*

chọn lớp tất cả Mẫu giáo Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 ĐH - CĐ
chọn môn tất cả Toán thứ lý Hóa học sinh học Ngữ văn tiếng anh lịch sử vẻ vang Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử vẻ vang và Địa lý thể dục Khoa học tự nhiên và thoải mái và buôn bản hội Đạo đức thủ công Quốc phòng bình yên Tiếng việt Khoa học tự nhiên
tất cả Toán đồ gia dụng lý Hóa học sinh học Ngữ văn tiếng anh lịch sử Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử hào hùng và Địa lý thể thao Khoa học tự nhiên và làng hội Đạo đức thủ công bằng tay Quốc phòng an ninh Tiếng việt Khoa học thoải mái và tự nhiên
*

*

*

Một phần vì tích điện liên kết HF khôn xiết lớn, 1 phần khác do khi hòatan nội địa xảy ra quá trình Ion hóa tạo nên H3O+và F-, tiếp đến F-tương tác với phân tử HF tạo nên ion phức HF2-

HF + H2O H3O++ F-

HF + F-=> HF2-

Do 1 phần phân tử HF liên kết tạo thành HF2-nên hàm lượng tương đối của ion H3O+không lớn, bởi vì vậy hỗn hợp HF bao gồm tính axit yếu (K= 7.10-4).Các axit HX không giống không có khả năng đó vì không có quá trình trên, năng lượng liên kết nhỏ hơn, nửa đường kính của X béo hơn. Chúng là những axit mạnh.

Bạn đang xem: Hf là axit mạnh hay yếu


Dưới đấy là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà các bạn gửi lên. Hoàn toàn có thể trong đó tất cả câu trả lời mà chúng ta cần!

Tại sao thuỷ tinh (thành phần chính là Si
O2)không bị làm mòn bởinhững axit táo tợn như H2SO4 HCl thậm chí là nước cường thuỷ,... Mà lại bị ăn mòn bởi một axit yếu ớt như HF?


HF là axit yếu tuy thế hòa ta được oxit axit Si
O2, còn các axit mạnh khỏe như H2SO4HCl thậm chí là nước cường thuỷ.... Lại khônghòa tan đươc.Ví dụ:So sánh 2 phản bội ứngsau:

4HF + Si
O2 ----> Si
F4 + 2H2O (1)

4HCl + Si
O2 ---> Si
Cl4 + 2H2O (2)

Năng lượng của bội phản ứng (1) là -920k
J (thấp), tuy nhiên của làm phản ứng (2) là +54k
J.

Do đó phản ứng (1) xảy ra. ( làm phản ứng xẩy ra theo chiều tạo tích điện thấp)

Nguyên nhân thiết yếu của sự khác biệt này là do năng lượng liên kết Si-F (540 k
J/mol) vào Si
F4 to hơn nhiều so với năng lượng liên kết Si-Cl (360 k
J/mol) vào Si
Cl4.


Đúng(2)
Cho các nhận xét sau: (1) Trong đội halogen, tính phi kim và độ âm điện giảm dần từ flo mang lại iot.(2) các halogen đều phải có các trạng thái thoái hóa -1, 0, +1, +3,+5, +7.(3) những halogen đều phải có tính oxi hóa mạnh, chúng phản ứng được với hầu hết kim loại, với hiđro và những hợp chất.(4) Trong dãy axit không đựng oxi của halogen từ HF cho HI tính axit và tính khử tăng dần.(5) cho các dung dịch muối bột Na
X (X là...
Đọc tiếp

Cho các nhận xét sau:

(1) Trong team halogen, tính phi kim và độ âm điện sút dần tự flo cho iot.(2) những halogen đều có các trạng thái thoái hóa -1, 0, +1, +3,+5, +7.(3) những halogen đều sở hữu tính oxi hóa mạnh, chúng phản ứng được với hầu hết kim loại, với hiđro và những hợp chất.(4) Trong dãy axit không chứa oxi của halogen trường đoản cú HF cho HI tính axit và tính khử tăng dần.(5) cho những dung dịch muối bột Na
X (X là halogen) tính năng với hỗn hợp Ag
NO3 hầu như thu được kết tủa Ag
X.Số nhận xét đúng

A. 2

B. 5

C. 3

D. 4


#Hóa học tập lớp 10
1
Ngô quang đãng Sinh

Chọn đáp án A

(1) Trong nhóm halogen, tính phi kim cùng độ âm điện bớt dần từ flo mang lại iot.

Đúng.Theo SGK lớp 10.(2) các halogen đều phải sở hữu các trạng thái oxi hóa -1, 0, +1, +3,+5, +7.

Sai.Flo chỉ có -1 và 0(3) các halogen đều phải có tính lão hóa mạnh, bọn chúng phản ứng được với phần lớn kim loại, với hiđro và các hợp chất.

Đúng.Theo SGK lớp 10(4) Trong hàng axit không chứa oxi của halogen từ bỏ HF mang lại HI tính axit và tính khử tăng dần.

Sai.Tính khử với tính axit bớt dần(5) cho các dung dịch muối Na
X (X là halogen) chức năng với dung dịch Ag
NO3 mọi thu được kết tủa Ag
X.

Sai.Ag
F là chất tan


Đúng(0)
Cho các phát biểu sau: 1. Trong các phản ứng thoái hóa khử nhưng oxi gia nhập thì oxi chỉ biểu đạt tính oxi hóa. 2. HF là axit rất dũng mạnh vì có tác dụng ăn mòn thủy tinh. 3. Trường đoản cú HF → HCl → HBr → HI tính khử tăng đột biến còn tính axit bớt dần. 4. Trong công nghiệp nước javen được điều chế bằng cách sục Cl2 vào hỗn hợp Na
OH. 5. HCl
O là hóa học oxi hóa mạnh dạn đồng thời cũng là một trong axit mạnh. Số phát biểu đúng...
Đọc tiếp

Cho các phát biểu sau:

1. Trong các phản ứng oxi hóa khử cơ mà oxi gia nhập thì oxi chỉ biểu hiện tính oxi hóa.

2. HF là axit rất bạo phổi vì có chức năng ăn mòn thủy tinh.

3. Từ HF → HCl → HBr → HI tính khử tăng dần còn tính axit sút dần.

4. Vào công nghiệp nước javen được điều chế bằng cách sục Cl2 vào hỗn hợp Na
OH.

5. HCl
O là chất oxi hóa bạo phổi đồng thời cũng là một trong axit mạnh.

Số tuyên bố đúng là:

A. 3

B. 1

C. 2

D. 4


#Hóa học tập lớp 10
1
Ngô quang Sinh

Chọn lời giải B

1. Đúng.

2. Sai.HF là axit siêu yếu.Ăn mòn chất thủy tinh là đặc điểm riêng có.

3. Sai.Tính khử và tính axit tăng dần

4. Không nên điều chế bởi điện phân dung dịch Na
Cl không tồn tại màng ngăn.

5. Không đúng HCl
O là axit siêu yếu


Đúng(0)

Cho 3 dãy các axit: HF, HCl, HCl
O, HCl
O2, HCl
O3, HCl
O4. Axit vượt trội nhất là

A. HF

B. HCl

C. HCl
O

D. HCl
O4


#Hóa học tập lớp 10
1
Ngô quang quẻ Sinh

Độ to gan axit: HCl
O4 > HCl
O > HCl > HF


Đúng(0)
Cho những mệnh đề sau: (a) những halogen đều sở hữu số oxi hóa dương trong một trong những hợp chất. (b) HI là axit táo bạo nhất. (c) các halogen đều phải sở hữu tính khử mạnh. (d) Iot có tác dụng thăng hoa. Số phận đề không chính xác là A. 3 B.2 C.4...
Đọc tiếp

Cho những mệnh đề sau:

(a) các halogen đều phải sở hữu số oxi hóa dương trong một số hợp chất.

(b) HI là axit khỏe mạnh nhất.

(c) những halogen đều phải sở hữu tính khử mạnh.

(d) Iot có chức năng thăng hoa.

Số mệnh đề không đúng

A. 3

B.2

C.4

D.1


#Hóa học lớp 10
1
Ngô quang quẻ Sinh

Đáp án B

a) Flo chỉ bao gồm số thoái hóa – 1

c) các halogen bao gồm tính lão hóa mạnh


Đúng(0)

Cho hàng dung dịch axit sau HF, HCl, HBr, HI. Dung dịch bao gồm tính axit mạnh mẽ nhất và tính khử vượt trội nhất là:

A. HF

B. HCl

C. HBr

D. HI


#Hóa học tập lớp 10
1
Ngô quang quẻ Sinh

Đáp án D


Đúng(0)
Cho các phát biểu sau: (1) trong các phản ứng hóa học, flo chỉ mô tả tính oxi hóa. (2) Axit flohidric là axit yếu. (3) dung dịch Na
F loãng được sử dụng làm thuốc kháng sâu răng. (4) trong các hợp chất, những halogen (F, Cl, Br, I) đều phải có số oxi hóa; -1 ; +1 ; +3 ; +5 với + 7. (5) Tính khử của các ion halogen tăng dần theo thiết bị tự: (6) mang lại dung dịch Ag
NO3 vào các lọ đựng từng hỗn hợp loãng: Na
F, Na
Cl, Na
Br, Na
I đều...
Đọc tiếp

Cho các phát biểu sau:

(1) trong các phản ứng hóa học, flo chỉ trình bày tính oxi hóa.

(2) Axit flohidric là axit yếu.

(3) hỗn hợp Na
F loãng được dùng làm thuốc phòng sâu răng.

(4) trong những hợp chất, các halogen (F, Cl, Br, I) đều phải sở hữu số oxi hóa; -1 ; +1 ; +3 ; +5 với + 7.

(5) Tính khử của các ion halogen tăng cao theo vật dụng tự:

*

(6) đến dung dịch Ag
NO3 vào những lọ đựng từng hỗn hợp loãng: Na
F, Na
Cl, Na
Br, Na
I những thấy tất cả kết tủa tách bóc ra.

Trong các phát biểu trên, số phát biểu đúng là

A.5

B.6

C.3

D.4


#Hóa học tập lớp 10
1
Ngô quang quẻ Sinh

Đáp án D

Khẳng định đúng là 1,2,3,5

(4): Flo chỉ bao gồm số oxi hóa -1 trong phù hợp chất

(6): Ag
F là dung dịch


Đúng(0)
Cho các phát biểu sau(1) dãy HF, HCl, HBr, HI: độ bền tăng dần, tính axit cùng tính khử tăng dần.(2) HF là axit yếu hèn nhưng tất cả tính chất đặc biệt ăn mòn thủy tinh.(3) phản ứng: Na
X (tt) + H2SO4 sệt Na
HSO4 + Y(khí), Y bao gồm HCl, HBr, HI với HF.(4) các muối Ag
X hầu như là hóa học kết tủa (X là halogen).(5) ko thể bảo vệ axit HF trong chai, lo bởi thủy tinh.(6) Trong team halogen, theo chiều tăng cao điện tích hạt nhân: tính phi kim (tính...
Đọc tiếp

Cho những phát biểu sau

(1) hàng HF, HCl, HBr, HI: chất lượng độ bền tăng dần, tính axit cùng tính khử tăng dần.

(2) HF là axit yếu ớt nhưng bao gồm tính chất quan trọng đặc biệt ăn mòn thủy tinh.

(3) bội phản ứng: Na
X (tt) + H2SO4 đặc Na
HSO4 + Y(khí), Y tất cả HCl, HBr, HI cùng HF.

(4) các muối Ag
X phần nhiều là chất kết tủa (X là halogen).

(5) ko thể bảo quản axit HF trong chai, lo bằng thủy tinh.

(6) Trong nhóm halogen, theo chiều tăng cao điện tích hạt nhân: tính phi kim (tính oxy hóa) sút dần còn tính khử tăng dần.

(7) Trong chống thí nghiệm, rất có thể điều chế clo bằng cách cho HCl đặc tác dụng với những chất oxi hóa dạn dĩ như Mn
O2, KMn
O4, KCl
O3, K2Cr2O7,…

(8) vào công nghiệp, điều chế clo bằng cách điện phân dung dịch natri clorua Na
Cl bão hòa (không có màng ngăn) .

Số tuyên bố đúngA. 2. B. 3. C. 4. D.5


#Hóa học tập lớp 10
2
quang Nhân

Cho những phát biểu sau

(1) hàng HF, HCl, HBr, HI: thời gian chịu đựng tăng dần, tính axit cùng tính khử tăng dần.

(2) HF là axit yếu ớt nhưng tất cả tính chất quan trọng đặc biệt ăn mòn thủy tinh.

(3) phản nghịch ứng: Na
X(tt)+ H2SO4đặc

Na
HSO4+ Y(khí), Y có HCl, HBr, HI với HF.

(4) những muối Ag
X hầu hết là hóa học kết tủa (X là halogen).

(5) không thể bảo quản axit HF vào chai, lo bởi thủy tinh.

(6) Trong đội halogen, theo chiều tăng nhiều điện tích hạt nhân: tính phi kim (tính oxy hóa) giảm dần còn tính khử tăng dần.

(7) Trong chống thí nghiệm, có thể điều chế clo bằng cách cho HCl đặc công dụng với các chất oxi hóa mạnh bạo như Mn
O2, KMn
O4, KCl
O3, K2Cr2O7,…

(8) trong công nghiệp, pha chế clo bằng cách điện phân hỗn hợp natri clorua Na
Cl bão hòa (không có màng ngăn) .

Số phạt biểuđúngA.2. B.3.C.4.D.5


Đúng(1)
hnamyuh CTVVIP

(1) Đúng

(2) Đúng

(3) Sai do chỉ đúng với Na
Cl,Na
F

(4) Sai vì chưng Ag
F tan

(5) Đúng

(6) Đúng

(7) Đúng

(8) Sai vì chưng phải tất cả màng ngăn


Đúng(1)
Cho những phát biểu sau: (a) trong các phản ứng hóa học, flo chỉ biểu đạt tính oxi hóa. (b) Axit flohiđric là axit yếu. (c) hỗn hợp Na
F loãng được sử dụng làm thuốc kháng sâu răng. (d) Trong đúng theo chất, những halogen (F, Cl, Br, I) đều sở hữu số oxi hóa: -1, +1, +3, +5 với +7. (e) Tính khử của các ion halogenua tăng dần theo máy tự: F–, Cl–, Br–, I–. Trong những phát biểu trên, số phát biểu đúng là A. 2. B. 4. C. 3. D....
Đọc tiếp

Cho các phát biểu sau:

(a) trong số phản ứng hóa học, flo chỉ biểu lộ tính oxi hóa.

(b) Axit flohiđric là axit yếu.

(c) hỗn hợp Na
F loãng được sử dụng làm thuốc phòng sâu răng.

(d) Trong thích hợp chất, các halogen (F, Cl, Br, I) đều sở hữu số oxi hóa: -1, +1, +3, +5 cùng +7.

(e) Tính khử của các ion halogenua tăng mạnh theo trang bị tự: F–, Cl–, Br–, I–.

trong các phát biểu trên, số phát biểu đúng

A. 2.

B. 4.

C. 3.

D. 5.


#Hóa học tập lớp 10
1
Ngô quang quẻ Sinh

Chọn lời giải B

Các vạc biểu và đúng là :

(a) trong số phản ứng hóa học, flo chỉ diễn đạt tính oxi hóa.

(b) Axit flohiđric là axit yếu.

(c) dung dịch Na
F loãng được dùng làm thuốc chống sâu răng.

(e) Tính khử của các ion halogenua tăng cao theo sản phẩm tự: F–, Cl–, Br–, I–.


Đúng(0)
xếp thứ hạng
toàn bộ Toán vật lý Hóa học viên học Ngữ văn tiếng anh lịch sử hào hùng Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử dân tộc và Địa lý thể dục Khoa học tự nhiên và thoải mái và xã hội Đạo đức thủ công bằng tay Quốc phòng bình an Tiếng việt Khoa học thoải mái và tự nhiên
Tuần tháng Năm

olm.vn


học liệu Hỏi đáp
các khóa học có thể bạn vồ cập ×
Mua khóa học
Tổng thanh toán: 0đ (Tiết kiệm: 0đ)
tới giỏ hàng Đóng

Axit flohydric thường xuyên được áp dụng trong công nghiệp và phơi lây truyền qua da tạo ra tổn mến mô mềm xuyên thấu sâu và gây độc tính florua tại nơi và nhiều lúc toàn thân. Điều trị bao gồm chăm sóc vết rộp tại địa điểm và can xi tại chỗ và/hoặc mặt đường tiêm.

Axit flohydric (HF) hay được sử dụng trong vô số quy trình công nghiệp, bao hàm lọc dầu, khắc silicon với thủy tinh, cung cấp chất làm lạnh, cấp dưỡng fluoropolymer cùng sản xuất sắt kẽm kim loại nhôm. HF cũng khá được sử dụng làm hóa học tẩy rửa gạch với đá, hóa học tẩy rỉ sét và hóa học tẩy cọ bánh xe. Mang dù hầu như phơi lây nhiễm HF là nghề nghiệp, một vài sản phẩm có chứa HF bao gồm sẵn để mua lẻ với phơi lây lan không vì chưng nghiệp xảy ra.


HF là 1 trong axit yếu hèn (p
Ka = 3,17) trong hỗn hợp nước loãng với tồn tại đa phần ở dạng ko ion hóa. So với các axit khỏe khoắn tồn tại đa phần ở dạng ion hóa, HF ở dạng dung dịch loãng có khả năng thâm nhập kết quả hơn vào hàng rào bảo đảm da với khuếch tán vào các mô mềm cục bộ, vị trí nó gây ra tổn thương. Axit mạnh khỏe chỉ gây nên tổn thương ăn da trực tiếp (hoại tử đông tụ, thường có tác dụng mất các mô mềm mặt dưới), nhưng mà HF tạo ra tổn yêu đương da ăn uống da vì chưng tính axit của nó và cũng làm cho tổn thương mô mềm dưới do sự đột nhập của ion florua.


Trong không khí chứa nước vào và bên cạnh tế bào, florua chế tạo phức với cation hóa trị nhì (canxi, magiê), tạo nên thành canxi florua và magiê florua ko hòa tan. Sự hình thành các muối không hòa tan này liên quan việc giải phóng các ion florua rộng từ HF (theo nguyên lý của Le Chatelier). Việc đào thải canxi với magiê khỏi hỗn hợp dẫn mang lại hạ canxi máu Hạ canxi máu Hạ can xi máu là nồng độ canxi huyết thanh xem thêm cục bộ và hạ magiê ngày tiết Hạ magie tiết Hạ magiê ngày tiết là nồng độ magiê ngày tiết thanh tham khảo thêm , rất có thể gây rối loạn tính năng tế bào và chết tế bào. Giả dụ phơi lây truyền đầy đủ, hoàn toàn có thể xảy ra hạ canxi huyết body và hạ magiê huyết, dẫn đến rối loạn nhịp tim Tổng quan tiền về rối loạn nhịp tim đọc thêm . Xung quanh ra, bản thân ion florua có thể gây loàn sản thất phải.


Thời gian phát khởi triệu chứng từ khi phơi nhiễm khác nhau và xác suất nghịch với nồng độ HF. Phơi lan truyền với các chế phẩm đậm đặc (> 1/2 HF) dẫn cho đau tức thì và tổn thương tế bào do tác dụng ăn da trực tiếp trên domain authority hoặc niêm mạc. Hiệu ứng này 1 phần là bởi sự tăng thêm rõ rệt tính axit của HF sinh sống nồng chiều cao và sự nhất quán của HF dẫn mang lại sự tăng thêm các proton ko liên kết. Ngược lại, phơi lây nhiễm với các chế phẩm loãng (

các triệu hội chứng và tín hiệu của phơi lan truyền axit flohydric


da

Phơi lan truyền qua mặt đường hô hấp cùng với HF hay dẫn đến đau đường thở trên và đau ngực (được bộc lộ là rét rát), ho và khó khăn thở. Bệnh dịch nhân cũng có thể có thể cho biết là bi thương nôn, nôn, chống mặt và xúc cảm bỏng rát nghỉ ngơi vùng da phơi truyền nhiễm với tương đối HF. Thời hạn khởi vạc triệu chứng tỷ lệ nghịch với nồng độ HF trong không khí. Có thể có ban đỏ hầu họng và phù nề, cũng như hoàn toàn có thể thở khò khè, rale cùng suy hô hấp. Lúc phơi lây nhiễm qua đường hô hấp nặng trĩu hơn, bệnh nhân có thể bị viêm truất phế nang xuất huyết dĩ nhiên ho ra máu Ho ra tiết Ho ra huyết là ho ra tiết từ đường hô hấp. Ho ra tiết nặng nếu người bệnh ho ra ≥ 600 m
L ngày tiết (bằng toàn thể lưu lượng của bể thận) trong tầm 24 giờ. Hầu như máu của phổi (95%) lưu thông qua các động... đọc thêm hoặc suy hô hấp sút oxy máu cấp tính Suy hô hấp cấp giảm oxy (AHRF, ARDS) Suy thở cấp giảm oxy máu được khái niệm là tình trạng giảm oxy ngày tiết nặng (Pa

*
(hội triệu chứng suy hô hấp ở fan lớn ), hoàn toàn có thể tử vong.

Xem thêm: Phim nàng dâu lắm chiêu tập 18, nhạc phụ lắm chiêuKiểm tra công dụng phổi không cần phải làm ngay chớp nhoáng nhưng trường hợp được thực hiện, có thể phát hiện một dạng bệnh phổi tiêu giảm náo loạn thông khí giảm bớt những phép đo lưu lượng và thể tích phổi có thể được áp dụng để phân biệt náo loạn thông khí ùn tắc và xôn xao thông khí hạn chế, để khẳng định mức độ nặng và đánh giá đáp ứng điều trị. Các... xem thêm

*
.