*

lựa chọn lớp tất cả Mẫu giáo Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 ĐH - CĐ
lựa chọn môn tất cả Toán thứ lý Hóa học sinh học Ngữ văn giờ anh lịch sử Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử hào hùng và Địa lý thể thao Khoa học tự nhiên và buôn bản hội Đạo đức bằng tay Quốc phòng bình an Tiếng việt Khoa học tự nhiên
tất cả Toán đồ lý Hóa học viên học Ngữ văn tiếng anh lịch sử hào hùng Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử hào hùng và Địa lý thể dục Khoa học thoải mái và tự nhiên và thôn hội Đạo đức thủ công Quốc phòng bình yên Tiếng việt Khoa học thoải mái và tự nhiên
*

Trong chương trình khai thác thuộc địa lần thiết bị hai pháp chi tiêu vốn những nhất vào ngành nào?

A.

Bạn đang xem: Trong chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai pháp đầu tư vốn nhiều nhất vào ngành nào

Công nghiệp nặng

B. giao thông vận tải

C. ngoại Thương

D. Nông nghiệp


*

*

Chọn câu trả lời D.

Trong cuộc khai thác thuộc địa lần vật dụng hai, Pháp đầu tứ vốn các nhất vào nông nghiệp, đa số là những đồn điền cao su.


Dưới đây là một vài thắc mắc có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Rất có thể trong đó tất cả câu trả lời mà bạn cần!
Trong chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai pháp đầu tư vốn các nhất vào ngành nào? A. Công nghiệp nặng nề B. Giao thông vận tải C. Ngoại Thương D. Nông...

Trong chương trình khai thác thuộc địa lần trang bị hai pháp đầu tư vốn những nhất vào ngành nào?

A. Công nghiệp nặng

B. giao thông vận tải

C. nước ngoài Thương

D. Nông nghiệp


Đáp án D

Trong cuộc khai quật thuộc địa lần đồ vật hai, Pháp đầu tứ vốn các nhất vào nông nghiệp, chủ yếu là các đồn điền cao su.


Trong chương trình khai quật thuộc địa lần trang bị hai, Pháp đầu tư chi tiêu vốn nhiều nhất vào ngành nào. A. Nntt và khai mỏ. B. Công nghiệp nặng. C. Nước ngoài thương D. Giao thông vận tải vận...

Trong chương trình khai thác thuộc địa lần đồ vật hai, Pháp đầu tư chi tiêu vốn những nhất vào ngành nào.

A. nông nghiệp trồng trọt và khai mỏ.

B. Công nghiệp nặng.

C. nước ngoài thương

D. giao thông vận tải vận tải


Đáp án A

Trong cuộc khai quật thuộc địa lần thiết bị hai (1919 – 1929), Pháp bức tốc đầu tứ với vận tốc nhanh, quy mô to vào những ngành kinh tế ở Việt Nam, nhất là trong nhị ngành nông nghiệp trồng trọt và khai mỏ - Pháp thu được nhiều lợi nhuận.


Trong chương trình khai quật thuộc địa lần thiết bị hai, Pháp chi tiêu vốn các nhất vào ngành nào A. Nntt và khai mỏ B. Công nghiệp nặng C. Nước ngoài thương D. Giao thông vận...

Trong chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai, Pháp chi tiêu vốn những nhất vào ngành nào

A. nông nghiệp trồng trọt và khai mỏ

B. Công nghiệp nặng

C. ngoại thương

D. giao thông vận tải vận tải


Chọn lời giải A.

Trong cuộc khai quật thuộc địa lần lắp thêm hai (1919 – 1929), Pháp tăng tốc đầu bốn với tốc độ nhanh, quy mô phệ vào những ngành kinh tế ở Việt Nam, nhất là trong nhị ngành nông nghiệp trồng trọt và khai mỏ - Pháp thu được nhiều lợi nhuận.


Trong cuộc khai quật thuộc địa lần trang bị hai, thực dân Pháp đầu tư vốn những nhất vào các ngành nào? A. Giao thông vận tải vận tải. B. Nông nghiệp trồng trọt và yêu thương nghiệp. C. Công nghiệp chế biến. D. Nông nghiệp trồng trọt và khai thác...

Trong cuộc khai thác thuộc địa lần sản phẩm công nghệ hai, thực dân Pháp đầu tư chi tiêu vốn các nhất vào những ngành nào?

A. Giao thông vận tải.

B. Nông nghiệp cùng thương nghiệp.

C. Công nghiệp chế biến.

D. Nông nghiệp và khai quật mỏ.


Đáp án D

Cuộc khai quật thuộc địa lần 2 của thực dân Pháp chấp thuận được triển khai từ sau Đại chiến thay giới trước tiên và kéo dãn dài đến trước cuộc béo hoảng kinh tế tài chính thế giới 1929 - 1933, tức là trong khoảng tầm 10 năm. Về phía (lĩnh vực) đầu tư trong đợt này cũng không giống với lần 1. Nếu đợt 1 thực dân Pháp nhà yếu đầu tư vào khai quật mỏ và giao thông vận tải vận tải; thì cuộc khai thác thuộc địa lần 2 tư bản Pháp đổ xô vào kinh doanh nông nghiệp, bên cạnh đó tiếp tục đẩy mạnh khai thác khoáng sản.


Trong cuộc khai quật thuộc địa lần thiết bị hai, thực dân Pháp đầu tư chi tiêu vốn nhiều nhất vào những ngành nào? A. Giao thông vận tải B. Nntt và yêu quý nghiệp C. Công nghiệp chế tao D. Nông nghiệp trồng trọt và khai thác...

Trong cuộc khai quật thuộc địa lần lắp thêm hai, thực dân Pháp đầu tư chi tiêu vốn những nhất vào các ngành nào?

A. Giao thông vận tải

B. Nông nghiệp với thương nghiệp

C. Công nghiệp chế biến

D. Nông nghiệp và khai thác mỏ


Đáp án D

Cuộc khai thác thuộc địa lần 2 của thực dân Pháp thừa nhận được xúc tiến từ sau Đại chiến nỗ lực giới thứ nhất và kéo dài đến trước cuộc bự hoảng kinh tế tài chính thế giới 1929 - 1933, có nghĩa là trong khoảng chừng 10 năm. Về phía (lĩnh vực) đầu tư chi tiêu trong dịp này cũng khác với lần 1. Nếu lần 1 thực dân Pháp chủ yếu chi tiêu vào khai quật mỏ và giao thông vận tải vận tải; thì cuộc khai quật thuộc địa lần 2 tư bạn dạng Pháp đổ xô vào kinh doanh nông nghiệp, đồng thời tiếp tục tăng nhanh khai thác khoáng sản


Trong cuộc khai quật thuộc địa lần thứ hai, thực dân Pháp đầu tư chi tiêu vốn các nhất vào những ngành nào?

A. Giao thông vận tải

B. Nông nghiệp cùng thương nghiệp

C. Công nghiệp chế biến

D. Nông nghiệp và khai thác mỏ


Chọn câu trả lời D

Cuộc khai thác thuộc địa lần 2 của thực dân Pháp bằng lòng được xúc tiến từ sau Đại chiến núm giới thứ nhất và kéo dãn đến trước cuộc béo hoảng kinh tế thế giới 1929 - 1933, có nghĩa là trong khoảng tầm 10 năm. Về hướng (lĩnh vực) đầu tư chi tiêu trong lần này cũng không giống với lần 1. Nếu đợt 1 thực dân Pháp chủ yếu đầu tư vào khai thác mỏ và giao thông vận tải vận tải; thì cuộc khai quật thuộc địa lần 2 tư phiên bản Pháp đổ xô vào kinh doanh nông nghiệp, mặt khác tiếp tục tăng mạnh khai thác khoáng sản


Trong cuộc khai thác thuộc địa lần sản phẩm công nghệ hai thực dân Pháp đầu tư vốn những nhất vào những ngành nào?

A. Nông nghiệp và khai quật mỏ.

B. Nông nghiệp trồng trọt và mến nghiệp,

C. Công nghiệp chế biến.

D. Giao thông vận tải vận tải.


Trong cuộc khai quật thuộc địa lần máy hai (1919-1929), thực dân Pháp chi tiêu vốn những nhất vào ngành nào? A. Giao thông vận tải đường bộ B. Nntt C. Khai mỏ D.Công nghiệp chế...

Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai (1919-1929), thực dân Pháp đầu tư chi tiêu vốn những nhất vào ngành nào?

A. giao thông vận tải vận tải

B. Nông nghiệp

C. Khai mỏ

D.Công nghiệp chế biến.


Đáp án B

Trong cuộc khai quật thuộc địa lần lắp thêm hai, Pháp đầu tư chi tiêu vốn nhiều nhất vào nông nghiệp, đặc biệt là cho đồn điền cao su. Tư bạn dạng Pháp cũng tương đối coi trọng bài toán khai mỏ, đầu tiên là mỏ than.


Trong cuộc khai quật thuộc địa lần trang bị hai (1919-1929), thực dân Pháp đầu tư vốn nhiều nhất vào ngành nào?

A. giao thông vận tải.

B.Nông nghiệp.

C. Khai mỏ.

D.Công nghiệp chế biến.

Xem thêm: Nêu cấu tạo và chức năng của da và chức năng của da, trình bày cấu tạo và chức năng của da


Đáp án B

Trong cuộc khai quật thuộc địa lần lắp thêm hai, Pháp đầu tư chi tiêu vốn nhiều nhất vào nông nghiệp, đặc biệt là cho đồn điền cao su. Tư phiên bản Pháp cũng khá coi trọng việc khai mỏ, trước nhất là mỏ than.


tất cả Toán trang bị lý Hóa học viên học Ngữ văn tiếng anh lịch sử Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử và Địa lý thể thao Khoa học tự nhiên và làng mạc hội Đạo đức bằng tay Quốc phòng bình yên Tiếng việt Khoa học tự nhiên và thoải mái
Câu hỏi:

Trong cuộc khai thác thuộc địa lẩn đồ vật hai thực dân Pháp đầu tư vốn nhiều nhất vào các ngành nào?


A.Công nhiệp chế biến
B.Nông nghiệp và khai quật mỏ
C.Nông nghiệp cùng thương nghiệp
D.Giao thông vận tải

Trong cuộc khai thác thuộc địa lẩn đồ vật hai thực dân Pháp đầu tư vốn nhiều nhất vào ngành nntt và khai quật mỏ

Đáp án B


*


*


Toán 12

Lý thuyết Toán 12

Giải bài xích tập SGK Toán 12

Giải BT sách nâng cấp Toán 12

Trắc nghiệm Toán 12

Ôn tập Toán 12 Chương 4


Ngữ văn 12

Lý thuyết Ngữ Văn 12

Soạn văn 12

Soạn văn 12 (ngắn gọn)

Văn mẫu mã 12

Hồn Trương Ba, domain authority hàng thịt


Tiếng Anh 12

Giải bài xích Tiếng Anh 12

Giải bài bác Tiếng Anh 12 (Mới)

Trắc nghiệm giờ Anh 12

Unit 16 Lớp 12

Tiếng Anh 12 mới reviews 4


Vật lý 12

Lý thuyết đồ dùng Lý 12

Giải bài tập SGK thiết bị Lý 12

Giải BT sách nâng cấp Vật Lý 12

Trắc nghiệm đồ gia dụng Lý 12

Vật lý 12 Chương 8


Hoá học 12

Lý thuyết Hóa 12

Giải bài bác tập SGK Hóa 12

Giải BT sách nâng cấp Hóa 12

Trắc nghiệm Hóa 12

Ôn tập chất hóa học 12 Chương 9


Sinh học 12

Lý thuyết Sinh 12

Giải bài xích tập SGK Sinh 12

Giải BT sách cải thiện Sinh 12

Trắc nghiệm Sinh 12

Ôn tập Sinh 12 Chương 8 + 9 + 10


Lịch sử 12

Lý thuyết lịch sử hào hùng 12

Giải bài xích tập SGK lịch sử vẻ vang 12

Trắc nghiệm lịch sử 12

Lịch Sử 12 Chương 5 lịch sử hào hùng VN


Địa lý 12

Lý thuyết Địa lý 12

Giải bài xích tập SGK Địa lý 12

Trắc nghiệm Địa lý 12

Địa Lý 12 Địa Lý Địa Phương


Công nghệ 12

Lý thuyết công nghệ 12

Giải bài xích tập SGK technology 12

Trắc nghiệm technology 12

Công nghệ 12 Chương 6


Xem các nhất tuần

Đề thi minh họa thpt QG năm 2023

Đề thi thpt QG 2023 môn vật lý

Đề thi thpt QG 2023 môn Hóa

Đề thi thpt QG 2023 môn Sinh

Đề thi trung học phổ thông QG 2023 môn Sử

Đề thi thpt QG 2023 môn Địa

Đề thi trung học phổ thông QG 2023 môn GDCD

Đề thi thpt QG 2023 môn Toán

Đề thi trung học phổ thông QG 2023 môn tiếng Anh

Đề thi thpt QG 2023 môn Ngữ Văn

Đề cưng cửng HK2 lớp 12

Đề thi HK2 lớp 12

Video ôn thi trung học phổ thông QG môn Văn

Video ôn thi trung học phổ thông QG tiếng Anh

Video ôn thi trung học phổ thông QG môn Toán

Video ôn thi trung học phổ thông QG môn trang bị lý

Video ôn thi trung học phổ thông QG môn Hóa

Video ôn thi trung học phổ thông QG môn Sinh

Tuyên Ngôn Độc Lập

Tây Tiến

Việt Bắc

Đất Nước- Nguyễn Khoa Điềm

Người lái đò sông Đà

Ai đang đặt thương hiệu cho dòng sông

Vợ ck A Phủ

Vợ Nhặt

Rừng xà nu

Những đứa con trong gia đình

Chiếc thuyền kế bên xa

Khái quát văn học nước ta từ đầu CMT8 1945 đến thế kỉ XX


*

Kết nối với chúng tôi


TẢI ỨNG DỤNG HỌC247

*
*

Thứ 2 - sản phẩm công nghệ 7: trường đoản cú 08h30 - 21h00

surfriderli.org.vn

Thỏa thuận sử dụng


Đơn vị công ty quản: doanh nghiệp Cổ Phần giáo dục đào tạo HỌC 247


Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Công Hà - Giám đốc công ty CP giáo dục Học 247