his work at 8 p.m.Our friends ................................ Live in a big house.The cat ................................ Lượt thích me.I ................................ Love dogs.It ................................ Rain every afternoon here.

 

Bài tập 3: Điền dạng đúng của từ trong ngoặc

She (not study) ..…………….………. On Saturday.He (have) ………………………. A new haircut today.I usually (have) ..…………….………. Breakfast at 6.30.Peter (not/ study) ..…………….……….very hard. He never gets high scores.My mother often (teach) ..…………….………. Me English on Saturday evenings.I like Math và she (like) ..…………….………. Literature.My sister (wash) ..…………….………. Dishes everyday.They (not/ have) ..…………….……….breakfast every morning. My cousin, Peter (have) ..…………….………. A dog. It (be) ..…………….………. An intelligent pet with a short tail và big đen eyes. Its name (be)………..Kiki and it (like) ..…………….………. Eating pork. However, it (never/ bite) ..…………….………. Anyone; sometimes it (bark) ..…………….………. When strange guests visit. Khổng lồ be honest, it (be) ..…………….………. Very friendly. It (not/ like) ..…………….………. Eating fruits, but it (often/ play) ..…………….………. With them. When the weather (become) ..…………….………. Bad, it (just/ sleep) ..…………….………. In his cage all day. Peter (play) ..…………….………. With Kiki everyday after school. There (be) ..…………….………. Many people on the road, so Peter (not/ let) ..…………….………. The dog run into the road. He (often/ take)………..Kiki to lớn a large field khổng lồ enjoy the peace there. Kiki (sometimes/ be) ..…………….………. Naughty, but Peter loves it very much.

Xem thêm: Luyện tập đưa các yếu tố tự sự và miêu tả vào bài văn nghị luận

 

Bài tập 4: Viết lại câu trả chỉnh

Eg: They / wear suits to work? à vị they wear suits to lớn work?

1. She / not / sleep late at the weekends

➤  ______________________________

2. We / not / believe the Prime Minister

➤  ______________________________

3. You / understand the question?

➤  ______________________________

4. They / not / work late on Fridays

➤  ______________________________

5. David / want some coffee?

➤  ______________________________

 6. She / have three daughters

➤  ______________________________

7. When / she / go to lớn her Chinese class?

➤  ______________________________

8. Why / I / have lớn clean up?

➤  ______________________________

9. How often / she / go khổng lồ the cinema / ?

➤  ______________________________

10. She/ not/ usually/ go/ khổng lồ the church/.

➤  ______________________________

Đáp án bài xích tập thực hành thực tế thì bây giờ đơn

Các em kiểm tra đáp án phần bài xích tập thực hành nhé!

Bài tập 1:

Work → Works

Study → Studies

Go → Goes

Eat → …Eats

Cry → Cries

Wash → Washes

Play → Plays

Try → Tries

Watch → Watches

Swim → Swims

Spy → Spies

Mix → Mixes

Write → Writes

Fly → Flies

Kiss → Kisses

Bài tập 2:

don’tdoesn’tdon’tdon’tdoesn’tdoesn’tdon’tdoesn’tdon’tdoesn’t

Bài tập 3:

doesn’t studyhashavedoesn’t studyteacheslikeswashesdon’t have My cousin, Peter has a dog. It is an intelligent pet with a short tail & big đen eyes. Its name is Kiki and it likes eating pork. However, it bites anyone; sometimes it barks when strange guests visit. To lớn be honest, it is very friendly. It doesn’t lượt thích eating fruits, but it often plays with them. When the weather becomes bad, it just sleeps in his cage all day. Peter plays with Kiki everyday after school. There are many people on the road, so Peter doesn’t let the dog run into the road. He takes Kiki lớn a large field lớn enjoy the peace there. Kiki is sometimes naughty, but Peter loves it very much.

Bài tập 4:

She does not sleep late at the weekends We vị not believe the Prime Minister bởi you understand the question? They vày not work late on Fridays Does David want some coffee? She has three daughters When does she go lớn her Chinese class? Why vì I have khổng lồ clean up? How often does she go to lớn the cinema? She does not usually go to lớn the church.

Các em chuyên cần học tập thật xuất sắc nhé! ngoài ra, em nào muốn nâng cấp thêm con kiến thức
TOEIC rất có thể tham khảo: