Hình hộp chữ nhật là một trong những hình không gian có 6 mặt đều là hình chữ nhật cùng với 8 đỉnh với 12 cạnh. Nhị mặt của hình hộp tuy nhiên song với nhau được gọi là các mặt đối diện. Bởi thế 6 phương diện của hình hộp được chia thành 3 cặp mặt đối diện (trong đó có 1 cặp dưới mặt đáy và 2 cặp phương diện bên).

Bạn đang xem: Thể tích hình chữ nhật

Hai mặt đối lập nhau của hình hộp chữ nhật được coi là hai mặt đáy của hình vỏ hộp chữ nhật, những mặt sót lại đều là mặt bên của hình hộp chữ nhật.

Bài viết dưới đây sẽ reviews tới chúng ta công thức tính diện tích xung quanh, diện tích s toàn phần và độ cao của hình hộp chữ nhật để rất có thể áp dụng vào cuộc sống cũng giống như học tập.

Những phương pháp này đông đảo được suy ra từ bí quyết tính diện tích s hình chữ nhật cùng chu vi hình chữ nhật bắt buộc khá dễ dàng nhớ, mời các bạn tham khảo.


Mục lục bài bác viết

Công thức tính diện tích s hình vỏ hộp chữ nhật

Chúng ta tất cả hình hộp chữ nhật như sau:


Công thức tính diện tích s hình hộp chữ nhật

Tính diện tích xung xung quanh hình vỏ hộp chữ nhật

Diện tích bao phủ hình vỏ hộp chữ nhật bởi chu vi đáy nhân với chiều cao.

*

Diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật

Diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật bằng tổng diện tích của 6 mặt của hình hộp cùng lại.

Công thức tính diện tích s toàn phần hình hộp chữ nhật: bởi tổng diện tích s xung xung quanh hình vỏ hộp chữ nhật cùng 2 đáy:

*

*

Trong đó:

S là diện tích s hình vỏ hộp chữ nhật (xung quanh, toàn phần).a là chiều nhiều năm hình vỏ hộp chữ nhật.b là chiều rộng lớn hình hộp chữ nhật.h là độ cao hình hộp chữ nhật.

Công thức tính độ cao hình hộp chữ nhật

Từ công thức tính diện tích s xung quanh, diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật ta có thể suy ra công thức tính độ cao của nó.

Chiều cao của hình vỏ hộp chữ nhật bằng h = Sxq : P

h là chiều caop là chu vi khía cạnh đáy. P = (a + b) x 2

Như vậy nhằm tính được độ cao hình hộp chữ nhật, các bạn phải nhớ được phương pháp tính chu vi dưới mặt đáy của nó.

Ví dụ: 

Một hình vỏ hộp chữ nhật bao gồm chiều dài bởi 40cm, chiều rộng bằng 25cm và diện tích bao phủ là 5000cm2. Tính độ cao của hình vỏ hộp chữ nhật đó bởi bao nhiêu?

Giải:

Chu vi mặt đáy hình hộp chữ nhật là:

P = (a + b) x 2 = (40 + 25) x 2 = 90cm

Chiều cao của hình vỏ hộp chữ nhật là:

h = Sxq : p = 5000 : 90 = 55,5cm

Đáp số: 55,5cm

Ví dụ về tính diện tích s hình vỏ hộp chữ nhật

Bài 1: đến hình hộp chữ nhật bao gồm chiều lâu năm 20m, chiều rộng 7m, chiều cao 10m. Tính diện tích s xung xung quanh của hình hộp chữ nhật.

Giải:

Diện tích bao bọc của hình vỏ hộp chữ nhật là:


Sxq = 2h(a+b) = 2 x 10 x (20+7) = 540 m2.

Bài 2: Tính diện tích toàn phần của một cái thùng hình chữ nhật có chiều cao là 3cm, chiều lâu năm là 5,4cm, chiều rộng lớn là 2cm.

Giải:

Diện tích xung quanh của thùng hình chữ nhật là:

Sxq = 2h(a + b) = 2 x 3 x (5,4 +2) = 44,4 cm2

Diện tích toàn phần của thùng hình chữ nhật là:

Stp = Sxq + 2.a.b = 44,4 + 2 x 5,4 x 2 = 66 cm2.

Bài 3: diện tích s xung xung quanh của một hình vỏ hộp chữ nhật là 420cm2 và có chiều cao là 7cm. Hãy tính chu vi lòng của hình vỏ hộp chữ nhật đó.

Giải:

Vì diện tích s xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật bởi chu vi lòng nhân với độ cao ta có:

Chu vi lòng của hình hình chữ nhật bởi = Sxq : h = 420 : 7 = 60 (cm)

Bài 4: Một phòng học hình vỏ hộp chữ nhật có kích thước như sau: lâu năm 7,8m, rộng lớn 6,2m, cao 4,3 m. Người ta đề nghị sơn tường với trần nhà đất của căn phòng này biết tổng diện tích những cửa bởi 8,1 m2. Hãy tính diện tích cần quét tô của căn phòng.

Giải: diện tích s xung quanh phòng học (bao bao gồm cả diện tích s cửa) đó là diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật.

Diện tích đề nghị quét sơn trong phòng học đã bằng diện tích xung xung quanh trừ tổng diện tích s cửa cộng với diện tích một lòng (trần nhà).

Diện tích xung quanh phòng học tập là:

2 x 4,3 x (7,8 + 6,2) = 120,4 (m2)

Diện tích trằn nhà ở trong nhà là:

7,8 x 6,2 = 48,36 (m2)

Diện tích đề xuất quét sơn ở trong phòng học đó là:

(120,4 + 48,36) - 8,1 = 160,66 (m2)

Đáp số: 160,66 (m2)

Trên đây là tổng hợp những công thức về diện tích xung quanh, diện tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật và một số ví dụ rứa thể. Còn vướng mắc gì thì các bạn hãy comment bên dưới để thuộc Quantrimang.com đàm phán nhé.

Hình vỏ hộp chữ nhật là trong những hình thường chạm chán trong thực tế và vào Toán học? Vậy cách làm tính thể tích khối hộp chữ nhật như vậy nào? công thức tính diện tích s hình hộp chữ nhật ra sao. Mời các bạn hãy thuộc surfriderli.org theo dõi bài viết dưới trên đây để biết được tổng thể kiến thức về Thể tích hình hộp chữ nhật nhé.


1. Hình hộp chữ nhật là gì?

Hình hộp chữ nhật là một trong những hình trong không gian 3 chiều, trong các số đó mọi phương diện của nó hầu như là hình chữ nhật. Hình vỏ hộp chữ nhật có 6 mặt, 8 đỉnh, và 12 cạnh. Nếu điện thoại tư vấn 2 mặt bất kì đối diện nhau là phương diện đáy, thì 4 mặt còn lại mà mặt mặt của hình vỏ hộp chữ nhật.


2. Công thức tính thể tích hình hộp chữ nhật

Thể tích hình vỏ hộp chữ nhật bằng tích của chiều lâu năm nhân chiều rộng nhân độ cao của hình.

Thể tích hình hộp chữ nhật là lượng không khí mà hình chiếm, được tính bằng tích của diện tích đáy với chiều cao:

V = a x b x h

Trong đó:

V là thể tích hình hộp chữ nhật.a là chiều nhiều năm hình vỏ hộp chữ nhật.b là chiều rộng lớn hình vỏ hộp chữ nhật.h là chiều cao hình hộp chữ nhật.

3. Diện tích hình vỏ hộp chữ nhật

- diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật:

*

- diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật:

*

Trong đó:

S là diện tích s xung xung quanh hình hộp chữ nhậta là chiều dài hình hộp chữ nhật.b là chiều rộng lớn hình vỏ hộp chữ nhật.h là chiều cao hình vỏ hộp chữ nhật.

- bán kính mặt ước ngoại tiếp hình vỏ hộp chữ nhật:

*

4. Công việc tính thể tích hình vỏ hộp chữ nhật

Để tính thể tích hình hộp chữ nhật bất kì, chúng ta cần xác định các đại lượng gồm trong phương pháp tính. Ví dụ, bạn có nhu cầu tính thể tích chứa nước của một chiếc hồ nước có những thiết kế hộp chữ nhật, các bạn cần thực hiện quá trình sau:

Để tính thể tích hình vỏ hộp chữ nhật bất kì, chúng ta cần xác định các đại lượng bao gồm trong bí quyết tính. Ví dụ, bạn muốn tính thể tích đựng nước của một cái hồ nước có làm ra hộp chữ nhật, chúng ta cần thực hiện quá trình sau:

Áp Dụng: Tính thể tích nước có thể chứa trong hồ nước (trên hình)

a. Khẳng định chiều nhiều năm của hình hộp chữ nhật

Chiều dài là cạnh nhiều năm nhất của khía cạnh phẳng hình chữ nhật nằm phía bên trên hoặc phía dưới của hình vỏ hộp chữ nhật. Chúng ta cũng có thể dùng thước dây để đo cạnh lâu năm nhất của mặt hồ nước, ví dụ: chiều nhiều năm = 5 m.

b. Khẳng định chiều rộng lớn của hình vỏ hộp chữ nhật

Chiều rộng là cạnh ngắn tốt nhất của phương diện phẳng hình chữ nhật nằm trên hay dưới của hình vỏ hộp chữ nhật. Bạn cũng có thể dùng thước dây để đo cạnh ngắn tuyệt nhất của mặt hồ nước, ví dụ: chiều rộng lớn = 3 m.

c. Xác định chiều cao của hình hộp chữ nhật


Chiều cao là cạnh đứng vuông góc cùng với chiều dài cùng chiều rộng lớn của hình hòa hợp chữ nhật. Bạn có thể do độ cao của hồ nước bằng thước dây, ví dụ: chiều cao = 1,5 m.

d. Tính tích số của ba đơn vị chiều dài, chiều rộng cùng chiều cao.

