Chất nào sau đây làm mất màu dung dịch Brom được Vn
Doc soạn hướng dẫn độc giả trả lời câu hỏi liên quan lại đến những chất rất có thể làm mất màu hỗn hợp brom. Cũng giống như đưa ra các nội dung lý thuyết, bài bác tập liên quan. Hi vọng thông qua câu chữ tài liệu độc giả học tập tốt hơn môn Hóa học. 


Chất nào dưới đây làm mất màu hỗn hợp Brom

A. Metylpropan

B. Cacbon đioxit

C. Butan

D. But-1-en

Đáp án lí giải giải chi tiết 

Những hóa học nào có liên kết π yếu bền trong phân tử có khả năng làm mất màu dung dịch Br2.

Bạn đang xem: Chất nào làm mất màu dung dịch brom

(trừ liên kết pi trong vòng benzen).


Vậy but-1-en làm mất đi màu dung dịch brom.

Phương trình hóa học

CH2 = CH-CH2-CH3 + Br2 → CH2Br-CHBr-CH2-CH3

Đáp án D


Những chất làm mất màu dung dịch Brom?

Những chất làm mất đi màu dung dịch Brom là:

1. Anken, Ankin, Ankadien, … và những hợp chất tương tự (Hợp chất không no)

2. Xicloankan vòng mông cạnh

3. Andehit và các hợp chất giống như có nhóm cho như glucozo, fructozo, mantozo, HCOOR

4. Phenol, anilin, C6H5O-Na, C6H5O-R, C6H5-N(R1)-R2…


Câu hỏi vận dụng liên quan 

Câu 1. Phát biểu nào dưới đây không đúng:

A. Stiren làm mất đi màu dung dịch brom ở đk thường.

B. Benzen làm mất đi màu dung dịch brom khi tất cả xúc tác bột sắt.

C. Cumen làm mất đi màu hỗn hợp thuốc tím khi đun nóng.

D. Toluen làm mất màu dung dịch thuốc tím lúc đun nóng.


Đáp án B

Đáp án A, C, D đúng: phương trình làm phản ứng thứu tự là

C6H5-CH=CH2 + Br2 → C6H5-CHBr-CH2Br

stiren

C6H5CH3 + 2KMn
O4 → C6H5COOK + KOH + 2Mn
O2+ H2O

Toluen

7C6H5CH(CH3)2 + 22KMn
O4 → 9C6H5COOH + 22Mn
O2 + 22KOH + 4H2O

Cumen

B sai, bởi benzen không phản ứng với hỗn hợp brom (chỉ phản nghịch ứng với brom khan khi gồm xúc tác bột sắt).


Câu 2. Cho các nội dung tuyên bố sau:

(1) Toluen tác dụng với hỗn hợp Brom làm mất màu hỗn hợp brom

(2) Benzen với toluen tuỳ ở trong vào sức nóng độ rất có thể gây hại hoặc không khiến hại.

(3) Stiren vừa có đặc điểm giống anken, vừa có tính chất giống benzen

(4) Benzen cùng stiren đa số không phản ứng cùng với KMn
O4 đun nóng.

Số tuyên bố đúng là:

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4


Đáp án B

(1) Đúng

(2) Sai: Hoạt tính sinh học của benzen, toluen là gây độc hại cho cơ thể

(3) Đúng: Stiren vừa có đặc điểm giống anken, vừa có tính chất giống benzen

(4) Sai:

3C6H5-CH=CH2 + 10KMn
O4 → 3C6H5COOK + 3K2CO3 + 10Mn
O2 + KOH + 4H2O


Đáp án D

Etilen là hidrocacbon không no nên tất cả phản ứng cùng với Br2, làm mất đi màu brom.

CH2=CH2 + Br2 → CH2Br−CH2Br


Câu 5. Dãy những chất nào tiếp sau đây đều làm mất đi màu hỗn hợp brom

A. CH4, C2H4

B. C2H2, C2H4

C. C6H6, C2H4

D. CH4, C2H2


Đáp án B

Dãy những chất nào dưới đây đều làm mất đi màu hỗn hợp brom C2H2, C2H4

Phương trình bội phản ứng minh họa

C2H2 + 2Br2 + 2H2O → C2H2Br2(OH)2 + 2HBr

C2H4 + Br2 + 2H2O → C2H6O2 + 2HBr


Đáp án B

Công thức của các chất trên là:

Butan: CH3-CH2-CH2-CH

Etilen: CH2=CH2

Etan: CH3-CH3

Axetilen: CH≡CH


Câu 7. Hãy cho thấy trong những chất sau: C2H4, C3H4, C2H6, C2H2 có bao nhiêu chất làm mất màu hỗn hợp brom?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4


Đáp án C

Các chất làm mất màu dung dịch brom là: C2H4, C3H4, C2H2.

C2H4 + Br2 → C2H4Br2

C3H4 + 2Br2 → C3H4Br4

C2H2 + 2Br2 → C2H2Br4


Câu 8. Số chất làm mất đi màu nước brôm trong những chất sau là bao nhiêu?

(1) cumen; (2) benzyl amin; (3) anđehit axetic; (4) ancol anlylic; (5) phenol; (6) Vinyl axetat; (7) fructozơ; (8) axit stearic; (9) axit fomic

A. 7

B. 4

C. 6

D. 5


Câu 9. C6H6 có làm mất đi màu nước brom xuất xắc không? Viết phương trình bội nghịch ứng nhằm minh họa.

A. C6H6 không làm mất đi màu dung dịch nước brom, benzen chỉ làm mất đi màu brom khan và có xúc tác là bột Fe.

B. C6H6 có làm mất màu dung dịch nước brom.

C. Cả hai lời giải trên những đúng.

D. Cả hai câu trả lời trên hồ hết sai.


Đáp án C

Benzen có cấu trúc vòng 6 cạnh của một lục giác đều, trong số đó 3 link đôi luân phiên xen kẽ với 3 links đơn.

Do có cấu tạo đặc trưng này đề nghị benzen có đặc thù đặc trưng của hiđrocacbon thơm là : dễ dàng tham gia phản ứng thế, cực nhọc tham gia bội phản ứng cộng.


Câu 10. Chất làm mất đi màu hỗn hợp nước brom, hỗn hợp thuốc tím là:

A. Benzen.

B. Toluen.

C. Cumen.

D. Stiren.


Đáp án D

C6H5-CH=CH2 + Br2 → C6H5-CHBr-CH2Br

3C6H5-CH=CH2 + 10KMn
O4 → 3C6H5COOK + 3K2CO3 + 10Mn
O2 + KOH + 4H2O


Câu 11. Phát biểu như thế nào sau đây là đúng?

A. Trùng dừng caprolactam chiếm được tơ capron.

B. Peptit, tinh bột, xenlulozơ và tơ lapsan những bị thủy phân trong hỗn hợp Na
OH loãng, đun nóng.

C. Anilin với phenol đều làm mất màu nước brom ở nhiệt độ thường.

D. Các ancol đa chức mọi phản ứng với Cu(OH)2 tạo ra dung dịch màu xanh lá cây lam.


Đáp án C

Trùng dừng caprolactam nhận được tơ capron.

=>Sai. đề xuất là trùng hợp

Peptit, tinh bột, xenlulozơ và tơ lapsan phần đa bị thủy phân trong dung dịch Na
OH loãng, đun nóng.

=> Sai. Ví tinh bột cùng xenlulose khong bị thủy phân trong môi trường thiên nhiên kiềm loãng.

Anilin cùng phenol đều làm mất đi màu nước brom ở nhiệt độ thường.

=> Đúng.

Các ancol nhiều chức phần đa phản ứng cùng với Cu(OH)2 sinh sản dung dịch blue color lam.

=>Sai. Chỉ phần đa ancol tất cả từ 2 nhóm OH kề nhau mới có phản ứng này.

=>C


Câu 12. Cho những phát biểu sau:

(a) Thủy phân vinyl axetat bởi Na
OH đun nóng, chiếm được natri axetat cùng fomanđehit.

(b) Polietilen được điều chế bởi phản ứng trùng ngưng.

(c) Ở đk thường, anilin là chất khí.

(d) Xenlulozơ thuộc các loại polisaccarit.

(e) Thủy phân hoàn toàn anbumin thu được hỗn hợp α-amino axit.

(g) Ở điều kiện thích hợp, triolein gia nhập phản ứng cộng H2.

Số phát biểu đúng là

A. 3.

B. 2.

C. 4.

D. 5.


Đáp án A

Các phát biểu đúng: d, e, g.

(a) Sai vày thủy phân vinyl axetat bởi Na
OH nấu nóng thu được natri axetat và andehit axetic.

(b) Sai vị polietilen được điều chế bởi phản ứng trùng hợp.

(c) Sai do ở đk thường, anilin là hóa học lỏng.


Câu 13. Cho dãy những chất:metan, etilen, axetilen, etan, ancol anlylic,axit acrylic, glixerol. Số chất trong dãy có khả năng làm mất màu hỗn hợp nước brom là

A. 2

B. 3

C. 5

D. 4


Đáp án B

Các chất làm mất đi màu dd nước brom là: etilen( CH2=CH2) , axetilen ( CH ≡CH) , ancol anlylic ( CH2=CH-CH2-OH) ⇒ bao gồm 3 chất


Trên đây Vn
Doc đã trình làng tới các bạn Chất nào sau đây làm mất màu dung dịch Brom. Nội dung bài viết đã giữ hộ tới bạn đọc những chất làm mất màu hỗn hợp Brom. Hy vọng qua nội dung bài viết này bạn đọc có thêm tài liệu bổ ích nhé. Mời độc giả cùng tìm hiểu thêm Chuyên đề hóa học 11, Giải bài xích tập Hoá học tập 11. Tài liệu học tập lớp 11 cơ mà Vn
Doc tổng hợp với đăng tải.


Ôn tập Hóa 11


Giới thiệu
Chính sách
Theo dõi chúng tôi
Tải ứng dụng
Chứng nhận
*
Đối tác của Google
*

Brom là 1 trong những trong số không nhiều thuốc demo giúp nhận biết và phân biệt các hợp hóa chất với nhau. Vậy chất nào làm mất đi màu hỗn hợp Brome? hóa học nào không phản ứng với dung dịch nước Brom. Giúp hỏi đáp hóa học đã trả lời câu hỏi này cho các em nha.

Những chất làm mất đi màu hỗn hợp brom


Những chất nào sau đây làm mất màu dung dịch brom? có rất nhiều chất hữu cơ với vô cơ rất có thể làm mất màu dung dịch Brom, ví dụ gồm những chất sau:

*

Các hợp hóa học hữu cơ làm mất màu hỗn hợp Brom

Các hợp chất hữu cơ Anken, phenol, enol, team acetyl, anilin, glucozơ, Toluen, Etylbenzen, Stiren, Xeton, Andehit sẽ làm mất đi màu hỗn hợp brom.

1. Etilen: phản nghịch ứng làm mất đi màu hỗn hợp Brom đặc trưng nhất là xảy ra với anken mà cụ thể là etilen. 

Phản ứng làm mất đi màu hỗn hợp brom của etilen: CH2 = CH2 + Br2 → Br – CH2 – CH2 – Br

Sau làm phản ứng, dung dịch Brom chuyển từ color cam sang màu sắc trắng.

2. Phenol: Phenol làm mất đi màu dung dịch Brom. Khi đến dung dịch Phenol vào bình chứa Brom, dung dịch thuở đầu màu đỏ nâu chuyển sang white color đục.

Phản ứng thân Phenol và Brom: C6H5OH + 3Br2 → C6H2Br3OH + 3HBr

Phenol tham gia phản ứng rứa Brom để tạo thành hợp chất brom hóa, nước brom bị mất màu sắc và chế tạo kết tủa trắng.

3. Anilin: Hợp hóa học hữu cơ anilin cũng chính là chất làm mất màu dung dịch Brom, hiện tượng xảy ra giữa anilin cùng Brom là dung dịch thuở đầu màu đỏ nâu đưa sang white color đục, tất cả kết tủa trắng và gồm khí màu quà nâu bay ra.

Phương trình giữa Anilin và Brom: C6H5NH2 + 3Br2 → C6H3Br3NH2 + 3HBr

4. Toluen: mang đến Toluen công dụng với nước brom sẽ xảy ra hiện tượng dung dịch ban sơ màu cam chuyển sang màu trắng đục và gồm kết tủa màu tiến thưởng nâu.

