TOP 5 Đề thi giữa học kì 1 môn Toán 6 năm 2022 - 2023 sách Kết nối tri thức với cuộc sống, có đáp án, ma trận và bản đặc tả đề thi thân kì 1. Nhờ đó, thầy cô dễ dãi xây dựng đề thi thân kì 1 đến học sinh của bản thân theo chương trình mới.

Bạn đang xem: De thi giữa kì 1 toán 6 kết nối tri thức


Với 5 đề thi giữa kì 1 môn Toán 6 KNTT, các em sẽ cố kỉnh vững kết cấu đề thi, biết cách phân chia thời gian làm bài cho hợp lí để đạt hiệu quả cao vào kỳ thi thân kì 1 sắp đến tới. Kế bên ra, bao gồm thể tham khảo thêm đề thi thân kì 1 môn Ngữ văn, Công nghệ, công nghệ tự nhiên, lịch sử dân tộc - Địa lí. Cụ thể mời thầy cô và các em cùng cài đặt miễn phí:


Đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 6 năm 2022 - 2023

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 6 sách Kết nối học thức với cuộc sống đời thường - Đề 1Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống đời thường - Đề 2

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 6 sách Kết nối trí thức với cuộc sống - Đề 1

Ma trận đề thi thân kì 1 môn Toán lớp 6

TT Chương/Chủ đềNội dung/đơn vị con kiến thứcMức độ tấn công giáTổng % điểm
Nhận biếtThông hiểuVận dụngVận dụng cao
TNKQTLTNKQTLTNKQTLTNKQTL

1

Chương I: SỐ TỰ NHIÊN

(25 tiết)

Số tự nhiên và thoải mái và tập hợp các số từ nhiên. đồ vật tự vào tập hợp những số tự nhiên

2

(0,5đ)

2

(2,0đ)

4

25 %

Các phép tính với số trường đoản cú nhiên. Phép tính luỹ quá với số mũ tự nhiên

3

(0,75đ)

2

(1,5đ)

5

22,5%

Tính chia hết vào tập hợp các số trường đoản cú nhiên.

2

(0,5đ)

1

(1,0đ)

3

15 %

Số nguyên tố. Ước chung và bội chung

3

(0,75đ)

1

(0,5đ)

1

(1đ)

5

22,5 %

2

Chương III: CÁC HÌNH PHẲNG trong THỰC TIỄN

(4 tiết)

Hình vuông – Tam giác hồ hết – Lục giác đều

2

(0,5đ)

1

(1,0đ)

3

15%

Tổng121 3 3 120
Tỉ lệ %40%25%25%10%100%
Tỉ lệ chung65%35%100%

Bản quánh tả đề đánh giá giữa kì 1 môn Toán 6

TT

Chương/

Chủ đề

Nội dung/Đơn vị kiến thức

Mức độ review

Số câu hỏi theo nút độ nhận thức

Nhận biêt

Thông hiểu

Vận dụng

Vận dụng cao

1

Chương I: SỐ TỰ NHIÊN

Số tự nhiên và thoải mái và tập hợp những số trường đoản cú nhiên. Trang bị tự trong tập hợp những số từ nhiên

Nhận biết

- Nhận biết tập hợp cùng các bộ phận của nó

- nhận thấy được tập hợp các số từ bỏ nhiên.

Thông hiểu

- màn biểu diễn được số tự nhiên và thoải mái trong hệ thập phân.

- biểu diễn được các số tự nhiên từ 1 mang lại 30 bằng phương pháp sử dụng các chữ số La Mã.

2 (TN)

C1,2

2 (TL)

C2a, 2b

Các phép tính với số tự nhiên. Phép tính luỹ vượt với số nón tự nhiên

Nhận biết

- nhận biết được thứ tự thực hiện các phép tính.

Vận dụng:

- Thực hiện được các phép tính: cộng, trừ, nhân, chia trong tập vừa lòng số tự nhiên.

- vận dụng được các đặc điểm giao hoán, kết hợp, cung cấp của phép nhân so với phép cùng trong tính toán.

- triển khai được phép tính luỹ quá với số nón tự nhiên;

- Vận dụng được các tính chất của phép tính (kể cả phép tính luỹ quá với số mũ tự nhiên) để tính nhẩm, tính nhanh một biện pháp hợp lí.

3 (TN)

C3,4,5

2 (TL)

C3a,b

Tính phân tách hết trong tập hợp những số từ nhiên.

Số nguyên tố. Ước tầm thường và bội chung

Nhận biết

- nhận ra được quan tiền hệ phân chia hết, khái niệm cầu và bội

- phân biệt được phép chia có dư, định lí về phép chia có dư.

- phân biệt được khái niệm số nguyên tố, phù hợp số.

Vận dụng:

- tiến hành được việc phân tích một số tự nhiên và thoải mái lớn hơn 1 thành tích của các thừa số nguyên tố trong số những trường hợp solo giản.

- Xác định được ước chung, mong chung to nhất; xác định được bội chung, bội chung nhỏ tuổi nhất của hai hoặc ba số từ nhiên.

- Vận dụng được kiến thức số học vào giải quyết những sự việc thực tiễn (đơn giản, thân quen thuộc) (ví dụ: tính toán tiền giỏi lượng hàng hoá khi mua sắm, xác minh số đồ vật quan trọng để sắp xếp chúng theo hầu như quy tắc mang đến trước,...).

Vận dụng cao:

- Vận dụng được kiến thức số học vào giải quyết và xử lý những vấn đề thực tiễn (phức hợp, không quen thuộc).

5(TN)

C6,7,8,9,

10

1 (TL)

C4a

1 (TL)

C4b

1 (TL)

C5

2

Chương III: CÁC HÌNH PHẲNG vào THỰC TIỄN

Tam giác đều, hình vuông, Lục giác đều, hình chữ nhật, hình thoi, hình bình hành, hình thang cân

Nhận biết

- Nhận dạng được tam giác đều, hình vuông, lục giác đều.

- bộc lộ được một trong những yếu tố cơ bản về cạnh góc, đường chéo của hình chữ nhật, hình bình hành , hình thoi

2 (TN)

C11,C12

1 (TL)

C1

Tổng

12 (TN)

1(TL)

3(TL)

3 (TL)

1 (TL)

Tỉ lệ %

40%

25%

25%

10%

Tỉ lệ chung

65%

35%


Đề thi thân kì 1 môn Toán 6 năm 2022 - 2023

Trường THCS....................

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ 1 - TOÁN 6 thời gian làm bài: 90 phút(không kể thời gian phát đề)

I. TRẮC NGHIỆM: (3,0 điểm)

Khoanh tròn vào vần âm đứng trước câu vấn đáp đúng trong mỗi câu sau:

Câu 1. Cho tập hợp A = a; b; c; d, xác định nào sau đấy là đúng?

A. C ∈ AB. D ∈ AC. E ∈ AD. A ∉ A

Câu 2. Tập vừa lòng nào dưới đây chỉ gồm các thành phần là số tự nhiên?

A.

*
B. 1; 2; 3C.
*
D. 0; 2; 4

Câu 3. Cùng với a, m, n là các số từ bỏ nhiên, xác định nào tiếp sau đây đúng?

A. Am . An = am + n (a ≠ 0)B. Am . An = am.n (a ≠ 0)C. Am : an = am.n (a ≠ 0) D. Am : an = m – n (a ≠ 0)

Câu 4. sản phẩm tự tiến hành các phép tính trong biểu thức không chứa dấu ngoặc là:

A. Lũy quá → Nhân, phân chia → Cộng, trừ.B. Nhân phân tách → cộng trừ → Lũy thừa.C. Nhân phân chia → Lũy quá → Cộng, trừ.D. Cộng, trừ → Nhân, chia → Lũy thừa.

Câu 5. Kết trái của phép tính 23. 22 là:

A. 45B. 25C. 26D. 46

Câu 6. Số tự nhiên và thoải mái nào dưới đây chia mang lại 5 dư 2?

A. 4B. 5C. 6D. 7

Câu 7. Số thoải mái và tự nhiên nào sau đây chia hết cho cả 2 cùng 5?

A. 126B. 259C. 430D. 305

Câu 8. Trong số số tự nhiên sau, số làm sao là số nguyên tố?

A. 4B. 7C. 18D. 25

Câu 9. Số tự nhiên và thoải mái nào sau đó là ước của 10?

A. 0B. 3C. 2D. 11

Câu 10. Số tự nhiên và thoải mái nào sau đó là BCNN(4, 6)?

A. 15B. 12C. 10D. 9

Câu 11. lúc mô tả các yếu tố của hình vuông, xác định nào tiếp sau đây sai:

A. Hình vuông có 4 cạnh bằng nhau;B. Hình vuông có 4 góc vuông;C. Hình vuông vắn có những cạnh đối không bằng nhau;D. Hình vuông có nhì đường chéo bằng nhau.


Câu 12. Hình nào sau đó là hình chữ nhật?

II. TỰ LUẬN: (7,0 điểm)

Câu 1. (1,0 điểm) Trong mẫu vẽ bên bao gồm bao nhiêu tam giác đều? Hãy viết tên các tam giác phần nhiều đó.

Câu 2. (2,0 điểm)

a) Viết tập hợp A các số tự nhiên không vượt quá 7.

b) Viết những số 23 và 29 bằng số La Mã.

Câu 3. (1,5 điểm)

a) tiến hành phép tính: ( tính phù hợp nếu bao gồm thể) 12. 35 + 12. 65

b) kiếm tìm x, biết: (123 - 4x) - 67 = 23

Câu 4. (1,5 điểm)

a) kiếm tìm tập vừa lòng BC (30; 45)

b) một nhóm y tế có 24 bác bỏ sĩ và 108 y tá. Bao gồm thế phân chia đội y tế đó những nhất thành mấy tổ nhằm số y tá được chia hồ hết vào những tổ ?

Câu 5. (1,0 điểm) search n ∈ N biết để 3 phân tách hết cho n + 2.

Đáp án đề thi thân kì 1 môn Toán 6 năm 2022 - 2023

I. TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm) mỗi câu trả lời đúng: 0,25 điểm

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7

Câu 8

Câu 9

Câu 10

Câu 11

Câu 12

B

D

A

A

B

D

C

B

C

B

C

A

II. TỰ LUẬN ( 7,0 điểm)

Câu

Nội dung

Điểm

1

Có tía tam giác đa số đó là: ABC; ACE; CED .

1,0

2

a) Tập hòa hợp A các số tự nhiên không vượt thừa 7 là:

A = 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7

0,5

b) XIII, XXIX

0,5

3

a) 12. 35 + 12. 65

= 12. (35 + 65)

= 12. 100

= 1200

0,25

0,25

b) (123 – 4x) – 67 = 23

(123 – 4x) – 67 = 8

123 – 4x = 8 + 67

123 – 4x = 75

4x = 123 – 75

4x = 48

x = 48: 4

x = 12

Vậy x = 12

0,25

0,25

0,25

0,25

4

a) 30 = 2.3.5

45 = 32.5

BCNN (30,45) = 2.32.5 = 90

BC(30,45) = 0; 90; 180;270;...

0,25

0,25

b) gọi số tổ là a (a ∈ N*)

Theo bài ra 24 bác sĩ cùng 108 y tá được chia mọi vào các tổ bắt buộc ta có:

24

*
a

108

*
a

⇒ a ∈ ƯC (108; 24)

Mà số tổ được phân chia là những nhất cần a = ƯCLN(108; 24)

Ta có: 24 = 23.3

108 = 22.33

=> ƯCLN(24,108) = 22.3 = 12

=> a = 12

Vậy hoàn toàn có thể chia team y tế đó nhiều nhất thành 12 tổ.