Bạn hoàn toàn có thể nhân 3 đại lượng chiều rộng, chiều lâu năm và độ cao tùy ý, ko cần suy nghĩ thứ tự trước, sau. Áp dụng công thức tính thể tích hình hộp chữ nhật cho ao nước trên, ta có:

V = a.b.h = 5 (m) x 3 (m) x 1,5 (m) = 22,5 (m3)

Kết luận: hồ nước hoàn toàn có thể chứa được thể tích nước là 22,5 (m3).

5. Ví dụ tính thể tích khối vỏ hộp chữ nhật

Bài 1: Hình vỏ hộp chữ nhật gồm chiều dài 8 m, chiều rộng 5 m và độ cao 6 m. Tính đường chéo của hình vỏ hộp chữ nhật.

Giải:

Đường chéo của khối hộp chữ nhật là:

*

Bài 2:

Cho hình vỏ hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ có chiều nhiều năm cạnh lòng là 7 cm, chiều rộng lớn cạnh đáy là 3 cm, độ cao cạnh lòng là 6 cm. Tính thể tích hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’.

Lời giải:

Công thức tính thể tích hình hộp chữ nhật là V = abh

Ta hoàn toàn có thể tích của hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ là: V = 7.3.6 = 126 cm³

Bài 3: Một hồ cất nước có làm ra hộp chữ nhật có thể tích là 3000 m3, chiều rộng là 10 m và độ cao của hồ là 12 m. Tính chiều dài của hồ.

Giải:

Chiều lâu năm của hồ cất nước là:

*

Bài 4: Cho hình vỏ hộp chữ nhật cùng với chiều nhiều năm là 2,5cm, chiều rộng là 1,8 centimet và chiều cao là 2cm. Hãy tính thể tích, diện tích s xung quanh, diện tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật kia đó.

Xem thêm: Tổng hợp các cách hack kim cương vioedu mới nhất 2023, 28 cách lấy kim cương của người khác trên vioedu


Giải:

Theo đề bài bác cho thì a = 2,5; b = 1,8 với h= 2. Bởi vậy khi áp dụng các công thức tính ta vẫn có:

Thể hình hình vỏ hộp chữ nhật là:

V = 2.1,8.2,5 = 9 (cm3)

Diện tích bao phủ hình hộp chữ nhật là:

Sxq = 2.2.(2,5 + 1,8) = 17,2 (cm2)

Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là:

Stp = Sxq + 2ab = 17,2 + 2.2,5.1,8 = 26,2 (cm2)

6. Bài xích tập trắc nghiệm thể tích khối hộp chữ nhật

Câu 1: đến hình lập phương có diện tích s 1 mặt mặt 36cm2. Tính thể tích của hình lập phương?

A. 216cm 3B. 144cm 3C. 125cm 3D.108cm 3

Câu 2: diện tích toàn phần của hình lập phương là 294 cm2. Tính thể tích của nó?

A. 300cm 3B. 343 centimet 3C. 280cm 3D. 320 centimet 3

Câu 3: mang lại hình vỏ hộp chữ nhật ABCD.A"B"C"D". Chọn phát biểu đúng?

A. CC" ⊥ (AA"B"B)B. A"D" ⊥ (BCC"B")C. DC ⊥ (ADD"A")D. CD ⊥ (A"B"C"D")

Câu 4: mang lại hình hộp chữ nhật ABCD. MNPQ tất cả AB = 6cm; BC = 8cm cùng thể tích của hình vỏ hộp là 240cm3. Tính AA’

A. 5cmB. 6cmC. 8cmD. 10cm

Câu 5: cho hình lập phương có thể tích là: 64cm3. Tính diện tích 1 mặt của hình lập phương?

A. 16cm 2B. 8cm 2C. 12cm 2D. 64cm 2

Câu 6: đến hình lập phương có các cạnh bao gồm độ nhiều năm là 5cm. Thể tích của hình lập phương đó là?

A. 100 centimet 3B.125/3 centimet 3C. 125 cm 3 D. 115 cm 3

Câu 7: đến hình vỏ hộp chữ nhật ABCD.A"B"C"D". Chọn phát biểu đúng trong số phát biểu sau:

A. ( ABCD ) ⊥ ( A"B"C"D" )B. ( ADD"A" ) ⊥ ( BCC"B" )
C. ( ABB"A" ) ⊥ ( BCC"B" )D. ( ABB"A" ) ⊥ ( CDD"C" )

Câu 8: mang lại hình hộp chữ nhật ABCD. MNPQ tất cả AB = 6cm; BC = 8cm và thể tích của hình vỏ hộp là 240cm3. Tính AA’.

A. 5cmB. 6cmC. 8cmD. 10cm

Câu 9: mang đến hình vỏ hộp chữ nhật ABCD.A"B"C"D" có diện tích đáy SABCD = 24cm2 và rất có thể tích V = 84 cm3. Chiều cao của hình hộp chữ nhật gồm độ lâu năm là?