Bài tập diện tích hình chữ nhật

Bài toán liên quan đến diện tích hình chữ nhật là tài liệu bởi vì đội ngũ cô giáo của Giai
Toan biên soạn với lời giải cụ thể cho dạng bài tương quan đến các công thức tính diện tích, chu vi hình chữ nhật giúp chúng ta học sinh chũm vững những kiến thức về kiểu cách tính diện tích s hình chữ nhật cùng áp dụng thống kê giám sát trong các bài tập. Mời chúng ta học sinh cùng tham khảo bài viết.

Bạn đang xem: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài

Đề bài: Một miếng vườn hình chữ nhật bao gồm chiều dài ra hơn chiều rộng 24m cùng chiều rộng bởi 2/5 chiều dài.

a) Tính chiều dài, chiều rộng của mảnh vườn.

b) Tính diện tích s của miếng vườn.

Hướng dẫn:

Để giải bài xích toán, ta thực hiện công việc sau:

+ Bước 1: Tính chiều dài cùng chiều rộng của mảnh vườn hình chữ nhật

Dựa vào câu hỏi tìm hai số lúc biết hiệu và tỉ số của nhì số đó để giải bài toán:

Tìm hiệu số phần bởi nhau.Tìm số nhỏ xíu và số lớn bởi công thức:

Số bé bỏng = (Hiệu nhì số : hiệu số phần bằng nhau) x số phần của số bé


Số to = (Hiệu nhị số: hiệu số phần bằng nhau) x số phần của số lớn

+ Bước 2: Tính diện tích hình chữ nhật

Muốn tính diện tích s hình chữ nhật, ta đem tích chiều nhiều năm nhân cùng với chiều rộng lớn (cùng đơn vị chức năng đo).

Công thức tính diện tích s hình chữ nhật

S = a x b

Trong kia S là diện tích s hình chữ nhật

a là chiều dài của hình chữ nhật

b là chiều rộng của hình chữ nhật.

Lời giải:

Ta bao gồm sơ đồ:

a) Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là:

5 – 2 = 3 (phần)

Giá trị của một trong những phần là:

24 : 3 = 8 (m)

Chiều nhiều năm của mảnh vườn hình chữ nhật là:

8 x 5 = 40 (m)

Chiều rộng lớn của miếng vườn hình chữ nhật là:

40 – 24 = 16 (m)

b) diện tích s của miếng vườn hình chữ nhật là:

40 x 16 = 640 (m2)

Đáp số: a) Chiều dài: 40m, chiều rộng: 16m

b) 640m2

Câu hỏi liên quan:


Tham khảo thêm công thức tính diện tích các hình:

---------

Như vậy, Giai
Toan.com đã gửi tới các bạn học sinh bài tập về tính diện tích hình chữ nhật không tính ra, các bạn học sinh gồm thể xem thêm các tài liệu và những công thức không giống khác do Giai
Toan soạn để học giỏi môn Toán hơn. Với phiếu bài xích tập này sẽ giúp chúng ta rèn luyện thêm khả năng giải đề và có tác dụng bài tốt hơn. Chúc các bạn học tập tốt!


Chia sẻ bởi: Đường tăng
Mời bạn đánh giá!
Lượt xem: 5.979
Sắp xếp theo khoác định
Mới nhất
Cũ nhất

Xóa Đăng nhập nhằm Gửi

Chủ đề liên quan


Mới tốt nhất trong tuần


giaitoan.com. Liên hệ Facebook Điều khoản Bảo mật
*

lựa chọn lớp toàn bộ Mẫu giáo Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 ĐH - CĐ
lựa chọn môn toàn bộ Toán thiết bị lý Hóa học sinh học Ngữ văn tiếng anh lịch sử vẻ vang Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử và Địa lý thể thao Khoa học tự nhiên và thôn hội Đạo đức thủ công bằng tay Quốc phòng an toàn Tiếng việt Khoa học tự nhiên và thoải mái
toàn bộ Toán trang bị lý Hóa học viên học Ngữ văn tiếng anh lịch sử Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử hào hùng và Địa lý thể dục Khoa học thoải mái và tự nhiên và thôn hội Đạo đức bằng tay Quốc phòng an ninh Tiếng việt Khoa học thoải mái và tự nhiên
*

Một miếng vườn hình chữ nhật tất cả chiều nhiều năm 26m,chiều rộng bằng 3/5 chiều dài.Tính chu vi và diện tích của mảnh vườn hình chữ nhật đó.


*

*

Giaỉ:

Chiều rộng HCN là:

26x(frac35)= 15,6 (m)

Chu vi mãnh vườn cửa HCN là :

(26 + 15,5)x 2 = 83,2 (m)

Diện tíchmãnh sân vườn HCN là :

26 x 15,6 =405.6 (m2)

Đáp số:Chu vi :83,2m

Diện tích :405.6 m2

**** nhá


Dưới đó là một vài câu hỏi có thể liên quan tới thắc mắc mà chúng ta gửi lên. Hoàn toàn có thể trong đó bao gồm câu vấn đáp mà các bạn cần!

Một miếng vườn hình chữ nhật tất cả chiều nhiều năm 26m,chiều rồng bởi 3 phần 5 chiều dài.Tính chu vi và diện tích của mảnh vườn hình chữ nhật đó


Chiều rộng của mảnhđất là:(26 imesfrac35=15,6)( m )

Chu vi mảnhđấtđó là :(left(26+15,6 ight) imes2=83,2)( m )

Diện tích của mảnhđấtđó là:(26 imes15,6=405,6)( m )

ĐS:.........................


Chiều rộng lớn là :

26: 5 x3 = 18 ( centimet )

Chu vi là :

( 26 + 18 ) x 2 = 88 ( cm )

Diện tích là :

26 x 18 = 108 ( cm2(

Đáp số : ......


một mảnh vườn hình chữ nhật bao gồm chiều dài 26m,chiều rộng bởi 3/5 chiều dài .tính chu vi và ăn mặc tích của miếng vườn hình chữ nhật đó


Chiều rộng mảnh vườn là : 26x3/5= 15,6 ( m )

Chu vi miếng vườn là : ( 15,6 + 26 ) x 2 = 83,2 ( m)

Diện tích miếng vườn là : 15,6 x 26 = 405,6 ( m vuông )


một miếng vườn hình chữ nhật tất cả chiều nhiều năm 26m,chiều rộng bởi 3 5 chiều nhiều năm .tính chu vi và diện tích của mảnh vườn hình chữ nhật đó


Chiều rộng lớn HCN là:

26x3/5= 15,6 (m)

Chu vi mãnh vườn HCN là :

(26 + 15,5)x 2 = 83,2 (m)

Diện tíchmãnh vườn cửa HCN là :

26 x 15,6 =405.6 (m2)

Chúc em học tập tốt


một mảnh vườn hình chữ nhật gồm chiều dài 26m, chiều rộng bởi 3/5 chiều dài. Tính chu vi và ăn diện tích của miếng vườn hình chữ nhật


Chiều rộng của mảnh vườn là:

26 ×35" class="Math
Jax_CHTML mjx-chtml">3/5=15,6(m)

Chu vi mảnh vườn là:

(26 + 15,6) × 2 = 83,2 (m)

Diện tích miếng vườn là:

26 × 15,6 = 405,6(m2)" class="Math
Jax_CHTML mjx-chtml">(m2)

Đáp số: 83,2m; 404,6m2" class="Math
Jax_CHTML mjx-chtml">m2


Một mảnh vườn hình chữ nhật bao gồm chiều lâu năm 26m, chiều rộng bởi chiều dài.a) Tính chu vi và ăn mặc tích của mảnh vườn hình chữ nhật đó.b) Một sân vườn hoa hình vuông có diện tích s bằng 10% diện tích mảnh vườn cửa hình chữ nhật. Tính diện tích s vườn hoa hình vuông...

Một miếng vườn hình chữ nhật có chiều dài 26m, chiều rộng bằng

*
chiều dài.

a) Tính chu vi và ăn diện tích của miếng vườn hình chữ nhật đó.

b) Một vườn cửa hoa hình vuông có diện tích s bằng 10% diện tích s mảnh vườn cửa hình chữ nhật. Tính diện tích vườn hoa hình vuông vắn ?


Một miếng vườn hình chữ nhật có chiều nhiều năm 26m, chiều rộng lớn bằng(frac35)chiều dài. Tính chu vi và mặc tích của miếng vườn hình chữ nhật đó?


2 tick nha:

CR là: 26.3/5=78/5

CV là:(26+78/5)*2=416/5=83,2m

S là: 26*78/5=2028/5=405m

cho 2 tick lun nha


Bìa toán : Một miếng vườn hình chữ nhật tất cả chiều nhiều năm 26m, chiều rộng bởi 3/5 chiều dài. Tính chu vi và mặc tích của miếng vương hình chữ nhật đó.

Xem thêm: Bài văn thuyết minh về cây bút bi lớp 9 hay nhất, thuyết minh về cây bút bi lớp 8, lớp 9 hay nhất


Chiều rộng lớn của mảnh vườn là:

(26 imesfrac35=15,6left(m ight))

Chu vi của mảnh vườn là:

(left(26+15,6 ight) imes2=83,2left(m ight))

Diện tích của miếng vườn là:

(26 imes15,6=405,6left(m^2 ight))


một mảnh vườn hình chữ nhật gồm chiều nhiều năm 26m,chiều rộng bằng 3/5 chiều dài,hỏi diện tích và chu vi hình chữ nhật


chiều rộng miếng vườn kia là

26x3/5=15,6(m)

diện tích miếng vườn đó là

26x15,6=405,6(m^2)

chu vi mạnh mẽ vườn kia là

(26+15,6)x2=83,2(m)

ds


Chiều rộng miếng vườn
HCN là:

(26 imesdfrac35)​= 15,6 (m)

Chu vi miếng vườn HCN là :

(26 + 15,5)x 2 = 83,2 (m)

Diện tíchmảnh vườn HCN là :

26 x 15,6 =405,6 (m2)

Đáp số:Chu vi :83,2m

Diện tích :405,6 m2


một mảnh vườn hình chữ nhật tất cả chiều nhiều năm 26m, chiều rộng bằng 3/5 chiều dài. Tính chu vi và ăn diện tích hình chữ nhậ đó


Độ lâu năm chiều rộng mảnh vườn hình chữ nhật đó là:

(26 imesfrac35=15,6left(m ight))

Chu vi mảnh vườn kia là:

(26 + 15,6) x 2 = 83,2 (m)

Diện tích mảnh vườn đó là:

26 x 15,6 = 405,6(left(m^2 ight))

Đáp số:...............


tất cả Toán đồ gia dụng lý Hóa học viên học Ngữ văn giờ anh lịch sử hào hùng Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử dân tộc và Địa lý thể thao Khoa học tự nhiên và thoải mái và thôn hội Đạo đức bằng tay thủ công Quốc phòng an toàn Tiếng việt Khoa học thoải mái và tự nhiên