Phương trình toluen cùng brom: C6H5CH3 + Br2 → HBr + C6H5CHBr2

5. Ethylbenzene: Chất làm mất màu dung dịch brom tiếp theo là Ethylbenzene. Khi đến hợp chất Ethylbenzene vào trong bình chứa nước brom thì hỗn hợp sẽ gửi sang màu trắng đục và có kết tủa màu kim cương nâu dưới đáy bình.

Phương trình bội nghịch ứng thân Ethylbenzene với br2: C8H10 + Br2 → HBr + C6H5C2H4Br

6. Stiren: tương tự như như toluen thì hợp hóa học hữu cơ Stiren cũng làm mất đi màu hỗn hợp brom, hiện tượng lạ phản ứng là dung dịch rời sang white color đục và gồm kết tủa màu tiến thưởng nâu.

Phương trình phản ứng giữa Stiren và brom: C6H5-CH=CH2 + Br2 → HBr + C6H5CHBr
CH=CH2

7. Enol: Hợp chất hữu cơ enol cũng làm mất đi màu hỗn hợp Brom, phản ứng này còn được gọi là ketone brom hóa.

8. Glucozơ: bội nghịch ứng thân glucozo với dung dịch nước Brom là biện pháp giúp bọn họ phân biệt thân glucozơ với fructozơ. Glucozơ làm mất màu dung dịch brom, còn fructozơ sẽ không phản ứng với hỗn hợp brom.

Phương trình bội nghịch ứng thân glucozo cùng nước brom:

Br2 + C6H12O6 + H2O → 2HBr + C6H12O7

9. Xeton: bội phản ứng thân xeton cùng nước brom là bội phản ứng thế, tiếp giáp với nhóm cacbonyl và làm mất màu dung dịch Brom.

10. Andehit: Andehit tác dụng với nước brom cùng bị oxi hóa tạo thành dung dịch không màu.

Phương trình phản bội ứng thân andehit và nước brom:

2C4H8O + 3Br2 → 2C4H6OBr + 4HBr

*

Các hợp hóa học vô cơ làm mất màu nước Brom

Thường thì các chất, hợp hóa học vô cơ gồm tính khử dạn dĩ sẽ tác dụng được với hỗn hợp Brom và làm mất màu hỗn hợp nước brom. 

Danh sách những chất vô cơ làm mất màu nước brom:Cl2, SO2, NO2-, SO3-, H2S…

1. Cl2: vày Cl2 gồm tính oxi hóa mạnh dạn hơn Br2 nên nó sẽ làm mất màu hỗn hợp Brom.

Phương trình bội phản ứng giữa Cl2 cùng Br2: Br2+Cl2 → Br
Cl2

2. SO2 cũng là chất làm mất đi màu hỗn hợp Brome, sản phẩm tạo thành là axit H2SO4 và axit HBr

Phương trình bội nghịch ứng giữa SO2 với Br2: SO2 + 2Br2 + 2H2O → 2HBr + H2SO4

3. đội NO2-(nhóm Nitrit): team Nitrit làm mất đi màu dung dịch brom

Phản ứng minh họa: 2NO2 + Br2 + 2H2O → 2HBr + HNO3 + NO

4. Nhóm SO3- ( Sunfat ) : nhóm Sunfat là chất làm mất đi màu hỗn hợp brom.

Phản ứng minh họa: SO32- + Br2 + 2H2O → 2HBr + SO42- + 2OH-

Chất như thế nào không làm mất đi màu hỗn hợp brom?

Có không hề ít chất không làm mất đi màu hỗn hợp brom, điểm sáng chung của các chất không làm mất màu hỗn hợp brom là gồm tính thoái hóa yếu tốt có liên kết bền vững.

Benzen không làm mất đi màu hỗn hợp brom vị benzen có links đôi ko bão hòa, nhưng bọn chúng có links pi định hình và nó ko phản ứng với dung dịch nước brom.

Ankan không làm mất màu dung dịch brom vì chưng nó là hiđrocacbon no.

Xem thêm: So sánh chip helio g88 ngang chip nào tốt hơn? snapdragon 680 vs helio g88: tests and benchmarks

Các hợp chất hữu cơ khác không làm mất đi màu hỗn hợp brom như Al2(SO4)3, Na2S2O3, Na
OH, HCl, KOH, Fe(OH)3…

Lời kết: Đây là lời giải cho câu hỏi những chất nào làm mất màu hỗn hợp Brom chi tiết và khá đầy đủ nhất.