*
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẢI DƯƠNG CƠ SỞ DỮ LIỆU NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CƠ SỞ DỮ LIỆU NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
*

*

Trường trực thuộc sở
Huyện Bình Giang
Huyện Cẩm Giàng
Huyện Gia Lộc
Huyện Kim Thành
Huyện nam giới Sách
Huyện Ninh Giang
Huyện Thanh Hà
Huyện Thanh Miện
Thành phố Chí Linh
Thành phố Hải Dương
Thị xã tởm Môn
Huyện Tứ Kỳ
Tiểu học Amanaki (3028802001)Tiểu học đường nguyễn trãi (30288401)Tiểu học Cẩm Thượng (30288402)Tiểu học tập Việt Hòa (30288403)Tiểu học thanh thản (30288404)Tiểu học tập Hải Tân (30288405)Tiểu học Lý tự Trọng (30288406)Tiểu học Ngọc Châu (30288407)Tiểu học Võ Thị Sáu (30288408)Tiểu học Nhị Châu (30288409)Tiểu học tập Tứ Minh (30288410)Tiểu học tập Đặng Quốc Chinh (30288411)Tiểu học tập Bình Hàn (30288412)Tiểu học Phú Lương (30288413)Tiểu học trằn Quốc Toản (30288414)Tiểu học tập Nguyễn Lương bởi (30288415)Tiểu học Tô Hiệu (30288416)Tiểu học bình minh (30288417)Tiểu học tập Đinh Văn Tả (30288418)Tiểu học Sao Mai (30288419)Tiểu học tập Tân Bình (30288422)Trường tiểu học đường chu văn an (30288423)Tiểu học Phả Lại (30290402)Tiểu học tập Cổ Thành (30290403)Tiểu học Văn An (30290405)Tiểu học tập Chí Minh (30290406)Tiểu học Tân Dân (30290407)Tiểu học Đồng Lạc (30290408)Tiểu học an nhàn (30290409)Tiểu học tập Sao Đỏ (30290412)Tiểu học cùng Hòa (30290414)Tiểu học Văn Đức (30290415)Tiểu học Hoàng Tiến (30290417)Tiểu học Bắc An (30290418)Tiểu học tập Bến rửa mặt (30290419)Tiểu học tập Lê Lợi (30290421)Tiểu học Hưng Đạo (30290422)Tiểu Học đường chu văn an (30290423)Tiểu học và trung học cơ sở Nhân Huệ (30290503)Tiểu học và thcs Thái học (30290510)TH và thcs Hoàng Tân (30290514)Tiểu học và thcs Hoa Thám (30290518)Tiểu học tập Mạc Thị bưởi (30291401)Tiểu học tập Nam Hưng (30291402)Tiểu học Quốc Tuấn (30291403)Tiểu học thích hợp Tiến (30291404)Tiểu học Nam Trung (30291405)Tiểu học Hiệp cat (30291408)Tiểu học tập Thái Tân (30291409)Tiểu học tập Nam Hồng (30291411)Tiểu học tập An sơn (30291413)Tiểu học tập An Thượng (30291414)Tiểu học thị trấn Nam Sách (30291416)Tiểu học tập Phùng Văn Trinh (30291417)Tiểu học tập Ái Quốc (30291418)Tiểu học Nam Đồng (30291419)Tiểu học tập An Lâm (30291421)Tiểu học cộng Hòa (30291422)Tiểu học bình yên (30291423)THamp;THCS Thanh quang quẻ (30291506)Tiểu học tập và trung học cơ sở Nam thiết yếu (30291507)THamp;THCS Nguyễn Đức Sáu (30291510)THamp;THCS Hồng Phong (30291512)Tiểu học và trung học cơ sở Phú Điền (30291520)Tiểu học tập Long Xuyên (30292401)Tiểu học tập Hiệp An (30292402)Tiểu học An lưu giữ (30292403)Tiểu học Thái Thịnh (30292404)Tiểu học tập Hiến Thành (30292405)Tiểu học Minh Hòa (30292406)Tiểu học Lạc Long (30292407)Tiểu học tập Thăng Long (30292408)Tiểu học Quang Thành (30292409)Tiểu học tập Hiệp Hòa (30292411)Tiểu học tập Thượng Quận (30292412)Tiểu