0,25

0,25

0,25

0,25

5

Để 3 phân chia hết đến n + 1

⇒ (n + 1) ∈ Ư(3) = 1;3

⇒ n ∈ 0;2

Vậy n ∈ 0;2

0,25

0,5

0,25

0,25


Đề thi thân học kì 1 môn Toán lớp 6 sách Kết nối trí thức với cuộc sống đời thường - Đề 2

Ma trận đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 6

Trắc nghiệm: 15 câu x 1/3 điểm= 5,0 điểm
Tự luận: 3 bài bác = 6 ý x 2/3 điểm + 1 ý x một điểm = 5,0 điểm

Chủ đề

Chuẩn KTKN

Cấp độ tư duy

Cộng

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng thấp

Vận dụng cao

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Tập hợp các số từ bỏ nhiên

3

10%

Các phép toán bên trên tập N

3

2

Bài 1a

Bài 1b

Bài 1c

37%

Quan hệ phân chia hết và tính chất

Dấu hiệu phân tách hết, số nguyên tố

2

1

Bài 2b

17,5%

Ước chung, cầu chung phệ nhất; bội chung, bội chung bé dại nhất.

2

Bài 2a

Bài 3a

21,6%

Hình tam giác đều. Hình vuông. Hình lục giác đều

1

3,3%

Hình chữ nhật. Hình thoi. Hình bình hành. Hình thang cân

1

3,3%

Chu vi và ăn mặc tích của một vài tứ giác đã học

Bài 3b

7,5%

Điểm

4

1

2

2

1

100%

Cộng

4 điểm

3 điểm

2 điểm

1 điểm

10 điểm

Bảng mô tả cụ thể nội dung câu hỏi Toán 6

CHỦ ĐỀ

CÂU

MÔ TẢ

Chủ đề 1:

Tập hợp các số từ bỏ nhiên

1

Nhận biết: Biết cách viết một tập hợp, biết tập N, tập N*.

2

Nhận biết: Biết dùng các kí hiệu, , .

3

Nhận biết: Biết số bộ phận của một tập hợp.

Chủ đề 2:

Các phép toán trên tập N

4

Nhận biết:Biết tra cứu số bị chia, số chia, thương và số dư vào phép chia gồm dư trong N.

5

Nhận biết:Biết các phép toán cộng, trừ, nhân, phân chia hết vào N.

6

Nhận biết: Biết cách làm tính lũy thừa

Bài 1a

Thông hiểu: tiến hành được những phép tính vào một biểu thức, sử dụng đặc thù của phép cộng, phép nhân để tính nhanh

7

Thông hiểu: Viết được kết quả phép nhân, phân chia hai lũy thừa thuộc cơ số dưới dạng một lũy thừa.

8

Thông hiểu:Tính được giá trị của một biểu thức.

Bài 1b

Vận dụng thấp: Thực hiện tại được những phép tính vào một biểu thức bao gồm ngoặc

Bài 1c

Vận dụng cao:Vận dụng linh hoạt đặc điểm các phép toán vào N nhằm giải toán.

Chủ đề 3:

Quan hệ phân tách hết cùng tính chất

Dấu hiệu phân tách hết, số nguyên tố

9

Nhận biết: nhận thấy một tổng(một hiệu) chia hết cho một trong những khác 0.

10

Nhận biết: thừa nhận biết một số chia hết đến 2, 3, 5, 9; phân tách hết cho 2 cùng 5; phân chia hết cho 3 với 9.

11

Thông hiểu: Hiểu quan niệm số nguyên tố với quan hệ chia hết, đặc thù chia hết để soát sổ biểu thức đã chỉ ra rằng nguyên tố hay phù hợp số

Bài 2a

Thông hiểu: Sử dụng những dấu hiệu chia hết search chữ số nhằm số sẽ cho phân tách hết cho một số

12

Thông hiểu: Biết search x để một biểu thức dễ dàng và đơn giản là mong của một vài nguyên tố

Ước chung, cầu chung lớn nhất; bội chung, bội chung nhỏ nhất.

13

Nhận biết: nhận thấy tập hợp mong hay bội của một số

Bài 2b

Thông hiểu: Tìm x liên quan đến Ước chung, ước chung béo nhất; bội chung, bội chung nhỏ tuổi nhất.

Bài 3a

Vận dụng thấp: Giải bài toán thực tế liên quan cho Ước chung, mong chung béo nhất; bội chung, bội chung nhỏ dại nhất.

Hình tam giác đều. Hình vuông. Hình lục giác đều

14

Nhận biết: Biết được các yếu tố cơ phiên bản của một hình

Hình chữ nhật. Hình thoi. Hình bình hành. Hình thang cân

15

Nhận biết: Đếm đúng số hình theo yêu ước trong hình vẽ cho trước

Chu vi và ăn diện tích của một trong những tứ giác đã học

Bài 3b

Thông hiểu: Tính được diện tích, độ nhiều năm cạnh tuyệt chiều cao của những tứ giác sẽ học


Đề thi giữa kì 1 môn Toán 6 năm 2022 - 2023

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOHUYỆN ……

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ INăm học: 2022 - 2023 Môn: Toán 6Thời gian làm bài: 90 phút, không nhắc giao đề

I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm): Chọn vần âm in hoa đứng trước câu trả lời đúng.

Câu 1. Tập hợp N* được màn trình diễn bằng?

A. 0;1;2;3;4;5;.....B. 0.1.2.3.4.5......C. 1,2,3,4,5,.....D. 1;2;3;4;5;.....

Câu 2: tác dụng phép tính

*
là:

A. 15B. 300C. 290D. 150

Câu 3. tìm x biết: 178-x:3=164. Khi đó x bằng ?

A. 1026B. 42C. 114D. 14

Câu 4. hiệu quả phép tính 97:93 bằng?

A. 93 B. 94 C. 97 D. 90

Câu 5. Kết quả phép tính 4.52 - 81:32 bằng?

A. 31B. 90C. 30D. 91

Câu 6. Trường hợp x là số từ bỏ nhiên làm sao để cho (x-1)2 = 16 thì x bằng

A. 1B. 4C. 5D. 17

Câu 7. Công thức nào tiếp sau đây biểu diễn phép nhân nhì lũy thừa cùng cơ số ?

A. Am.an = am+n
B. Am:an = am+n
C. Am.an = am-n
D. Am:an = am-n

Câu 8. Biểu thức 2.3.5 + 35 phân tách hết cho số như thế nào sau đây

A. 2B. 5C. 3D. 7

Câu 9. trong những tập thích hợp sau, tập đúng theo nào gồm các thành phần đều là số nguyên tố

A. 1;3;4;5;7B. 1;2;3;5;7C. 2;13;5;27D. 2;13;5;29

Câu 10. Số 600 đối chiếu ra vượt số yếu tắc được là?

A. 23.3.52B. 24.3.52C. 23.3.5 D. 24.52.32

Câu 11. Trong số phép tính sau, phép tính như thế nào cho hiệu quả là số nguyên tố

A. 1 + 20210B. 5.7.9 + 35.37.39C. 1254 + 579D. 1.2.3.4.5 + 2020

Câu 12. Số yếu tố là số trường đoản cú nhiên lớn hơn 1 và

A. Chỉ có một ước là thiết yếu nó
B. Chỉ tất cả 2 ước là một và chủ yếu nó
C. Chỉ có 3 ước
D. Có nhiều hơn 2 ước.

Câu 13. trong những số sau, số như thế nào là bội của 15

A. 55B. 65C. 75D. 85

Câu 14. Tìm các số tự nhiên và thoải mái biết x⁝11 cùng x B. X ∈ 11,22,33C. X ∈ 0;11;22D. X ∈ 0;11;22; 23

Câu 15. tìm kiếm số tự nhiên và thoải mái a khủng nhất, biết 480⁝a cùng 720⁝a

A. 240B. 241C. 239D. 242

Câu 16: Cho A = 15 + 1003 + x cùng với x là số từ bỏ nhiên. Tìm đk của x để A⁝5

A. X⁝5B. X phân chia cho 5 dư 1C. X phân chia cho 5 dư 3D. X chia cho 5 dư 2

Câu 17. trong tam giác đông đảo số đo từng góc bởi bao nhiêu độ?

