Relative Clause tốt mệnh đề tình dục là 1 phần kiến thức vô cùng quan trọng, xuất hiện ở nhiều bài bác thi, bài xích kiểm tra với những người học ngữ điệu Anh. Mệnh đề quan hệ được tạo thành hai dạng là khẳng định và ko xác định. Trong nội dung bài viết này, Monkey để giúp bạn phân biệt hai dạng mệnh đề này với một vài ba ví dụ bài tập để nỗ lực chắc kiến thức nhé.

Bạn đang xem: Mệnh đề quan hệ xác định và không xác định


*

Định nghĩa

Mệnh đề quan hệ nam nữ (Relative Clause) là một mệnh đề phụ trong câu, lép vế danh trường đoản cú hoặc đại từ, có công dụng bổ nghĩa cho danh tự hoặc đại tự đó. Mệnh đề quan hệ nam nữ được nối với mệnh đề chính bởi các đại từ quan tiền hệ, tuyệt trạng từ quan lại hệ.

Ví dụ

1. I like this present that my friend gave me on my last birthday.

(Tớ mê say món vàng này, dòng mà các bạn tớ đã bộ quà tặng kèm theo nhân ngày sinh nhật trước)

Trong lấy ví dụ trên, “that my friend gave me on my last birthday” là một mệnh đề quan hệ giới tính và được sử dụng để bổ sung nghĩa cho danh trường đoản cú “ this present” đứng trước đó. Mệnh đề quan hệ nam nữ này được nối cùng với mệnh đề chính bằng đại từ dục tình “ that”.

2. The first time when I saw my husband, he looked very handsome.

(Lần đầu tiên mà tôi chạm mặt chồng tôi, anh ấy quan sát rất đẹp nhất trai)

Ví dụ sản phẩm 2, mệnh đề quan hệ nam nữ “ when I saw my husband” được dùng để làm sung nghĩa đến danh từ bỏ “the first time”, được links với mệnh đề chính bởi trạng từ quan hệ “ when”.

Các các loại mệnh đề quan tiền hệ

Trong giờ Anh gồm hai các loại mệnh đề quan hệ nam nữ là:

Mệnh đề quan hệ khẳng định (defining rerlative clause)

Mệnh đề quan hệ tình dục không khẳng định (non-defining relative clause)

Mệnh đề quan liêu hệ khẳng định (Defining Relative Clause)

*

Mệnh đề quan lại hệ xác định là gì?

Mệnh đề quan hệ tình dục xác định là mệnh đề được sử dụng để giúp người đọc, bạn nghe xác định đúng chuẩn sự vật, hiện tượng, người đang rất được đề cập mang lại trong câu.

Chức năng

Mệnh đề quan tiền hệ khẳng định bắt buộc phải xuất hiện thêm trong câu để té nghĩa cho danh từ, đại trường đoản cú đứng trước, nếu như không danh tự hoặc đại từ này sẽ trở đề nghị tối nghĩa, ko rõ ràng.

Mệnh đề quan tiền hệ xác minh không cần chia cách bởi vệt phẩy.

Ví dụ

The baby who is wearing the red hat is my daughter. (Em bé đang đội loại mũ màu đỏ là đàn bà của tôi)

Trong lấy ví dụ này, mệnh đề quan hệ xác định “who is wearing the red hat” được dùng để xác định danh từ bỏ “ the baby” giúp tín đồ nghe rất có thể biết được đối tượng người sử dụng mà người nói đang muốn đề cập đến là em nhỏ xíu nào.

Mệnh đề quan hệ tình dục không khẳng định (Non - defining Relative Clause)

Định nghĩa

Mệnh đề tình dục không xác định được dùng để bổ sung thêm ý nghĩa, hay nắm rõ hơn mang lại danh từ bỏ hoặc một mệnh đề trước đó. Mệnh đề này thường có vị trí đứng tức thì sau danh từ, hoặc mệnh đề nhưng nó xẻ nghĩa.

Chức năng

Mệnh đề không khẳng định không buộc phải thành phần đề xuất cần có, bạn có thể lược vứt mà không ảnh hưởng đến nghĩa chung trong toàn câu.

Mệnh đề dục tình không xác định thường được phân cách bởi vệt phẩy cùng với mệnh đề chính.

Đứng trước mệnh đề này thường là tên riêng hoặc danh từ xác định ban đầu bằng: this, that, these, those, my, our, your, her,…

Mệnh đề quan hệ nam nữ không khẳng định không thực hiện đại từ quan hệ “that”

Ví dụ

Her father, who is also my uncle, is a famous doctor. (Bố của cô ý ấy, người mà cũng chính là chú của tớ thì là 1 bác sĩ nổi tiếng)

Trong trường thích hợp này, mệnh đề quan hệ tình dục không xác định “who is also my uncle” được cung cấp nhằm bổ sung thêm chân thành và ý nghĩa cho danh từ “her father”. Mặc dù nhiên, giả dụ lược quăng quật mệnh đề quan hệ tình dục đi, thì ý nghĩa của câu vẫn không vắt đổi.

Đại từ quan tiền hệ và trạng từ quan hệ

Đại từ quan lại hệ và trạng từ quan hệ là các từ KHÔNG thể thiếu trong những mệnh đề quan lại hệ. Đó là đều từ nào cùng cách thực hiện ra sao? theo dõi ngay tiếp sau đây để hiểu biết thêm chi tiết.

Đại từ tình dục (relative pronouns)

Đại từ quan lại hệ là một trong những loại đại tự được áp dụng để thay thế cho đại trường đoản cú đứng tức thì trước nó. Có tác dụng liên kết mệnh đề tình dục với mệnh đề bao gồm trong câu.Đại từ quan hệ có thể được sử dụng ở cả hai loại mệnh đề xác định và ko xác định.

Dưới đấy là 5 đại từ quan hệ giới tính trong tiếng Anh.


Đại từ quan liêu hệ

Chức năng

Dùng vào mệnh đề

Ví dụ

Who

Làm công ty ngữ. Sử dụng cho người.

Xác định cùng không xác định.

I’ve met that girl who is our new classmate.

Which

Làm nhà ngữ hoặc tân ngữ vào MĐQH. Sử dụng cho vật.

Xác định với không xác định.

I have lost my favorite book, which my father gave me 3 years ago.

Whose

Mang tính sở hữu, đứng trước danh từ. Dùng cho tất cả những người và vật.

Xác định cùng không xác định.

That is my house whose door is painted yellow.

Whom

Làm tân ngữ. Cố gắng thế cho tất cả những người (ở địa chỉ tân ngữ).

Xác định và không xác định.

The girl whom we met in the tiệc ngọt sent us a gift.

That

Làm công ty ngữ hoặc tân ngữ. Thay thế sửa chữa cho chủ ngữ chỉ người, vật.

Chỉ cần sử dụng trong mệnh đề quan hệ xác định.

I don’t eat the cake that is on the table.


Tìm đọc thêm về cách sử dụng đại từ dục tình (từ A-Z) trong tiếng Anh

Trạng từ dục tình (relative adverbs)

Trạng từ quan lại hệ cũng khá được sử dụng để nối mệnh đề quan lại hệ với mệnh đề thiết yếu trong câu.

Tuy nhiên, trạng từ quan hệ tất cả nhiệm vụ sửa chữa thay thế cho những danh tự chỉ thời gian, ko gian, địa điểm, lý do,…Trạng từ tình dục chỉ thường được thực hiện trong mệnh đề xác định.

Có 3 trạng từ bỏ when, where, why thịnh hành như trong bảng sau:


Trạng từ quan hệ

Tương đương cùng với “giới tự + đại từ quan lại hệ”

Đại diện cho

Ví dụ

when

in which

on which

Cụm thời gian

He can’t remember the day when he met his wife.

where

in which

at which

Nơi chốn

This is the house where my father was born.

why

for which

Lý do

Tell me the reason why you didn’t vị your homework yesterday.


Tìm am hiểu hơn về trạng từ quan hệ giới tính trong giờ Anh qua nội dung bài viết sau:

Trạng từ quan hệ (relative adverbs) là gì?

Rút gọn mệnh đề quan hệ giới tính (Reduced Relative clause)

Mệnh đề quan liêu hệ có thể được rút gọn theo hai dạng: hiện tại phân từ với quá khứ phân từ.

Rút gọn gàng về dạng bây giờ phân từ (V-ing)

Trong trường hợp đụng từ của mệnh đề quan hệ tình dục được chia ở dạng chủ động, ta lược bỏ đại từ dục tình và chia động từ sinh hoạt dạng bây giờ phân tự (V-ing).

Ví dụ: The girl who is singing in the living room is my little sister.

Rút gọn: The girl singing in the living room is my sister.

Rút gọn gàng ở dạng thừa khứ phân từ bỏ (V3/ V-ed)

Mệnh đề quan tiền hệ tất cả động từ được phân chia ở thể bị động (be +V3/V-ed), ta có thể lược vứt đại từ quan liêu hệ cùng “be”, không thay đổi động từ bao gồm ở dạng vượt khứ phân từ (V3/V-ed).

Ví dụ: The child who is given a gift looks very excited.

Rút gọn: The child given a gift looks very excited.

Lưu ý khi áp dụng mệnh đề quan tiền hệ

Một số kết cấu cố định bắt buộc dùng “that”:

Khi gồm danh từ bỏ trước đó cần thay thế sửa chữa chỉ từ đầu đến chân và vật.

Vd: She is talking about the people and places that she had visited. (Cô ấy vẫn kể về con người và những địa điểm mà cô ấy đang đi vào thăm). That cụ thế cho tất cả people cùng places.

Khi đi sau những đại trường đoản cú bất định, đại từ chỉ số lượng, đại từ phủ định: everything, something, nothing, noone, someone, somebody, any, littles, all, anybody, anything,…

Vd: These presents are all that my friends gave me. (Những món vàng này là toàn bộ mà chúng ta tôi đã tặng ngay tôi)

Khi sử dụng với so sánh hơn nhất

It is the most interesting film that I have ever seen. (Đó là tập phim hay nhất mà lại tôi từng xem)

Vị trí của đại từ quan lại hệ luôn luôn đứng tức thì sau gần kề danh từ mà nó dùng làm thay thế, hoặc bửa nghĩa.

Ví dụ

Sai: I gave Tommy a book on his birthday, which is a famous book.

Đúng: I gave Tommy a book which is a famous book on this birthday. (Tôi đã tặng ngay Tommy một quyển sách nổi tiếng vào trong ngày sinh nhật của anh ấy).

Trong câu phức có thực hiện mệnh đề quan lại hệ, cần đảm bảo an toàn câu có không thiếu một mệnh đề tự do và một mệnh đề phụ thuộc. Trong đó, mỗi mệnh đề tất cả đủ thành phần nhà ngữ, hễ từ.

Bài tập mệnh đề quan hệ tất cả đáp án

Để củng thay và nâng cao kiến thức về mệnh đề quan lại hệ, Monkey đang giúp chúng ta vận dụng kỹ năng và kiến thức để giải một trong những bài tập dưới đấy nhé!

Bài 1: Điền các đại từ quan hệ WHO, WHICH, THAT, WHOSE vào nơi trống say đắm hợp.

1. The women _______ lives next- door are Japanese.

2. She can"t find the key _______ opens this door.

3. The postman ______ works in the town is still young.

4. The boy ______ recited the poem is my brother.

5. The man ______ motorbike was broken did not know what to do.

6. She wore a red dress _______ made her look lượt thích a superstar.

7. Did you see the funny hat _______ he wore yesterday?

8. The scientist ______ discovered a new planet received an award.

9. I have lost the book _______ my father gave me on my birthday.

10. The woman ______ baby is singing on the stage is a famous singer.

Đáp án:

1. Who

2. Which

3. Who

4. Who

5. Whose

6. Which

7. Which

8. Who

9. Which

10. Whose

Bài 2: Sử dụng mệnh đề tình dục viết lại câu làm sao để cho nghĩa ko đổi

1. Nickki is the girl. She is giving my mom a gift.

______________________________________.

2. That is a small company. It produces snacks.

_______________________________________.

3. The woman is Ann’s mother. You met her last week.

_______________________________________.

4. I live in a city. It is in the north of Vietnam.

_______________________________________.

5. The boy is late. His bike is broken.

_______________________________________.

6. It’s the parrot. I always talk to him every morning.

_______________________________________.

7. The children often go out on Sundays. They have a lot of không tính phí time then.

_______________________________________.

8. I don"t remember the man. You said you met him at the cinema last night.

_______________________________________.

9. We broke a car. It belonged lớn my uncle.

_______________________________________.

10. That’s my uncle. His oto is a Ferrari.

_______________________________________.

Đáp án:

1. Nickki is the girl who is giving my mom a gift.

2. That is a small company which produces snacks.

3. The woman whom you met last week is Ann’s mother.

4. I live in a city that is in the north of Vietnam.

5. The boy whose xe đạp is broken is late.

6. It’s the parrot that I always talk to lớn every morning.

7. The children often go out on Sundays when they have a lot of miễn phí time.

8. I don"t remember the man whom you said you met at the cinema last night.

9. We broke a oto that belonged lớn my uncle.

10. That’s my uncle whose car is a Ferrari.

Bài 3. Viết lại câu áp dụng rút gọn mệnh đề quan tiền hệ.

1. Lan is a girl who is wearing a xanh dress on stage.

2. The boy who is talking khổng lồ my teacher is a new student.

3. You must follow the rules that are given at the đứng top of the page.

4. The tree which is cut is the tallest in my garden.

5. The students who take part in the club are in the international school.

Đáp án:

1. Lan is a girl wearing a blue dress on stage.

2. The boy talking lớn my teacher is a new student.

3. You must follow the rule given at the vị trí cao nhất of the page.

4. The tree cut is the tallest in my garden.

5. The students taking part in the club are in the international school.

Bài 4. Chọn lời giải đúng

1. Mrs. Ha, ______ has just moved here, is a doctor.

A. That

B. Whom

C. Who

D. Whose

2. I live in an old house______ in 1990.

A. Building

B. Built

C. Is built

D. Which is building

3. Bởi vì you remember Annie ______ you met at the buổi tiệc nhỏ last Sunday?

A. Who

B. Whom

C. Whose

D. Which

4. The girl______ with Mrs. Daisy, is my sister?

A. Talked

B. Is talking

C. Is talked

D. Talking

5. We had a river______ we could swim

A. In which

B. When

C. Where

D. A&C

Đáp án:

1. C

2. B

3. B

4. D

5. D

Mệnh đề quan lại hệ là giữa những phần con kiến thức nền tảng vô cùng quan trọng, xuyên thấu lộ trình học tiếng Anh. độc giả hãy ghi ghi nhớ thật chắc về cách sử dụng, tương tự như một vài để ý căn bạn dạng nhé. Mong muốn qua nội dung bài viết này, Monkey đã khiến cho bạn nắm chắc và áp dụng giỏi trong quy trình học tập. Cảm ơn chúng ta đã đón đọc.

Trong nội dung bài viết này The IELTS Workshop (TIW) sẽ giải thích một cách cụ thể sự khác hoàn toàn và cách sử dụng mệnh đề quan tiền hệ xác minh và không xác định (defining & non-defning relative clauses) cả vào văn nói cùng văn viết. Cùng khám phá nhé.


*

Mệnh đề quan tiền hệ xác minh và không xác minh có gì không giống biệt?

Các lấy ví dụ trong bài viết này được xem thêm từ website Cambridge Dictionary. Trước khi mày mò nội dung này, các bạn cần nắm rõ kiến thức cơ bạn dạng về mệnh đề tình dục (relative clause). Trong những ví dụ trong bài viết, mệnh đề quan hệ tình dục được in đậm và đối tượng người sử dụng cần làm rõ (hoặc được thêm thông tin) được gạch chân.


Mệnh đề quan hệ xác minh (Defining relative clauses)

Mệnh đề quan hệ xác minh được cần sử dụng để đưa tin cần thiết nhằm nắm rõ ai hoặc mẫu gì đang rất được nói đến. Nếu không tồn tại thông tin này, họ không thể hiểu được đối tượng người tiêu dùng đang được nói tới là gì.

They’re the people who want lớn buy our house.Here are some cells which have been affected.They should give the money to somebody who they think needs the treatment most.She’s now playing a woman whose son was killed in the First World War.

Trong những ví dụ trên, những mệnh đề quan hệ tình dục (in đậm) đầy đủ không thể bị lược bỏ vì nếu quăng quật chúng đi thì câu sẽ không có nghĩa hoặc không rõ nghĩa.


Cách sử dụng:

Chúng ta hay được dùng các đại từ quan hệ nam nữ (relative pronoun) (who, whom, whose, which, that) để bước đầu một mệnh đề quan hệ nam nữ xác định.Mệnh đề quan tiền hệ khẳng định thường đứng ngay sau danh từ cơ mà nó mô tả.Trong văn nói, fan ta hay sử dụng that thay đến whom, who, hoặc whichThey’re the people that want khổng lồ buy our house.Here are some cells that have been affected.Đại từ quan lại hệ hoàn toàn có thể được lược bỏ khi nó là tân ngữ (object) của động từ (verb)They’re the people she met at Jon’s party.Here are some cells the researcher has identified.Trong văn viết, không dùng dấu phẩy với mệnh đề quan hệ nam nữ xác định.

Mệnh đề quan hệ không xác minh (Non-defining relative clauses)

Mệnh đề quan hệ giới tính không xác minh dùng để đưa thông tin thêm cho người, sự vật, sự việc đang được nói đến. Tin tức thêm này hoàn toàn có thể được lược bỏ mà ko làm tác động đến việc hiểu người, sự vật, sự việc đang rất được nói đến.

Clare, who I work with, is doing the London marathon this year.Doctors use the testing kit for regular screening for lung và stomach cancers, which tài khoản for 70% of cancers treated in the western world.Alice, who has worked in Brussels & London ever since leaving Edinburgh, will be starting a teaching course in the autumn.

Cách sử dụng

Luôn dùng những đại từ tình dục (who, whom, whose, which) để bước đầu một mệnh đề quan hệ nam nữ không xác định
Không cần sử dụng that để bắt đầu một mệnh đề quan hệ không xác định.Allen, who scored three goals in the first game, was the only player to perform well.Not: Allen, that scored three goals in the first game, was the only player lớn perform well.Trong văn viết, yêu cầu dùng dấu phẩy để bước đầu và kết thúc mệnh đề quan hệ tình dục không xác định.Etheridge, who is English-born with Irish parents, replaces Neil Francis, whose injury forced him to lớn withdraw last week.Trong văn nói, họ cần ngừng (pause) trước cùng sau mệnh đề quan hệ không xác định.Unlike American firms (PAUSE) which typically supply all three big American car makers (PAUSE) Japanese ones traditionally work exclusively with one maker. (formal)And this woman (PAUSE) who I’d never met before (PAUSE) came up and spoke to me.

Xem thêm: Top 13 Bột Mì Phảnh Có Phải Là Bột Năng Còn Gọi Là Bột Gì? Bột Mì Là Gì

(informal)

Tác giả: Thầy quang đãng Đức – cô giáo tại The IELTS Workshop TP.HCM

Tạm kết

Khi làm rõ kiến thức về mệnh đề quan hệ. Chúng ta cũng có thể dễ dàng rộng trong việc phân biệt và áp dụng mệnh đề quan lại hệ xác minh và ko xác định. Ngoài ra, để sở hữu thêm những kỹ năng và kiến thức về grammar khác, chớ quên bài viết liên quan tại thể loại Ngữ pháp của TIW các bạn nhé.