học tập An Phụ (30292414)Tiểu học tập Hiệp tô (30292415)Tiểu học phúc lợi (30292416)Tiểu học Phạm Thái (30292417)Tiểu học tập Thất Hùng (30292419)Tiểu học tập Bạch Đằng (30292420)Tiểu học tập Lê Ninh (30292421)Tiểu học Minh Tân (30292422)Tiểu học Tử Lạc (30292423)Tiểu học Phú đồ vật (30292424)Tiểu học tập Tân Dân (30292425)Tiểu học Duy Tân (30292426)Tiểu học Hoành đánh (30292427)Tiểu học Lai Vu (30293401)Tiểu học cộng Hòa (30293402)Tiểu học tập Thượng Vũ (30293403)Tiểu học tập Cổ Dũng (30293404)Tiểu học Tuấn Việt (30293405)Tiểu học tập Kim Xuyên (30293407)Tiểu học tập Phúc Thành (30293409)Tiểu học tập Kim Liên (30293410)Tiểu học tập Phú Thái (30293412)Tiểu học tập Kim Anh (30293413)Tiểu học Ngũ Phúc (30293414)Tiểu học Kim Đính (30293416)Tiểu học Kim Tân (30293417)Tiểu học dân dã (30293419)Tiểu học Liên Hòa (30293420)Tiểu học Đồng Cẩm (30293421)Tiểu học tập Đại Đức (30293423)Tiểu học tập Tam Kỳ (30293424)Tiểu học tập Việt Hồng (30294401)Trường Tiểu học Hồng Lạc (30294402)Tiểu học tập Liên Mạc (30294403)Tiểu học Tân Việt (30294404)Tiểu học tập Thanh An (30294405)Tiểu học tập Cẩm Chế (30294406)Tiểu học Thanh Lang (30294407)Tiểu học thị xã Thanh Hà (30294408)Tiểu học tập Thanh Xá (30294409)Tiểu học tập Thanh Thuỷ (30294410)Tiểu học tx thanh xuân (30294411)Tiểu học tập Thanh sơn (30294412)Tiểu học tập Thanh Khê (30294413)Tiểu học tập Thanh quang (30294416)Tiểu học Thanh Cường (30294417)Tiểu học tập Thanh Hồng (30294418)Tiểu học tập Vĩnh Lập (30294419)Tiểu học tập Tân An (30294420)Tiểu học tập Tiền Tiến (30294421)Tiểu học Thanh Hải (30294422)Tiểu học An Phượng (30294424)Tiểu học tập Quyết chiến hạ (30294425)Tiểu học Cẩm Hưng (30295401)Tiểu học Ngọc Liên (30295402)Tiểu học tập Lương Điền (30295403)Tiểu học tập Cẩm Giang (30295405)Tiểu học Thạch Lỗi (30295406)Tiểu học tập Cẩm Hoàng (30295408)Tiểu học Định sơn (30295409)Tiểu học Cẩm Vũ (30295410)Tiểu học Cẩm Văn (30295411)Tiểu học Đức bao gồm (30295412)Tiểu học tập Cao An (30295413)Tiểu học Lai cách (30295414)Tiểu học Cẩm Đoài (30295416)Tiểu học Cẩm Đông (30295417)Tiểu học tập Tân trường 1 (30295418)Tiểu học Cẩm Phúc (30295419)Tiểu học tập Cẩm Điền (30295420)Tiểu học tập Tân ngôi trường 2 (30295421)Tiểu học Tân Hồng (30296401)Tiểu học Thái Dương (30296404)Tiểu học tập Thúc phòng (30296405)Tiểu học Bình Xuyên (30296406)Tiểu học Thái học tập (30296407)Tiểu học tập Hồng Khê (30296408)Tiểu học tập Cổ suy bì (30296409)Tiểu học Tân Việt (30296410)Tiểu học Long Xuyên (30296411)Tiểu học Nhân Quyền (30296412)Tiểu học tập Kẻ Sặt (30296414)Tiểu học Vĩnh Hưng (30296415)Tiểu học Vĩnh Hồng (30296417)Tiểu học tập Hùng chiến thắng (30296418)THamp;THCS rạng đông (30296502)Tiểu học và thcs Thái Hòa (30296503)Tiểu học tập Đoàn Thượng (30297401)Tiểu học tập Đồng quang đãng (30297402)Tiểu học Đức Xương (30297403)Tiểu học tập Gia Hòa (30297404)Tiểu học tập Gia Tân (30297405)Tiểu