Energy is fundamental lớn human beings especially

Energy is fundamental khổng lồ human beings, especially to lớn poor people – the one – third of humanity that does not have modern energy supplies like electricity, with which their life could be improve.

Bạn đang xem: Skills 2 unit 9: sources of energy

Many people who live in countryside have lớn gather fuel wood. This takes a lot of time. Moreover, it causes indoor air pollution because of heavy smoke. For many people living in rural areas in developing countries of the world, biogas is the large energy resources available & costs almost nothing. The main use of biogas is for cooking và heating. As biogas is smoke-free, it helps solve the problem of indoor air pollution. Moreover, plant waste & animal manure cost almost nothing.The tendency khổng lồ use renewable energy sources is on the increase when non-renewable ones are running out. In the near, people in the developing countries may use wind or sea waves as the environment-friendly energy sources.

(Dịch nghĩa đoạn văn trên: Năng lượng là nền tảng so với con người, nhất là đối với những người nghèo – một trong những phần ba nhân loại không tồn tại nguồn hỗ trợ năng lượng tân tiến như điện, dựa vào đó cuộc sống thường ngày của họ hoàn toàn có thể được cải thiện.Nhiều người dân quê nên đi lấy củi. Điều này mất không hề ít thời gian. Rộng nữa, nó gây độc hại không khí vào nhà vày khói nhiều. Đối với nhiều người sinh sống ở các vùng nông làng ở các nước đang cách tân và phát triển trên cầm cố giới, khí sinh học là nguồn năng lượng lớn sẵn có và phần nhiều không tốn kém. Công dụng chính của khí sinh học là nhằm đun nấu với sưởi ấm. Do khí sinh học không khói, nó giúp xử lý vấn đề độc hại không khí trong nhà. Hơn nữa, hóa học thải thực vật cùng phân gia súc hầu hết không tốn hèn gì.Xu phía sử dụng các nguồn tích điện tái tạo ra đang gia tăng khi những nguồn tích điện không thể tái chế tạo đang dần dần cạn kiệt. Về sau gần, bạn dân các nước sẽ phát triển có thể sử dụng gió hoặc sóng biển lớn làm mối cung cấp năng lượng thân mật với môi trường.)


Dựa vào đoạn văn trên các bạn hãy trả lời các câu hỏi sau

Câu số 1: What is the role of energy lớn human beings? ( Dịch nghĩa lịch sự Tiếng Việt: Nêu mục đích của năng lượng so với con người?)A. Unimportant (Tiếng Việt: ko quan trọng)B. Unnecessary (Tiếng Việt: không yêu cầu thiết)C. Necessary (Tiếng Việt: đề nghị thiết)D. Fundamental (Tiếng Việt: Cơ bản)Câu số 2: What bởi vì poor people in countryside vì to have energy? (Dịch nghĩa sang trọng Tiếng Việt: người nghèo sinh sống nông thôn làm cho gì để sở hữu năng lượng?)A. They look for coal (Tiếng Việt: họ tìm than)B. They gather fuel wood (Tiếng Việt: Họ rước củi)C. They look for oil (Tiếng Việt: họ tìm dầu)D. They use gas cookers (Tiếng Việt: chúng ta sử dụng nhà bếp ga)Câu số 3: How long does it take to gather fuel wood in the countryside? (Dịch nghĩa sang Tiếng Việt: thời gian để thu thập củi làm việc nông xã là bao lâu?)A. Not much time (Tiếng Việt: Không có nhiều thời gian)B. A lot of time (Tiếng Việt: nhiều thời gian)C. Very little time (Tiếng Việt: vô cùng ít thời gian)D. Half an hour a day (Tiếng Việt: Nửa giờ một ngày)Câu số 4: According lớn the passage, what energy sources vị poor people often use for fuel? (Dịch nghĩa sang Tiếng Việt: Theo đoạn văn, tín đồ nghèo thường áp dụng những nguồn năng lượng nào để gia công chất đốt?)A. Oil (Tiếng Việt: dầu)B. Wood (Tiếng Việt: gỗ)C. Nuclear energy (Tiếng Việt: năng lượng hạt nhân)D. Petrol (Tiếng Việt: xăng dầu)Câu số 5: What is the main use of biogas? (Dịch nghĩa thanh lịch Tiếng Việt: tác dụng chính của khí sinh học tập là gì?)A. It is used mainly for cooking và heating. (Tiếng Việt: Nó được sử dụng đa phần để nấu ăn và sưởi ấm.)B. It is mainly used for lighting. (Tiếng Việt: Nó được sử dụng đa số để chiếu sáng)C. It is mainly used for operating.D. It is mainly used for producing in factories. (Tiếng Việt: Nó được sử dụng đa số để sản xuất trong những nhà máy)Câu số 6: According to lớn the passage, what is the most awful effect of using fuel wood? (Dịch nghĩa thanh lịch Tiếng Việt: Theo đoạn văn, tác hại của việc sử dụng củi là gì?)A. It causes indoor air pollution. (Tiếng Việt: Nó gây ô nhiễm và độc hại không khí vào nhà)B. It may cause fire. ( giờ đồng hồ Việt: Nó có thể gây cháy)C. It damages their houses. (Tiếng Việt: Nó làm cho hỏng nhà đất của họ)D. It affects the local scenery. (Tiếng Việt: Nó tác động đến cảnh sắc địa phương)Câu số 7: Why, according lớn the passage, is biogas introduced to poor people? (Dịch nghĩa lịch sự Tiếng Việt: Theo đoạn văn, lý do khí sinh học tập được sử dụng cho người nghèo?)A. Because it is easy to use (Tiếng Việt: do nó dễ sử dụng)B. Because it is not harmful (Tiếng Việt: vì chưng nó không tồn tại hại)C. Because they like it (Tiếng Việt: vì chưng họ thích hợp nó)D. Because it is the largest energy resources available in the countryside và cheap (Tiếng Việt: Vì đấy là nguồn năng lượng lớn tuyệt nhất hiện có ở nông thôn cùng rẻ)Câu số 8: What, according to the passage, are the main advantages of using biogas? (Dịch nghĩa quý phái Tiếng Việt: Theo đoạn văn, những ưu điểm chính của việc thực hiện khí sinh học là gì?)A. It is smoke-free. (Tiếng Việt: Nó ko khói)B. It costs almost nothing. (Tiếng Việt: Nó phần đông không tốn kém gì)C. It is clean because it is smoke-free and costs almost nothing. (Tiếng việt: Nó thật sạch vì nó không sương và đa số không tốn hèn gì)D. It is clean (Tiếng Việt: Nó sạch)Câu số 9: The tendency lớn use renewable energy sources ____. (Dịch nghĩa sang trọng Tiếng Việt: xu thế sử dụng những nguồn năng lượng tái tạo nên ____.)A. Goes up ( giờ Việt: đi lên)B. Goes down (Tiếng Việt: đi xuống)C. Fluctuates (Tiếng Việt: dao động)D. Levels (Tiếng Việt: mức)Câu số 10: What, according to the passage, may be used as the environment-friendly energy sources/ . (Dịch nghĩa quý phái Tiếng Việt: Theo đoạn văn, hóa học nào có thể được sử dụng làm nguồn năng lượng thân thiết với môi trường )A. Nuclear energy (Tiếng Việt: năng lượng hạt nhân)B. Coal (Tiếng Việt: Than đá)C. Wind and sea energy (Tiếng Việt: năng lượng gió và biển)D. Oil (Tiếng Việt: Dầu mỏ)

Các dạng bài tương quan các bạn có thể tham khảo thêm

Khoanh tròn vào từ có phần gạch men chân được phạt âm không giống với phần của những từ còn lại


+ câu hỏi ôn luyện 1:

Đáp án A. Heat
Đáp án B. Nuclear
Đáp án C. Feat
Đáp án D. Clean

+ thắc mắc ôn luyện 2:

Đáp án A. Power
Đáp án B. Slow
Đáp án C. Snow
Đáp án D. Show

+ câu hỏi ôn luyện 3:

Đáp án A. Plenty
Đáp án B. Energy
Đáp án C. Only
Đáp án D. HydropowerKhoanh tròn từ tất cả mẫu trọng âm không giống với mẫu của các từ còn lại.

+ câu hỏi ôn luyện 4:

Đáp án A. Electric
Đáp án B. Potential
Đáp án C. Plentiful
Đáp án D. Alternative

+ câu hỏi ôn luyện 5:

Đáp án A. Alternative
Đáp án B. Geothermal
Đáp án C. Environment
Đáp án D. Expensively

+ thắc mắc ôn luyện 6:

Đáp án A. Potential
Đáp án B. Exhausted
Đáp án C. Pollution
Đáp án D. Infinite

Ôn luyện kiến thức và kỹ năng phần từ Vựng cùng Ngữ Pháp


* Khoanh tròn vào câu trả lời tốt nhất cho mỗi câu.

+ câu hỏi ôn luyện 7: Non-renewable energy sources are running ____. (Nghĩa dịch quý phái Tiếng Việt: các nguồn tích điện không thể tái tạo đang chạy ____.)Đáp án A. Up
Đáp án B. On
Đáp án C. To
Đáp án D. Out+ câu hỏi ôn luyện 8: In some countries people use wind or sea ____ as the environment friendly energy sources. (Nghĩa dịch thanh lịch Tiếng Việt: Ở một vài quốc gia, tín đồ ta sử dụng gió hoặc biển khơi ____ như các nguồn năng lượng thân mật và gần gũi với môi trường.)Đáp án A. Waves
Đáp án B. Water
Đáp án C. Products
Đáp án D. Weeds+ câu hỏi ôn luyện 9: People have used coal & oil to lớn ____ electricity for along time. (Nghĩa dịch quý phái Tiếng Việt: Con người đã áp dụng than và dầu để ____ điện từ lâu.)Đáp án A. Generation
Đáp án B. Generated
Đáp án C. Generate
Đáp án D. Generates+ thắc mắc ôn luyện 10: Coal & oil are non-renewable ____ sources. (Nghĩa dịch sang trọng Tiếng Việt: Than cùng dầu là đều nguồn ____ cần yếu tái tạo.)Đáp án A. Engineer
Đáp án B. Energy
Đáp án C. Engineering
Đáp án D. Energetic+ thắc mắc ôn luyện 11: People on earth are ____ need of more nuclear energy. (Nghĩa dịch thanh lịch Tiếng Việt: Con tín đồ trên trái đất sẽ ____ cần nhiều năng lượng hạt nhân hơn.)Đáp án A. On
Đáp án B. At
Đáp án C. In
Đáp án D. For+ thắc mắc ôn luyện 12: ____ energy uses natural sources of energy such as the sun, wind, or water for power và fuel, rather than oil, coal, or nuclear power. (Nghĩa dịch sang trọng Tiếng Việt: ____ tích điện sử dụng những nguồn năng lượng tự nhiên như mặt trời, gió hoặc nước cho năng lượng và nhiên liệu, thay do dầu, than đá hoặc tích điện hạt nhân.)Đáp án A. Alternative
Đáp án B. Solar
Đáp án C. Hydropower
Đáp án D. Electricity+ câu hỏi ôn luyện 13: Oil, coal và natural gas are ____ fuels made from decayed material. (Nghĩa dịch thanh lịch Tiếng Việt: Dầu mỏ, than đá và khí đốt tự nhiên là ____ nhiên liệu được gia công từ vật tư phân hủy.)Đáp án A. Unleaded
Đáp án B. Smokeless
Đáp án C. Solid
Đáp án D. Fossil+ câu hỏi ôn luyện 14: All fossil fuels are ____ resources that cannot be replaced after use. (Nghĩa dịch sang trọng Tiếng Việt: toàn bộ nhiên liệu hóa thạch là ____ tài nguyên không thể chũm thế sau khi sử dụng)Đáp án A. Unlimited
Đáp án B. Renewable
Đáp án C. Available
Đáp án D. Non-renewable+ thắc mắc ôn luyện 15: We should develop such ____ sources of energy as solar energy và nuclear energy. (Nghĩa dịch sang trọng Tiếng Việt: chúng ta nên trở nên tân tiến các nguồn tích điện ____ như tích điện mặt trời và năng lượng hạt nhân.)Đáp án A. Tradition
Đáp án B. Alternative
Đáp án C. Revolutionary
Đáp án D. Surprising+ câu hỏi ôn luyện 16: Increased consumption will lead lớn faster ____ of our natural resources. (Nghĩa dịch sang Tiếng Việt: ngày càng tăng tiêu thụ sẽ dẫn mang lại ____ tài nguyên thiên nhiên của chúng ta nhanh hơn.)Đáp án A. Exhaust
Đáp án B. Exhausting
Đáp án C. Exhaustion
Đáp án D. Exhaustive+ câu hỏi ôn luyện 17: ____ heat comes from deep inside the earth. (Nghĩa dịch thanh lịch Tiếng Việt: ____ nhiệt đến từ sâu bên trong trái đất.)Đáp án A. Geothermal
Đáp án B. Solar
Đáp án C. Nuclear
Đáp án D. Hydro+ câu hỏi ôn luyện 18: “Have you ever met the man ____ over there?” “No. Who is he?” (Nghĩa dịch lịch sự Tiếng Việt: “Bạn đã bao giờ gặp người lũ ông ____ ở đó chưa?” “Không. Anh ta là ai?”)Đáp án A. Stands
Đáp án B. Is standing
Đáp án C. Standing
Đáp án D. Who he is standing+ câu hỏi ôn luyện 19: The boy ____ the piano is my son. (Nghĩa dịch lịch sự Tiếng Việt: Cậu nhỏ bé ____ cây bọn piano là đàn ông tôi.)Đáp án A. Who is playing
Đáp án B. That is playing
Đáp án C. Playing
Đáp án D. All are correct+ câu hỏi ôn luyện 20: ____ by his parent, this boy was very sad. (Nghĩa dịch sang Tiếng Việt: ____ bởi cha mẹ của anh ấy, cậu bé này đã siêu buồn.)Đáp án A. Punished
Đáp án B. Punishing
Đáp án C. Khổng lồ be punished
Đáp án D. Be punished+ câu hỏi ôn luyện 21: We have apartment ____ the park. (Nghĩa dịch sang trọng Tiếng Việt: shop chúng tôi có căn hộ chung cư cao cấp ____ công viên.)Đáp án A. Overlooking
Đáp án B. Overlooks
Đáp án C. Khổng lồ overlook
Đáp án D. Overlooked+ câu hỏi ôn luyện 22: He was the last person ____ in this way. (Nghĩa dịch quý phái Tiếng Việt: Anh ấy là người ở đầu cuối ____ theo cách này. )Đáp án A. Lớn kill
Đáp án B. Who killed
Đáp án C. Being killed
Đáp án D. To be killed+ câu hỏi ôn luyện 23: Nellie Ross of Wyoming was the first woman _____ governor in the United States. (Nghĩa dịch sang trọng Tiếng Việt: Nellie Ross của Wyoming là người thiếu phụ _____ thống đốc trước tiên ở Hoa Kỳ. )Đáp án A. Who elected
Đáp án B. Khổng lồ be elected
Đáp án C. Was elected
Đáp án D. Her election as+ thắc mắc ôn luyện 24: ____ in large quantities in the Middle East, oil became known as đen gold because of the large profit it brought. (Nghĩa dịch lịch sự Tiếng Việt: ____ với số lượng lớn nghỉ ngơi Trung Đông, khí đốt được điện thoại tư vấn là vàng black vì lợi nhuận khủng mà nó đem lại.)Đáp án A. Discovering
Đáp án B. Discovered
Đáp án C. Which was discovered
Đáp án D. That when discovered+ thắc mắc ôn luyện 25: She is the only in the discussion ____ to using nuclear power. (Nghĩa dịch sang trọng Tiếng Việt: Cô ấy là tín đồ duy tuyệt nhất trong cuộc đàm luận ____ về vấn đề sử dụng tích điện hạt nhân.)Đáp án A. Objects
Đáp án B. Objected
Đáp án C. Lớn object
Đáp án D. Whom objects+ thắc mắc ôn luyện 26: Johnny was the last applicant ____ for a position in that energy station. (Nghĩa dịch lịch sự Tiếng Việt: Johnny là tín đồ nộp đơn cuối cùng ____ cho một vị trí vào trạm tích điện đó.)Đáp án A. Khổng lồ interview
Đáp án B. Interviewing
Đáp án C. Lớn be interviewed
Đáp án D. Which is interviewed+ thắc mắc ôn luyện 27: The instructions ____ by Professor Johnson helped us know more about the danger of energy pollution. (Nghĩa dịch quý phái Tiếng Việt: chỉ dẫn ____ của giáo sư Johnson đang giúp công ty chúng tôi biết thêm về sự nguy hại của ô nhiễm năng lượng.)Đáp án A. That explained
Đáp án B. Explained
Đáp án C. Explaining
Đáp án D. Which explained

Phần skills 2 để giúp đỡ bjan luyện tập 2 kỹ năng Listening (Nghe) cùng Writing (Viết) theo chủ thể "Sources of energy" (Các nguồn năng lượng) trải qua việc áp dụng từ vựng với ngữ pháp vẫn học. Nội dung bài viết sau là gợi ý giải bài xích tập vào sách giáo khoa.


2. Listen lớn the passage và tick (/) true (T) or false (F) khổng lồ the statements 3. Listen lớn the passage again and complete the sentences
*

Skills 2 – Unit 10: Sources of energy

Listening

1. Lookat the picture. Discuss the following in pairs.(Nhìn vào hình. Trao đổi theo cặp)

Giải:

What vì you think is unusual about this means of transport? (Bạn nghĩ về điều gì không thông thường về loại phương tiện đi lại này?)=>I think this means of transport uses renewable energy. (Tôi suy nghĩ phương tiên này thực hiện năng lượng rất có thể phục hồi được)Have you seen any transport lượt thích this? (Bạn từng thấy loại phương tiện như vậy chưa?)=> It is lượt thích a bus. I see it usually. (Nó trông như thể xe buýt. Tôi bắt gặp nó thường xuyên xuyên.)

2. Listen khổng lồ the passage và tick (/) true (T) or false (F) to lớn the statements.(Nghe bài xích văn và lựa chọn T đúng (True) tuyệt F không nên (False) cho các câu)

Giải:

Non- renewable sources are being used up. (Những nguồn thiết yếu phục hồi sẽ bị sử dụng cạn kiệt.) (T)Many poor people in developing countries have little electricity. (Nhiều bạn nghèo ở các nước đang phát triển có vô cùng ít điện.)(T)Biogas is a new source of energy available for poor people.(Khí đốt là 1 trong những nguồn năng lượng mới dành cho người nghèo.) (T)Biogas creates a lot of smoke.(Khí đốt tạo thành nhiều khói.) (F)The new energy source is not costly.(Nguồn tích điện mới ko tốn kém.) (T)

3. Listen to lớn the passage again and complete the sentences.(Nghe đoạn văn lần nữa và dứt các câu)

Giải:

People in mountainous areas have khổng lồ gather wood to use as fuel. (Những fan ở quanh vùng miền núi nên nhặt mộc để áp dụng làm nhiên liệu.)Biogas is mainly used for cooking và heating. (Khí đốt dược dùng phần lớn cho vấn đề nấu ăn uống và sưởi ấm.)Biogas helps solve the problem of indoor air pollution. (Khí đốt giúp giải quyết vấn đề ô nhiễm không khí vào nhà.)The use of renewable enrgy sources in developing countries is on the increase. (Việc sử dụng những mối cung cấp năng lượng hoàn toàn có thể phục hồi ngơi nghỉ những đất nước đang cải tiến và phát triển ngày càng tăng.)In the future, the wind và sun will be used as the main environmentally friendly energy sources. (Trong tương lai, gió và mặt trời sẽ được sử dụng giống như các nguồn năng lượng chính gần gũi với môi trường.)

Audio script:

Energy is fundamental to lớn human beings. Many poor people in developing countries vì not have modern sources of energy like electricity or natural gas, with which their life can be improved.People who live in mountainous areas have khổng lồ gather wood for fuel. This takes a lot of time. For many people living in rural areas, biogas is the largest energy resource available. The main use of biogas is for cooking & heating, but it can also provide energy for public transport. As biogas is smoke-free, it helps solve the problem of indoor air pollution. Moreover, it’s made from plant waste và animal manure. They cost almost nothing.The tendency khổng lồ use renewable energy sources in developing countries is on the increase as non-renewable ones are running outệ
In the future, the wind & the sun will be used as the most important environmentally friendly energy sources.

Writing

4.Complete the article. Use the phrases below.(Hoàn thành mục báo. Thực hiện những cụm từ sau)

Giải:

THE CHANGING CLIMATE

ProblemWe use energy for almost everything we do: (1) for heating our homes, cooking our meals, etc. This use of energy is (2) leading khổng lồ climate change – the world is heating up. When (3) burning fossil fuels for energy, carbon dioxide is released. Carbon dioxide traps the sun’s heat in the atmosphere and (4) because it can’t escape, it heats the planet. Over the past thirty years, there has been a growing number of extreme weather events, such as floods, droughts & storms.

SolutionWe should respect our planet, by (5) investing in renewable energy. We should use sources of energy more wisely, for our future, and the future of the planet.

Dịch:

BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Vấn đề
Chúng ta sử dụng năng lượng phần nhiều cho phần nhiều thứ mà bọn họ làm: để sưởi ấm nhà cửa, nấu ăn ăn... Vấn đề sử dụng tích điện này dẫn đến việc đổi khác khí hậu - thế giới ngày càng nóng dần lênỆKhi đốt xăng hóa thạch đến năng lượng, carbon dioxide được giải phóng. C02giữ nhiệt của mặt trời trong không gian và chính vì nó chẳng thể thoát được, nên nó làm rét trái đất. Hơn 30 năm trước, từng có một số trong những lượng càng ngày càng nhiều đa số sự kiện tiết trời nghiêm trọng, như đồng minh lụt, hạn hán với bão.

Xem thêm: Phân Tích Tư Tưởng Đất Nước Của Nhân Dân, Trong Bài Thơ Đất Nước

Giải pháp
Chúng ta nên đảm bảo hành tinh của bọn chúng ta, bằng cách đầu tư vào năng lượng hoàn toàn có thể phục hồi. Chúng ta nên sử dụng nguồn năng lượng khôn ngoan hơn, mang đến tương lai chúng ta, cùng tương lai của hành tinh.

5. In pairs, discuss the following ways to save energy. Decide on the five most important ways. Write them in the notebook.(Làm theo cặp, bàn luận những giải pháp sau để tiết kiệm ngân sách và chi phí năng lượng. Ra quyết định 5 cách quan trọng nhất. Viết nó vào vở)

Use electricity more effectively. (Sử dụng diện công dụng hơn)Reduce our electricity bills. (Giảm hóa solo tiền năng lượng điện của bọn chúng ta.)Turn off the lights before going to bed. (Tắt đèn trước lúc đi ngủ.)Use low energy light bulbs. (Sử dụng bóng đèn tích điện thấp.)Use public transport. (Sử dụng phương tiện đi lại công cộng.)Increase the tax on petrol. (Tăng thuế lên xăng)Avoid using cars or motorbikes for short trips. (Tránh áp dụng xe hơi và xe máy cho những chuyến du ngoạn ngắn.)Reduce the use of fossil fuels. (Giảm việc thực hiện nhiên liệu hóa thạch.)

6. Write a short passage about what we should do to save energy.(Viết một quãng văn ngắn vể cách chúng ta nên có tác dụng để tiết kiệm ngân sách và chi phí năng lượng)

Giải:

We should use electricity efficiently và remember khổng lồ turn off the lights when we go out or go lớn bed. Moreover, we should use the low light bulbs. We also can use public transport more often. If you travel short distance, you had better cycle. If you travel long distance, you should go by train or bus. By small actions, you and all of us can save the world. (Chúng ta nên sử dụng điện hiệu quả hơn ưà nhớ tắt đèn khi ra phía bên ngoài hoặc lúc đi ngủ. Hơn nữa, bọn họ nên áp dụng đèn rẻ áp. Bọn họ cũng hoàn toàn có thể sử dụng phương tiện đi lại công cộng liên tục hơn. Nếu như đi khoảng cách ngắn, bạn nên đi xe cộ đạp. Nếu đi đường dài, chúng ta nên đi tàu hoặc xe cộ buýt. Chưa đến hành động bé dại bạn với tất cả bạn cũng có thể cứu trái đất này.)