Choose the option (A, B, C or D) that best completes each of the following sentences. Last week I went lớn visit Atlantic College, an excellent private college in Wales. Unusually, it gives people much needed experience of life outside the classroom, as well as the opportunity to lớn study for their exams. The students, who are aged between 16 and 18 & come from all over the word, spend the morning studying. In the afternoon they go out and do a really useful activity, such as helping on the farm, looking after people with learning difficulties, or checking for pollution in rivers.One of the great things about Atlantic College students is that they come from many different social backgrounds và countries. As few can afford the fees of £20,000 over two years, grants are available.A quarter of students are British, & many of those can only attend because they receive government help.“I really admire the college for trying khổng lồ encourage international understanding among young people", as Barbara Molenkamp, a student from the Netherlands, said. ""You learn to lớn live with people và respect them, even the ones you don"t like. During the summer holidays my mother couldn"t believe how much less I argued with my sister."To sum up, Atlantic College gives its students an excellent education, using methods which really seem khổng lồ work.

Bạn đang xem: Last week i went to visit atlantic college an excellent priv

Câu 1: What is the writer trying to vì chưng in the text?

A. give an opinion about a particular student

B. give an opinion about a special type of education

C. describe the activities the students vì in their không tính phí time

D. describe his own experience of education

Câu 2: What can a reader find out from this text?

A. how to lớn become a student at Atlantic College

B. what kind of programme Atlantic College offers

C. what the British education system is like

D. how khổng lồ get along better with other people

Câu 3: What is the writer"s opinion of Atlantic College?

A. It doesn"t allow students enough study time.

B. Its students are taught to lượt thích each other.

C. It doesn’t give good value for money.

D. Its way of teaching is successful.

Câu 4: How has Barbara changed since being at Atlantic College?

A. She knows a lot about other countries.

B. She is more confident than her sister now.

C. She finds it easier khổng lồ get on with other people.

D. She prefers her new friends to her family.

Câu 5: The word "argued" in the third paragraph is closest in meaning to_________.

Last week I went lớn visit Atlantic College, an excellent private college in Wales. Unusually, it gives young people much needed experience of life outside the classroom, as well as the opportunity to lớn study for their exams. The students, who are aged between 16 và 18 and come from all over the world, spend the morning studying. In the afternoon they go out & do a really useful activity, such as helping on the farm, looking after people with learning difficulties, or checking for pollution in rivers.One of the great things about Atlantic College students is that they come from many different social backgrounds và countries. As few can afford the fee of £ 20,000 over two years, grants are available. A quarter of the students are British, & many of those can only attend because they receive government help.“I really admire the college for trying to encourage international understanding among young people”, as Barbara Molenkamp, a student from the Netherlands, said “You learn to live with people and respect them , even the ones you don"t like. During the summer holidays my mother couldn"t believe how much less I argued with my sister.”To sum up, Atlantic College gives its students an excellent education, using methods which really seem to lớn work.

Xem thêm: Top 15 Tóm Tắt Văn Bản Thần Trụ Trời Cd, Tóm Tắt Truyện Thần Trụ Trời Ngắn Gọn, Hay Nhất


Đại học Atlantic
Tuần trước, tôi đã đi đến thăm Đại học Atlantic, một trường đại học tư nhân tuyệt đối tại xứ Wales. Một điều dị thường là trường đại học này với đến cho người trẻ không những các đk để học tập tập mà lại còn mang đến cho họ không ít trải nghiệm cuộc sống đời thường cần thiết bên phía ngoài lớp học. Các sinh viên, những người ở giới hạn tuổi từ 16 mang lại 18 và đến từ khắp địa điểm trên nỗ lực giới, dành buổi sớm để học tập tập. Vào buổi chiều họ đi ra ngoài và làm cho một chuyển động thực sự hữu ích, chẳng hạn như giúp đỡ trong trang trại, âu yếm những người gặp mặt khó khăn trong việc học hoặc chất vấn độ độc hại của những con sông.Một trong những điều tuyệt vời và hoàn hảo nhất về sv trường Đại học Atlantic là họ đến từ nhiều đất nước và tầng lớp làng mạc hội khác nhau. Bởi ít người dân có đủ kĩ năng chi trả mức khoản học phí là 20.000 bảng Anh trong khoảng hai năm nên những khoảng trợ cấp ở đây luôn luôn sẵn sàng. 1 phần tư số sv là tín đồ Anh và các người trong các họ vào học tập được là nhờ nhận ra trợ cung cấp từ chủ yếu phủ.Tôi thực sự ham mê trường đh này vày những nỗ lực nhằm khích lệ sự phát âm biết thế giới trong giới trẻ", như Barbara Molenkamp, một sinh viên tới từ Hà Lan, nói: "Bạn học bí quyết sống với tất cả người cùng tôn trọng họ, thậm chí những người mà chúng ta không thích. Trong suốt kỳ nghỉ hè, người mẹ tôi đã không thể tin được rằng tôi lại tranh cãi với em gái tôi không nhiều như thế.”Tóm lại, Đại học tập Atlantic đưa về cho sinh viên một sự giáo dục tuyệt vời và hoàn hảo nhất và sử dụng những cách thức thực sự hiệu quả.


*

Liên hệ surfriderli.org

*


surfriderli.org