học tập Gia Lương (30297406)Tiểu học tập Gia Khánh (30297407)Tiểu học tập Gia Xuyên (30297408)Tiểu học tập Hoàng Diệu (30297409)Trường Tiểu học Hồng Hưng (30297410)Tiểu học tập Lê Lợi (30297411)Tiểu học tập Liên Hồng (30297412)Tiểu học tập Nhật Tân (30297413)Tiểu học tập Phạm Trấn (30297414)Tiểu học tập Quang Minh (30297415)Tiểu học Phương Hưng (30297416)Trường tiểu học thị trấn Gia Lộc (30297417)Tiểu học tập Tân Hưng (30297418)Tiểu học tân tiến (30297419)Tiểu học tập Trùng Khánh (30297420)Tiểu học Toàn chiến hạ (30297421)Tiểu học tập Thạch Khôi (30297422)Tiểu học Thống tuyệt nhất (30297423)Tiểu học tập Thống Kênh (30297424)Tiểu học Yết Kiêu (30297425)Tiểu học An Thanh (30298401)Tiểu học tập Bình Lãng (30298402)Tiểu học cộng Lạc (30298403)Tiểu học tập Dân chủ (30298404)Tiểu học tập Đại vừa lòng (30298405)Tiểu học Đại Đồng (30298406)Tiểu học Hưng Đạo (30298408)Tiểu học Hà Kỳ (30298409)Tiểu học tập Hà Thanh (30298410)Tiểu học tập Kỳ sơn (30298411)Tiểu học tập Minh Đức (30298412)Tiểu học Ngọc Kỳ (30298414)Tiểu học Ngọc đánh (30298415)Tiểu học Nguyên giáp (30298416)Tiểu học Phượng Kỳ (30298418)Tiểu học tập Quảng Nghiệp (30298419)Tiểu học Quang Khải (30298420)Tiểu học tập Quang Phục (30298421)Tiểu học tập Quang Trung (30298422)Tiểu học Tân Kỳ (30298423)Tiểu học Tái sơn (30298424)Tiểu học Chí Minh I (30298425)Tiểu học thị trấn (30298426)Tiểu học Chí Minh II (30298427)Tiểu học Tiên Động (30298428)Tiểu học Văn Tố (30298429)Tiểu học thị trấn Ninh Giang (30299401)Tiểu học hiệp lực (30299402)Tiểu học tập Đồng chổ chính giữa (30299403)Tiểu học tập Vĩnh Hòa (30299404)Tiểu học tập Ninh Thành (30299405)Tiểu học tập Tân hương (30299406)Tiểu học tập Đông Xuyên (30299407)Tiểu học tập Ninh Hải (30299408)Tiểu học tập Hồng Dụ (30299409)Tiểu học Hồng Phong (30299411)Tiểu học tập Kiến Quốc (30299412)Tiểu học Hồng Phúc (30299413)Tiểu học tập Tân Phong (30299414)Tiểu học Hưng Long (30299415)Tiểu học tập Hưng Thái (30299416)Tiểu học tập Văn Giang (30299417)Tiểu học tập Văn Hội (30299418)Tiểu học tập Tân quang quẻ (30299419)Tiểu học Tân quang II (30299421)Tiểu học tập An Đức (30299422)Tiểu học tập Hồng Đức (30299423)Tiểu học vạn phúc hà đông (30299424)Tiểu học tập Ninh Hòa (30299425)Tiểu học tập Nghĩa An (30299426)Tiểu học Ứng Hoè (30299427)Tiểu học Quyết chiến thắng (30299428)Tiểu học tập Hồng Phong (30300401)Tiểu học Thanh Giang (30300403)Tiểu học chi Lăng phái nam (30300404)Tiểu học bỏ ra Lăng Bắc (30300405)Tiểu học tập Ngũ Hùng (30300406)Tiểu học tập Cao thắng (30300407)Tiểu học Tứ Cường (30300408)Tiểu học thị trấn Thanh Miện (30300410)Tiểu học Lê Hồng (30300411)Tiểu học Đoàn Kết (30300412)Tiểu học tập Tân Trào (30300413)Tiểu học Ngô Quyền (30300414)Tiểu học Hồng quang quẻ (30300415)Tiểu học tập Đoàn Tùng (30300416)Tiểu học tập Thanh Tùng (30300417)Tiểu học Phạm Kha (30300418)Tiểu học tập Lam đánh (30300419)

Sáng 18/11, Sở giáo dục đào tạo và Đào tạo thành phố phối phù hợp với Viettel hải phòng chính thức thành lập khai trương “Hệ thống trục tích hợp share dữ liệu Ngành giáo dục đào tạo Hải Phòng”. Phó chủ tịch UBND tp Lê xung khắc Nam dự và nhấn nút thành lập khai trương hệ thống.

Bạn đang xem: Csdl ngành giáo dục hải phòng


*

Phó chủ tịch UBND tp Lê xung khắc Nam cùng chỉ huy Ngành giáo dục và đào tạo và Đào tạo thành phố và những đơn vị liên quan nhấn nút khai trương thành lập Hệ thống.

Đây là Hệ thống cung cấp thu thập, tổng hợp, phân tích, share số liệu từ các cơ sở giáo dục Mầm non, rộng lớn và giáo dục và đào tạo thường xuyên, đào bới mục tiêu phục vụ tác dụng công tác chỉ đạo, điều hành của toàn ngành. Với những tính năng như: thu thập, chia sẻ dữ liệu và cai quản các API kết nối, trục cơ sở dữ liệu ngành nhập vai trò như cái cầu nối, cung ứng liên thông, chuẩn chỉnh hóa tài liệu giữa các chiến thuật công nghệ thông tin hiện được ứng dụng trên toàn thành phố.

Với hệ thống Trục tích hợp share dữ liệu Ngành Giáo dục, tin tức giáo viên, học viên được định danh dựa vào căn cước công dân và nhất quán trực tiếp nối những khối hệ thống E-learning được áp dụng như: tập huấn giáo viên, K12Online, Onluyen.vn…từ kia các khối hệ thống trên thuận lợi phân quyền cho người dùng; giúp giáo viên và học tập sinh giảm sút các thao tác làm việc đăng nhập, nhập liệu thủ công, mặt khác đảm bảo bình an thông tin.

Lãnh đạo ngành giáo dục và đào tạo và Đào làm cho biết, tìm hiểu mục tiêu xây dựng hải phòng trở thành Trung tâm nước ngoài về giáo dục và đào tạo đào tạo, nghiên cứu và phân tích ứng dụng và cách tân và phát triển Khoa học công nghệ… Ngành giáo dục và Đào tạo thành phố quyết vai trung phong chọn thay đổi số để biến đổi một cách toàn diện và tổng thể và trọn vẹn tất cả các khía cạnh, đẩy mạnh sáng tạo, phân phát triển đột phá công nghệ số trong công tác làm việc quản lý, hoạt động dạy với học, trường đoản cú đó góp thêm phần thúc đẩy sự cải tiến và phát triển về kinh tế tài chính - làng mạc hội của thành phố. Việc mở bán khai trương và bao gồm thức đưa vào sử dụng “Trục tích hợp chia sẻ dữ liệu Ngành giáo dục đào tạo Hải Phòng” vẫn giúp cho từng em học sinh sẽ tất cả một mã định danh theo xuyên suốt từ cấp Tiểu học mang lại khi xuất sắc nghiệp trung học phổ thông và vào Đại học. Toàn cục thông tin lý định kỳ học sinh, cũng giống như lịch sử học tập tập, điểm số,.. Sẽ được lưu trữ và chuẩn chỉnh hóa, là hành trang cùng các em lao vào ngưỡng cửa cuộc đời.

Đây cũng được xem là chìa khóa giải quyết và xử lý bài toán trùng lặp dữ liệu thường xảy ra khi sử dụng nhiều phương án CNTT cùng lúc; đảm bảo bình an thông tin khi chia sẻ API thân các chiến thuật công nghệ giáo dục. ở bên cạnh đó, nhờ bao gồm CSDL được chuẩn chỉnh hóa, cấp cai quản ngay lập tức cố gắng được thực trạng ngành giáo dục và đào tạo trên mỗi địa bàn thông qua hệ thống report động; đồng thời dễ dãi đưa ra những quyết định dựa bên trên dữ liệu.

Thượng tá Hoàng Văn Khiêm - Giám Đốc Viettel Hải Phòng cho biết “Trục tích hợp chia sẻ dữ liệu ngành giáo dục hải phòng là kế quả của sự đồng hành ngặt nghèo giữa Sở giáo dục đào tạo - Đào tạo hải phòng đất cảng và Tập Đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội. Điều đó, không chỉ giúp cho tin tức của học sinh được lưu trữ xuyên suốt, mà còn khiến cho ngành giáo dục thống trị thông tin tiện lợi ra quyết định. Đồng thời hệ thống còn là miếng ghép quan trọng, giúp bức tranh đổi khác số tại thành phố Cảng thêm toàn diện”.

Xem thêm: Lời bài hát hào khí việt nam lyric, lời bài hát hào khí việt nam

Với hầu như dấu ấn dành được trong thời hạn qua như xây dựng khối hệ thống CSDL tới rộng 800 cửa hàng giáo dục, 100% học sinh được tiếp cận với các phương án dạy học tập trực đường trong giai đoạn dịch bệnh…và đặc biệt là sự phối kết hợp cùng Viettel tp. Hải phòng triển khai hệ thống trục tích hợp chia sẻ dữ liệu ngành giáo dục, thời hạn tới ngành Giáo dục tp. Hải phòng sẽ bao gồm bước vận động và di chuyển thành công vào thời kỳ kỷ nguyên số.