A. 300B. 450C. 500D. 600

Câu 18. trong hình vẽ dưới có từng nào hình chữ nhật?
Câu 20. Tính diện tích hình thoi có tổng độ nhiều năm hai đường chéo cánh là 30 centimet và đường chéo cánh lớn hơn con đường chéo bé nhỏ là 2 cm.

A. 110 cm2B. 112 cm2C. 111 cm2=2D. 114 cm2

II. TỰ LUẬN ( 5 điểm)

Câu 21. (1,5 điểm) thực hiện phép tính (Tính nhanh nếu bao gồm thể).

a) 135 + 340 + 65 + 160

b) 12.75 + 12.17 + 12.8

c) 24.5 - <131-(13-4)2>

Câu 22. (1, 5 điểm) tìm kiếm số tự nhiên và thoải mái , biết:

a) 5.x - 13 = 102

b) 21 + 3x-2 = 48

c) 2.x - 14 = 5.23

Câu 23: (1,5 điểm) Một khoảng sân có mẫu thiết kế chữ nhật với chiều lâu năm 9m với chiều rộng 4m. Người ta để một trong những phần của sân nhằm trồng hoa (phần kẻ sọc), phần còn sót lại lát gạch ốp (phần trắng).

a) Tính diện tích phần sảnh trồng hoa?

b) nếu như lát phần sân còn lại bằng hồ hết viên gạch hình vuông cạnh 40cm thì nên bao nhiêu viên gạch?

Câu 24: (0,5 điểm) mang đến B = 3 + 32 + 33 + ... + 3100

Tìm số tự nhiên n, hiểu được 2B + 3 = 3n

Đáp án đề thi giữa kì 1 môn Toán 6 năm 2022 - 2023

I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm): Mỗi ý đúng được 0,25 điểm

1- D6- C11- A16- D
2- D7- A12- B17- D
3- B8- B13- C18- C
4- B9- D14- C19- A
5- D10- A15- A20- B

II. TỰ LUẬN (5 điểm)

...

Đề thi giữa kì 1 lớp 6 môn Toán sách Kết nối trí thức - Đề 3

A. Đề thi thân kì 1 Toán lớp 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống
B. Đáp án đề thi giữa kì 1 Toán lớp 6 sách Kết nối học thức với cuộc sống

Đề thi giữa học kì 1 lớp 6 môn Toán năm 2022 - 2023 sách Kết nối tri thức với cuộc sống - Đề số 3 là tài liệu được soạn giúp chúng ta học sinh ôn luyện, củng rứa kiến thức các dạng bài bác tập hay sẵn sàng cho bài thi giữa học kì 1 tốt nhất. Dưới đây mời những em cùng tham khảo và sở hữu về nhằm ôn tập thi giữa kì lớp 6 đạt tác dụng cao.

Để download đề thi, mời ấn vào đường liên kết sau: Đề thi Toán lớp 6 thân học kì 1

A. Đề thi thân kì 1 Toán lớp 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

PHÒNG GD&ĐT……..

TRƯỜNG THCS……

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - thoải mái - Hạnh phúc

Năm học tập 2022 – 2023 - Đề 3


I. Phần trắc nghiệm (Học sinh làm bài vào đề thi)

Câu 1 (1 điểm) Các mệnh đề sau đúng giỏi sai: Đánh lốt X vào ô được chọn.

STT

Mệnh đề

Đúng

Sai

1

Số dư trong phép phân chia 1504 phân chia 12 là 5.

2

Tập là tập đúng theo không có thành phần nào.

3

154 + (125 - 5) = (154 – 5) + 125.

4

Ước bình thường của (12; 11) là 2

Câu 2 (1 điểm) Khoanh tròn vào vần âm đứng trước đáp án đúng:

1. Thứ tự thực hiện phép tính trong biểu thức: A = 126 : (42 + 2) là:

A. Phép phân chia – phép cùng – lũy thừa

B. Phép cùng – Lũy thừa – Phép chia

C. Lũy vượt – Phép cùng – Phép chia

D. Lũy thừa – Phép phân tách – Phép cộng

2. Có từng nào số tự nhiên có hai chữ số?

A. 99

B. 100

C. 90

D. 92

Câu 3 (1 điểm) Điền giải đáp đúng vào phần để trống:

Trong phép chia một số trong những tự nhiên mang lại 3 rất có thể có những số dư là ___________________

Số trường đoản cú nhiên bé dại nhất bao gồm bốn chữ số khác biệt là: _____________________

II. Phần tự luận

Câu 1 (1 điểm) Viết các tập phù hợp sau bằng phương pháp liệt kê các phần tử:

a.

*

c) 250 : 5 . <78 . 19900 - (1997 - 1969)>

d) 63 . 73 - 27 . 63 + 37 . 73 - 27 . 37

Câu 3 (2 điểm) Tìm x biết:

a.

*

b.

*

c.

*

d.

*

Câu 4 (1,5 điểm) bạn Hoa ước ao cắt một tấm bìa hình chữ nhật có size 60cm với 960cm thành những mảnh nhỏ hình vuông làm thế nào để cho tấm bìa được cắt hết, ko thừa ko thiếu. Tính độ dài lớn nhất của cạnh hình vuông.

Câu (0,5 điểm) Tìm số thoải mái và tự nhiên có nhì chữ số biết số đó phân tách cho tổng các chữ số của nó thu được 7 dư 6.

B. Đáp án đề thi thân kì 1 Toán lớp 6 sách Kết nối học thức với cuộc sống

I. Đáp án phần trắc nghiệm

Câu 1 (1 điểm)

STT

Mệnh đề

Đúng

Sai

1

Số dư trong phép chia 1504 phân tách 12 là 5.

X

2

Tập là tập đúng theo không có thành phần nào.

X

3

154 + (125 - 5) = (154 – 5) + 125.

Xem thêm: Kể Lại Một Sự Việc Có Thật Liên Quan Đến Nhân Vật Hoặc Sự Kiện Lịch Sử

X

4

Ước thông thường của (12; 11) là 2

X

Câu 2 (1 điểm)

Đáp án: C. Lũy quá – Phép cùng – Phép chia

Đáp án: C. 90

Câu 3 (1 điểm) Điền đáp án đúng vào phần để trống:

Trong phép chia một số tự nhiên cho 3 rất có thể có các số dư là 0; 1; 2

Số từ nhiên nhỏ nhất gồm bốn chữ số không giống nhau là: 1023

II. Đáp án phần tự luận

Câu 1 (1 điểm) Viết các tập vừa lòng sau bằng cách liệt kê các phần tử:

a. B = 1

b. C = 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17

Câu 2:

a. 37.99 + 37.41 = 37.(99 + 41) = 37.140 = 5180

b.

*c.

*

*

d. 63.73 - 27.63 + 37.73 - 27.37

= (63.73 - 27.63) + (37.73 - 27.37)

= 63.(73 - 27) + 37.(73 - 27)

= (73 - 27).(63 . 37)

= 46 . 100 = 4600

Mời thầy cô và học sinh tải tài liệu xem thêm đầy đủ!

-------------------------------------------

Đề thi tiếp theo:

Đề thi giữa kì 1 Toán 6 cuốn sách Cánh Diều

Đề thi thân kì 1 Toán 6 bộ sách Chân trời sáng tạo

-------------------------------------------------------------------

Ngoài Đề thi Toán thân học kì 1 lớp 6 sách Kết nối trí thức với cuộc sống thường ngày - Đề 3 mời các bạn có thể xem thêm nhiều đề thi giỏi và chất lượng, các dạng toán nâng cao hay và cạnh tranh dành cho các bạn học Toán lớp 6 được có thể chắn, củng vắt và rứa chắc kỹ năng và kiến thức nhất.