*
chào mừng bạn đến cùng với blog share Trường thpt An Giang trong nội dung bài viết về " fes r hcl ". Cửa hàng chúng tôi sẽ cung ứng và share kinh nghiệm, kiến thức dành riêng cho bạn.

Bạn đang xem: Phương trình ion rút gọn của fes + hcl


Chào mừng các bạn đến cùng với blog chia sẻ Trường thpt An Giang trong nội dung bài viết về ” Fes r hcl “. Cửa hàng chúng tôi sẽ cung cấp và share kinh nghiệm, loài kiến thức giành riêng cho bạn.


surfriderli.org xin giới thiệu phương trình ion rút gọn Fe
S + HCl gồm điều kiện phản ứng, giải pháp thực hiện, hiện tượng kỳ lạ phản ứng và một số trong những bài tập tương quan giúp các em củng cố toàn bộ kiến thức và rèn luyện năng lực làm bài bác tập về phương trình làm phản ứng hóa học. Mời chúng ta đón xem:

Phương trình ion rút gọn gàng Fe
S + HCl

1. Viết phương trình ion rút gọn Fe
S + HCl

Nhỏ dung dịch Fe
S vào ống nghiệm đựng dung dịch HCl sẽ tạo nên thành phương trình phản bội ứng.

Fe
S (r) + 2HCl → Fe
Cl2 + H2S

Phương trình ion thu gọn:

Fe
S (r) + 2H+ → Fe2+ + H2S

2. Bài tập vận dụng

Câu 1. Viết phương trình ion rút gọn của các phản ứng sau:

(1) (NH4)2SO4 + Ba
Cl2

(2) Cu
SO4 + Ba(NO3)2

(3) Fe3O4 + HCl

(4) Ba
Cl2 + Na2SO4

(5) (NH4)2SO4+ Ba(OH)2

Đáp án lí giải giải

1) (NH4)2SO4 + Ba
Cl2 → 2NH4Cl + Ba
SO4

Ba2+ + SO42−→ Ba
SO4

2) Cu
SO4 + Ba(NO3)2 → Cu(NO3)2 + Ba
SO4

Ba2+ + SO42−→ Ba
SO4

3) Fe3O4 + 8HCl → 2Fe
Cl3 + Fe
Cl2 + 4H2O

Fe3O4 + 8H+ → Fe2+ + 2Fe3+ + 4H2O

4) Ba
Cl2 + Na2SO4 → Ba
SO4↓ + 2Na
Cl

Ba2+ + SO42−→ Ba
SO4

5) (NH4)2SO4 + Ba(OH)2→ 2NH3 + 2H2O + Ba
SO4

2NH4+ + Ba2+ + SO42− + 2OH− → Ba
SO4+ 2NH3 + 2H2O

3. Bài xích tập thắc mắc tự luận

Câu 1. Viết phương trình dạng phân tử cùng ion rút gọn của những phản ứng xẩy ra trong dung dịch giữa những cặp chất sau:


a) Fe2(SO4)3+ KOH

b) Ba(HCO3)2 + HCl

c) Cu(OH)2 rắn + H2SO4

Hướng dẫn giải bỏ ra tiết

a) Fe2(SO4)3 + 6 KOH → 2Fe(OH)3 + 3K2SO4

Fe3+ + 3OH- → Fe(OH)3↓

b) Ba(HCO3)2 + 2HCl → Ba
Cl2 + H2O + CO2↑

HCO3- + H+ → H2O + CO2↑

c) Ba(OH)2 + H2SO4 → Ba
SO4 + 2H2O

Ba2+ + SO42- → Ba
SO4

Câu 2. Phương trình ion: H+ + OH- → H2O là phương trình ion thu gọn gàng của phản nghịch ứng hoá học :

a) HCl + Na
OH → Na
Cl + H2O

b). Na
OH + Na
HCO3 → Na2CO3 + H2O

c) Ba(HCO3)2 + Ba(OH)2 → 2Ba
CO3 + 2H2O

d) 3HCl + Fe(OH)3 → Fe
Cl3 + 3H2O

Hướng dẫn giải đưa ra tiết

HCl + Na
OH → Na
Cl + H2O

PT ion: H+ + Cl- + Na+ + Cl- → Na+ + Cl- + H2O

PT ion rút gọn: H+ + OH- → H2O

Câu 3. Cho 13,4 gam các thành phần hỗn hợp A tất cả Ca
CO3 và Mg
CO3 vào hỗn hợp HCl vừa đủ, thoát ra 3,36 lít khí (đktc) với dung dịch B chứa m gam muối bột clorua. Tính trọng lượng m gam muối hạt clorua.

Hướng dẫn giải bỏ ra tiết

Phương trình đàm phán ion

2H+ + CO32- → CO2 + H2O

n
Cl- = n
H+ = 2n
CO2 = 0,15 mol

m = m
X – m
CO32- + m
Cl- = 13,4 – 0,15.60 + 0,3.35,5 = 15,05 gam

Câu 4. hòa hợp một hỗn hợp 7,2 gam có hai muối hạt sunfat của kim loại A với B vào nước được hỗn hợp X. Thêm vào dung dịch X môt số lượng vừa đủ Ba
Cl2đã kết tủa ion SO42-, nhận được 11,65 gam Ba
SO4 với dung dịch Y. Search tổng trọng lượng hai muối bột clorua trong hỗn hợp Y.

Hướng dẫn giải đưa ra tiết

M2(SO4)n + n
Ba
Cl2 → 2MCln+ n
Ba
SO4


⇒ n
Ba
SO4 = 0,05 mol = n
Ba
Cl2

Theo bảo toàn khối lượng: m
M2(SO4)n + m
Ba
Cl2 = m
MCln + m
Ba
SO4

⇒ m
MCln = 5,95g

4. Câu hỏi trắc nghiệm

Câu 1. Trộn lẫn 50 ml hỗn hợp HCl 0,12M với 50 ml hỗn hợp Na
OH 0,1M .Vậy p
H của dung dịch thu được bằng bao nhiêu?

A. 2

B. 4

C. 3

D. 1

Đáp án D

Ta có: n
HCl = 0,05.0,12 = 0,006 mol;

n
Na
OH = 0,05.0,1 = 0,005 mol.

Phương trình hóa học: HCl Na
OH → Na
Cl + H2O

Vì n
HCl > n
Na
OH → HCl dư

→ n
HCl dư = n
HCl – n
Na
OH= 0,006 – 0,005 = 0,001 mol

→ n
H+ = n
HCl= 0,001 mol→=0,001/0,1 = 0,01M

→ p
H = -log 0,01 = 2

Câu 2. Có hiện tượng gì xảy ra khi cho từ từ hỗn hợp HCl tới dư vào hỗn hợp Na2Zn
O2?

A. Ko có hiện tượng gì.

B. Có kết tủa màu trắng xuất hiện ko tan vào HCl dư.

C. Có kết tủa màu trắng xuất hiện tan trong HCl dư.

D. Có kết tủa màu nâu đỏ xuất hiện chảy trong HCl dư

Đáp án C

Phương trình phản nghịch ứng minh họa

2HCl + Na2Zn
O2 → 2Na
Cl + Zn(OH)2↓(H2Zn
O2)

Hiện tượng: bao gồm kết tủa color trắng lộ diện và ko tan trong hỗn hợp HCl dư.

Câu 3. Cho các cặp ion sau trong dung dịch: (1) H+ cùng HCO3-, (2) Al
O2- với OH-, (3) Mg2+ và OH-, (4) Ca2+ cùng HCO3-, (5) OH- cùng Zn2+, (6) K+ + NO3-, (7) Na+ với HS-, (8) H+ + Al
O2-. Gần như cặp ion nào bội nghịch ứng được với nhau?

A. (1), (2), (4), (7).


B. (1), (2), (3), (8).

C. (1), (3), (5), (8).

D. (2), (3), (6),(7).

Đáp án C

Lưu ý nên nắm được kiều kiện để phản ứng xảy ra.

(1); H+ + HCO3- → CO­2 ­+ H2O.

(3) Mg2+ + 2OH- → Mg(OH)2 ¯

(5). 2OH- + Zn2+ → Zn(OH)2 ¯

(8).H++ Al
O2- +H2O →Al(OH)3¯

Câu 4. Hỗn hợp A gồm Na2O, NH4Cl, Na
HCO3, Ba
Cl2(có thuộc số mol). Cho tất cả hổn hợp A vào nước dư, đun cho nóng sau các phản ứng xảy ra trọn vẹn thu được dung dịch chứa:

A. Na
Cl, Na
OH.

B. Na
Cl, Na
OH, Ba
Cl2.

C. Na
Cl.

D. Na
Cl, Na
HCO3, Ba
Cl2.

Đáp án C

Na2O thả vào nước tạo nên Na
OH, những chất đã phản ứng với nhau tạo ra khí amoniac, Ba
CO3kết tủa… chỉ từ lại Na
Cl.

Câu 5. Cho 100ml dung dịch Ba(OH)2 0,1M vào 300ml dung dịch HCl 0,1M. Dung dịch thu được sau bội nghịch ứng:

*
thư viện Lớp 1 Lớp 1 Lớp 2 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 11 Lớp 12 Lớp 12 Lời bài hát Lời bài xích hát tuyển sinh Đại học, cao đẳng tuyển sinh Đại học, cao đẳng Tổng hợp kiến thức Tổng hợp kỹ năng

Phương trình ion rút gọn gàng Fe
S + HCl


202

surfriderli.org xin ra mắt phương trình ion rút gọn gàng Fe
S + HClgồm đk phản ứng, cách thực hiện, hiện tượng phản ứng và một số bài tập tương quan giúp các em củng cố tổng thể kiến thức cùng rèn luyện kĩ năng làm bài xích tập về phương trình phản ứng hóa học. Mời các bạn đón xem:

Phương trình ion rút gọn gàng Fe
S + HCl

1. Viết phương trình ion rút gọn Fe
S + HCl

Nhỏ hỗn hợp Fe
Svào ống thử đựng hỗn hợp HCl sẽ tạo thành phương trình phản nghịch ứng.

Fe
S (r) + 2HCl → Fe
Cl2+ H2S

Phương trình ion thu gọn:

Fe
S (r) + 2H+→ Fe2++ H2S

2. Bài xích tập vận dụng

Câu 1. Viết phương trình ion rút gọn của các phản ứng sau:

(1) (NH4)2SO4+ Ba
Cl2

(2) Cu
SO4+ Ba(NO3)2

(3) Fe3O4+ HCl

(4) Ba
Cl2+ Na2SO4

(5) (NH4)2SO4+ Ba(OH)2

Đáp án trả lời giải

1) (NH4)2SO4+ Ba
Cl2→ 2NH4Cl + Ba
SO4

Ba2++ SO42−→ Ba
SO4

2) Cu
SO4+ Ba(NO3)2→ Cu(NO3)2+ Ba
SO4

Ba2++ SO42−→ Ba
SO4

3) Fe3O4+ 8HCl → 2Fe
Cl3+ Fe
Cl2+ 4H2O

Fe3O4+ 8H+→ Fe2++ 2Fe3++ 4H2O

4) Ba
Cl2+ Na2SO4→ Ba
SO4↓ + 2Na
Cl

Ba2++ SO42−→ Ba
SO4

5) (NH4)2SO4+ Ba(OH)2→ 2NH3+ 2H2O + Ba
SO4

2NH4+ + Ba2++ SO42−+ 2OH−→ Ba
SO4+ 2NH3+ 2H2O

3. Bài bác tập thắc mắc tự luận

Câu 1.Viết phương trình dạng phân tử và ion rút gọn của những phản ứng xảy ra trong dung dịch giữa các cặp hóa học sau:

a) Fe2(SO4)3+ KOH

b) Ba(HCO3)2+ HCl

c) Cu(OH)2rắn + H2SO4

Hướng dẫn giải bỏ ra tiết

a) Fe2(SO4)3+ 6 KOH → 2Fe(OH)3+ 3K2SO4

Fe3++ 3OH- → Fe(OH)3↓

b) Ba(HCO3)2+ 2HCl → Ba
Cl2+ H2O + CO2↑

HCO3- + H+→ H2O + CO2↑

c) Ba(OH)2+ H2SO4→ Ba
SO4+ 2H2O

Ba2++ SO42-→ Ba
SO4

Câu 2. Phương trình ion: H+ + OH- → H2O là phương trình ion thu gọn gàng của bội nghịch ứng hoá học tập :

a) HCl + Na
OH → Na
Cl + H2O

b). Na
OH + Na
HCO3→ Na2CO3+ H2O

c) Ba(HCO3)2+ Ba(OH)2→ 2Ba
CO3+ 2H2O

d) 3HCl + Fe(OH)3→ Fe
Cl3+ 3H2O

Hướng dẫn giải bỏ ra tiết

HCl + Na
OH → Na
Cl + H2O

PT ion: H++ Cl-+ Na++ Cl- → Na++ Cl- + H2O

PT ion rút gọn: H+ + OH- → H2O

Câu 3.Cho 13,4 gam tất cả hổn hợp A bao gồm Ca
CO3và Mg
CO3vào dung dịch HCl vừa đủ, thoát ra 3,36 lít khí (đktc) cùng dung dịch B cất m gam muối bột clorua. Tính khối lượng m gam muối clorua.

Hướng dẫn giải đưa ra tiết

Phương trình hội đàm ion

2H+ + CO32-→ CO2+ H2O

n
Cl- = n
H+ = 2n
CO2= 0,15 mol

m = m
X– m
CO32-+ m
Cl- = 13,4 – 0,15.60 + 0,3.35,5 = 15,05 gam

Câu 4.Hòa tung một hỗn hợp 7,2 gam có hai muối hạt sunfat của sắt kẽm kim loại A cùng B vào nước được hỗn hợp X. Thêm vào dung dịch X môt số lượng vừa dùng Ba
Cl2đã kết tủa ion SO42-, chiếm được 11,65 gam Ba
SO4và dung dịch Y. Tìm tổng trọng lượng hai muối hạt clorua trong hỗn hợp Y.

Hướng dẫn giải bỏ ra tiết

M2(SO4)n+ n
Ba
Cl2→ 2MCln+ n
Ba
SO4

&r
Arr; n
Ba
SO4= 0,05 mol = n
Ba
Cl2

Theo bảo toàn khối lượng: m
M2(SO4)n+ m
Ba
Cl2= m
MCln+ m
Ba
SO4

&r
Arr; m
MCln= 5,95g

4. Câu hỏi trắc nghiệm

Câu 1.Trộn lẫn 50 ml hỗn hợp HCl 0,12M với 50 ml hỗn hợp Na
OH 0,1M .Vậy p
H của dung dịch thu được bằng bao nhiêu?

A. 2

B. 4

C. 3

D. 1

Đáp án D

Ta có: n
HCl= 0,05.0,12 = 0,006 mol;

n
Na
OH= 0,05.0,1 = 0,005 mol.

Phương trình hóa học: HCl Na
OH → Na
Cl + H2O

Vì n
HCl> n
Na
OH→ HCl dư

→ n
HCl dư= n
HCl– n
Na
OH= 0,006 – 0,005 = 0,001 mol

→ n
H+= n
HCl= 0,001 mol→=0,001/0,1 = 0,01M

→ p
H = -log 0,01 = 2

Câu 2.Có hiện tượng gì xảy ra khi đến từ từ dung dịch HCl tới dư vào dung dịch Na2Zn
O2?

A. Ko có hiện tượng gì.

B. Có kết tủa màu trắng xuất hiện không tan trong HCl dư.

C. Có kết tủa màu trắng xuất hiện chảy trong HCl dư.

D. Có kết tủa màu nâu đỏ xuất hiện rã trong HCl dư

Đáp án C

Phương trình phản bội ứng minh họa

2HCl + Na2Zn
O2→ 2Na
Cl + Zn(OH)2↓(H2Zn
O2)

Hiện tượng: gồm kết tủa màu trắng xuất hiện và không tan trong dung dịch HCl dư.

Câu 3.Cho những cặp ion sau vào dung dịch: (1) H+và HCO3-, (2) Al
O2-và OH-, (3) Mg2+và OH-, (4) Ca2+và HCO3-, (5) OH-và Zn2+, (6) K++ NO3-, (7) Na+và HS-, (8) H++ Al
O2-. Những cặp ion nào phản ứng được với nhau?

A. (1), (2), (4), (7).

B. (1), (2), (3), (8).

C. (1), (3), (5), (8).

D. (2), (3), (6),(7).

Đáp án C

Lưu ý cần nắm được kiều kiện để phản ứng xảy ra.

(1); H++ HCO3-→ CO­2­+ H2O.

(3) Mg2++ 2OH-→ Mg(OH)2¯

(5). 2OH-+ Zn2+→ Zn(OH)2¯

(8).H++ Al
O2-+H2O →Al(OH)3¯

Câu 4.Hỗn đúng theo A bao gồm Na2O, NH4Cl, Na
HCO3, Ba
Cl2(có thuộc số mol). Cho các thành phần hỗn hợp A vào nước dư, nấu nóng sau những phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch chứa:

A. Na
Cl, Na
OH.

B. Na
Cl, Na
OH, Ba
Cl2.

C. Na
Cl.

D. Na
Cl, Na
HCO3, Ba
Cl2.

Đáp án C

Na2O thả vào nước tạo thành Na
OH, các chất vẫn phản ứng cùng với nhau tạo nên khí amoniac, Ba
CO3kết tủa... Chỉ từ lại Na
Cl.

Xem thêm: Bài Tập Phân Tích Đa Thức Thành Nhân Tử, Bài Tập Lớp 8 Phân Tích Đa Thức Thành Nhân Tử

Câu 5.Cho 100ml dung dịch Ba(OH)20,1M vào 300ml hỗn hợp HCl 0,1M. Hỗn hợp thu được sau bội nghịch ứng: