Unit 10: Healthy lifestyle & longevity – Listening – Cô Nguyễn Thanh Hoa (Giáo viên Key English)


1.

Bạn đang xem: Listening unit 10 lớp 11

Discuss with your partner. (Thảo luận với các bạn bên cạnh.)

2. Look at the pictures. Listen lớn John Keith, a fitness instructor, talking about four types of physical activity. Number the pictures as you listen. (Nhìn tranh và lắng nghe John Keith, một đào tạo và giảng dạy viên sức khỏe đang nói đến bốn loại hình thể dục. Đánh số những bức tranh lúc em nghe.)

Bài nghe:

*
a.4b.1c.3d.2

Nội dung bài xích nghe:

My name’s John Keith and I’ve been a fitness instructor for more than ten years. Today I’d like to talk about the precautions we all need to take when doing different types of physical activity.

Aerobic exercise seems very simple & easy lớn do. However, studies have shown that if you bởi vì your workout outdoors in the hot and sunny weather, your body toàn thân can overheat and lose a lot of fluid. This can lead khổng lồ heat stroke. You should drink a glass of water before a workout & then pase regularly khổng lồ drink more. You should also exercise early in the morning when it’s not too hot.

Next IS swimming. It’s verv important to be safe in the water. Swimming pools may look safe, but you should always chạy thử the pool water before jumping in. Cold water can make your blood pressure and heart rate go up. Make sure you have warmed up your toàn thân by stretching or jumping. Don’t swim in bad weather, especially in rivers, lakes or the sea. If you are swimming & lightning strikes, vou risk serious injury or death.

Now, how about yoga? This exercise may look easy và suitable for people of all ages. However, if it’s not done properly, it can vì more harm than good. You need to vì some warm-up exercise such as stretching before you start your yoga practice. This will relax your muscles and prevent any damage to lớn your joints.

The last type of physical activity is fitness walking. First, you need good shoes khổng lồ keep you comfortable và pain-free. Next, when you walk, don’t look at your feet. This will slow you down và cause back pain. Finally, remember lớn bring water with you và drink at least 150 ml for every 15 minutes of walking.

That’s all from me for today. Hope you find these safety precautions useful. Thanks for listening.

Hướng dẫn dịch:

Tên tôi là John Keith với tôi đã là 1 giảng viên thể dục thể thao trong rộng mười năm. Lúc này tôi muốn nói về những phương án phòng ngừa mà lại tất cả chúng ta cần đề nghị làm khi thực hiện các hoạt động thể chất khác nhau.

Tập thể dục aerobic dường như rất đơn giản và thuận lợi để tập. Mặc dù nhiên, các nghiên cứu đã đã cho thấy rằng nếu bạn luyện tập ngoại trừ trời trong thời tiết nắng nóng, cơ thể chúng ta có thể bị vượt nóng với mất tương đối nhiều nước. Điều này có thể dẫn đến bỗng dưng quỵ vì chưng nóng. Chúng ta nên uống một cốc nước trước lúc thi đấu và sau đó thường xuyên uống những hơn. Các bạn cũng bắt buộc tập thể thao vào sáng sớm lúc trời không quá nóng.

Tiếp theo bơi. Rất đặc biệt để được bình an trong nước. Bể bơi có thể trông an toàn, nhưng các bạn nên luôn luôn đánh giá nước hồ bơi trước khi xuống. Nước lạnh có thể làm mang đến huyết áp với nhịp tim tăng lên. Hãy chắc chắn rằng các bạn đã làm cho ấm cơ thể của bạn bằng phương pháp kéo nhiều năm hoặc nhảy. Đừng tập bơi trong tiết trời xấu, đặc biệt là ở sông, hồ nước hoặc biển. Nếu bạn đang tập bơi và sét đánh, các bạn sẽ bị yêu đương tích cực kỳ nghiêm trọng hoặc chết.

Bây giờ, còn yoga thì sao? bài xích tập này còn có vẻ dễ dãi và phù hợp với mọi fan ở phần nhiều lứa tuổi. Tuy nhiên, nếu như nó không được tập đúng, nó gồm thể vô ích nhiều hơn lợi. Bạn phải tập một số trong những bài tập khởi hễ như dãn cơ trước lúc bạn ban đầu tập yoga. Điều này sẽ thư giãn cơ bắp của khách hàng và chống ngừa ngẫu nhiên tổn yêu quý nào cho khớp của bạn.

Loại hoạt động thể chất sau cùng là quốc bộ thể dục. Trước tiên, bạn cần giầy dép giỏi để giữ cho bạn thoải mái cùng không đau. Tiếp theo, khi chúng ta đi bộ, đừng nhìn vào đôi chân của bạn. Điều này sẽ làm cho bạn trì trệ dần và gây ra đau lưng. Cuối cùng, nhớ với theo nước với uống tối thiểu 150 ml mỗi 15 phút đi bộ.

Đó là tất cả share của tôi cho một ngày hôm nay. Mong muốn bạn tìm kiếm thấy những giải pháp phòng ngừa bình yên hữu ích. Cảm ơn vị đã lắng nghe.

3. Listen again. Which safety rules are mentioned khổng lồ each type of physical activity? Tick the correct boxes. (Nghe lại cùng nói xem nguyên tắc bình yên nào cho từng loại tư thế dục đang rất được đề cập đến.)

Bài nghe:

aerobic exerciseswimmingyogafitness walking
1 .You should consider the weather conditions.
2. Drink plenty of water.
3. A warm-up before the activity is necessary.
4. You should check if the water is too cold.
5. Stretching and relaxing your muscles will help prevent joint damage.
6. You need comfortable shoes.
7. Looking at your feet will slow you down & cause back pain.

Hướng dẫn dịch:

1. Chúng ta nên xem xét điều kiện thời tiết.

2. Uống nhiều nước.

3. Khởi rượu cồn trước khi vận động là bắt buộc thiết.

4. Bạn nên kiểm tra coi nước quá rét mướt không.

5. Kéo dài và thư giãn giải trí cơ bắp sẽ giúp ngăn ngừa các tổn yêu mến khớp.

6. Bạn cần đôi giày thoải mái.

7. Chú ý vào cẳng bàn chân của bạn sẽ làm bạn lắng dịu và tạo ra đau lưng.

4. Work in four groups. Each group chooses a different activity from 3. Discuss the following: (Làm việc theo 4 nhóm. Từng nhóm lựa chọn 1 hoạt động không giống nhau từ bài tập 3 rồi bàn luận những sự việc sau:)

a. Công dụng về mức độ khỏe.

b. Bí quyết tập luyện bình yên được nói trong bài xích nói chuyện: Bạn đồng ý hay không gật đầu với họ.

c. Cha sung thêm phần nhiều cảnh báo bình yên mọi người rất có thể áp dụng.

Xem thêm: Hình Xăm Cha Mẹ Mini - Hình Xăm Cha Mẹ Đẹp Nhất 2019

Tham khảo những bài giải bài tập giờ Anh 11 Unit 10 khác:

Unit 10 từ vựng giờ Anh 11 mới: Liệt kê các từ vựng nên học trong bài

Getting Started (trang 58-59 SGK tiếng Anh 11 mới) 1. Kim is asking … 2. Read the conversation …

Skills: bao gồm 4 phần

Reading (trang 62-63 SGK tiếng Anh 11 mới) 1. The machines described … 2. Read an article …

Speaking (trang 63-64 SGK giờ đồng hồ Anh 11 mới) 1. Below is a mix … 2. Work in pairs …

Listening (trang 63 SGK giờ đồng hồ Anh 11 mới) 1. Discuss with a partner … 2. Look at the pictures …

Writing (trang 65 SGK giờ đồng hồ Anh 11 mới) 1. Read a story … 2. Read the story …

Communication & Culture (trang 66-67 SGK giờ Anh 11 mới) 1. Listen to lớn Phong’s talk … 2. Discuss the questions …

Looking Back (trang 68 SGK giờ đồng hồ Anh 11 mới) 1. Listen and mark … 2. Listen again …

- Vocabulary: scenic feature, vehicles, maintenance, devastating, approximately, completely

3. Skills: Integrated skills

4. Method: Communicative approach

5. Techniques: Questions & answers, True or False, pair work & group work

6. Teaching aids: Textbook, flash cards, projector, chalk, board.

 


*
5 trang
*
vuhuy123
*
2271
*
2Download
Bạn đã xem tài liệu "Giáo án giờ đồng hồ Anh 11 - Unit 10: Nature in danger - Listening", để sở hữu tài liệu nơi bắt đầu về máy các bạn click vào nút DOWNLOAD làm việc trên

LESSON PLANTeacher:TÔ PHƯƠNG THẢOLesson: LISTENING - Unit 10 - NATURE IN DANGERClass:11Date:Thursday, Oct 21st, 2015Time allotted:45 minutes
Period:Aims & objects:To help students learn more about the national parks.To provide students with the knowledge of the national parks in USA.Listen for comprehension and summarize about national parks.Enlarge the vocabulary about National parks.Language: Vocabulary: scenic feature, vehicles, maintenance, devastating, approximately, completely
Skills: Integrated skills
Method: Communicative approach
Techniques: Questions and answers, True or False, pair work và group work
Teaching aids: Textbook, flash cards, projector, chalk, board.TEACHING PROCEDURETeaching steps and time location
Teacher’s activities
Students’ activities
I. Stabilization (1m)- Greets students và introduces observing teachers- Checks the attendance - Greet the teacher-The monitor answers
II. Presentation (38ms) 1. Lead-in: (4ms)- Asks students khổng lồ look at the screen- Gives them a picture of the national park- Asks them some questions about it1. What can you see in it?2. What is the picture about?3. Bởi you know where it is?4. What interesting things does it have?(Questions 3 và 4are used to lớn lead khổng lồ the lesson)- Leads lớn the lesson: “In order to lớn answer these two questions & know more details the national parks, we are going khổng lồ learn part C. Listening in unit 10 – NATURAL IN DANGER2. Pre-listening: (10ms)- Asks students lớn look at the screen- Shows some pictures about national parks and the names- Asks students to lớn work in groups of 4 khổng lồ match with the right pictures.2.1.43A.Cat Tien national park
B. Phong Nha – Ke Bang national park
C. Cuc Phuong National park
D. Cham Island
E. Cat ba national park5- Goes around và help students of necessary- Invites one representative from each group khổng lồ speak out their answers.- Gives feedback- Presents some words appearing in the tape:+ scenic (a): belonging lớn the scene+ feature (n): characteristicsà scenic features: characteristics of scene+ devastating (a): causing a lot of damage or destruction ~ destructive+ maintain (v): àmaintenance (n):+approximately (adv):+ vehicles (n): car, bus, train, plane, bike (shows a picture)+ completely (adv):- Asks students khổng lồ listen và repeat3. While – listening: (18ms)- “You are going lớn listen about the national park in the USA. Then vì Task 1.Task 1: Listen lớn the passage & decide if the following statements are true (T) or (F).- Asks students lớn read the questions carefully and find down the key words. Then checks with the whole class- Gets students to guess the answers of each questions- Plays the tape- Asks students to kiểm tra the answers with their partners- Plays the tape again to find evidences and checks the answers with the whole class
Task 2: Listen again & answer the questions.-Asks students khổng lồ read carefully the questions và find out the key words-Plays the tape again and encourages students to take chú ý the answers- “Ok, khổng lồ help you feel easier khổng lồ answer these questions, here, I suggest you some options.”1. How many national parks are there in the USA?
A. 52B. 25C. 502. How many people visit national parks every year?
A. Thousands of people visit national parks every year
B. Millions of people visit national parks every year
C. Millions of people visit national parks every two year3. Can you name some of the problems which national parks are currently facing?
A. Rare animals are killed or hunted for fur, skin or other parts.B. Large areas experience devastating fires caused by careless people.C. The increasing number of visitors is harming the parks due to lớn the pollution from their vehicles.D. All A, B & C4. What should be done lớn protect them?
A. Rare animals & trees should be protected.B. Fires caused by careless ones should be limited.C. Pollution size visitors’ vehicles should be decreased.D. Money should be raised for the parks’ staff & maintenance of the resources.E. All A, B, C, and D- Asks students khổng lồ work in pairs & answer the questions.-Gives feedback4. Post- listening: (5ms)-Ask them to summarize the listening text by filling the gaps based on Task 1 and Task 2-Gives students some pieces of paper
National parks are to lớn protect and (1) .............. The natural beauty of land. They (2)............ A variety of scenic features. There are (3) ......... National parks in the US and (4).............. Of people visit it every year. Many national parks are in (5) .............. Of being destroyed. If their problems are not solved, they will be (6)................. Completely.-Asks them work in groups of 4-Goes round and helps students if necessary-Asks some students lớn stand up & retell the national parks in the USA to lớn the class-Listen & correct mistakes- Listen và do as told- Look at the board- Listen & answer the questions
Expected answers:1. I can see trees, animals, grass, forest2. It is about the national park.3. 4.- Listen lớn the teacher- Look at the screen-Work in groups
Expected answers:1.E 2.C 3.B 4.D 5.A-Listen khổng lồ the teacher và take note-Listen and repeat-Listen to the teacher-Listen lớn the teacher-Listen khổng lồ the teacher và do as told-Answer khổng lồ the teacher-Listen and do Task 1-Compare the answers
Expected answers:1.T 2.T 3.F 4.T 5.T-Listen lớn the teacher and do as told-Listen và do Task 2-Work in pairs
Expected answers:1.A 2.B 3.D 4.D-Do as told-Work in groups-Speak out the summary
Expected answers:1.preserve2.contain3.524.millions5.danger6.destroyed
III. Consolidation (6ms)-Lets students lớn play the game CROSSWORD lớn reinforce the lesson.-Tells them the rule:+ There are 8 crosswords from one khổng lồ eight.+ One word in each row may appear one or more letters being in the key word.+ The key word consists of 2 words, with 12 letters.+ Anyone can choose a number, & then each group has to lớn raise your hand to gain the right of answering.+ You can get 1 mark with a right answer & 2 mark for the key words-Checks the answers and gives feedback.-Gives students some gifts-Listen lớn the teacher-Listen khổng lồ the teacher-Check with the teacher
III. Homework (1ms)-Learn by heart the new words-Summarize the listening text-Prepare the next lesson – writing-Take lưu ý or write down in notebook
IV. Self – evaluation