We first learn about loving và caring relationships from our families. Family is defined as a domestic group of people with some degree of kinship - whether through blood, marriage, or adoption. Ideally, each child is nurtured, respected, and grows up to lớn care for others and develop strong and healthy relationships. This does not mean that it is always easy to lớn make & keep friends; it just means that we nói qua the goal of having strong relationships. "Family" includes your siblings & parents, as well as relatives who you may not interact with every day, such as your cousins, aunts, uncles, grandparents, & stepparents. These are probably the people you are closest to & with whom you spend the most time. Having healthy relationships with your family members is both important & difficult. Families in the 21st century come in all shapes and sizes: traditional, single parent, blended (more than one family together in the same house>, và gay & lesbian parents -just to lớn name a few. No matter the "type" of family you have, there are going to lớn be highs & lows - good times và bad. Many times, however, families become blocked in their relationships by hurt, anger, mistrust, và confusion. These are natural và normal, và few families vày not have at least a few experiences with them. The worst time for most families, is during a divorce. By making a few simple changes in the way we look at the world and giảm giá khuyến mãi with other people, it is possible lớn create happier, more stable relationships. Families need to be units of mutual caring và support; they can be sources of lifelong strength for all individuals.
(Adan (Adapted from http://www.pamf.org)
What does the word "These
" in paragraph 2 refer to?

A.

Bạn đang xem: What does the word "these" in paragraph 2 refer to?

good và bad times

B. feelings

C. relationships

D. high sand lows


Chúng ta đầu tiên học được từ bỏ gia đình của mình về tình yêu với sự quan liêu tâm. Gia đình được khái niệm như là một trong những nhóm bạn cùng một bên với một nút độ đính thêm bó – hoặc quan lại hệ dựa trên ruột thịt, hôn nhân, hoặc vị nhận nuôi. Một biện pháp lí tưởng, từng đứa trẻ con được nuôi dưỡng, được tôn trọng và lớn lên để để ý đến người không giống và trở nên tân tiến những mối quan hệ bền chặt với lành mạnh. Điều này không tồn tại nghĩa rằng luôn thuận tiện để có tác dụng quen với giữ được những người bạn, nó chỉ gồm nghĩa là họ có chung mục đích là bao gồm những mối quan hệ bền vững. “Gia đình” bao gồm cả nhà em và phụ huynh bạn, cũng như là những người dân họ hàng chúng ta có thể không tiếp xúc với từng ngày, như là anh chị em em họ, cô dì, chú bác, ông bà và bố mẹ kế. Những người này rất có thể là bạn mà bạn thân cận nhất và các bạn dành nhiều thời gian nhất với họ. đạt được những quan hệ lành mạnh khỏe với các thành viên trong gia đình vừa quan trọng vừa khó. Các gia đình ở nắm kỉ 21 rất đa dạng: kiểu dáng truyền thống, cha/ mẹ solo thân, tất cả hổn hợp (nhiều rộng một gia đình sống trong cùng một căn nhà), và phụ huynh đồng tính phái mạnh và chị em - ở đây chỉ mới là vài ba kiểu nhưng thôi. Không quan trọng đặc biệt “kiểu” gia đình bạn bao gồm là gì, đều sẽ có được những lần thăng trầm, lúc tốt và xấu. Mặc dù nhiên, các lần các mái ấm gia đình trở nên bế tắc trong mối quan hệ của mình bởi nỗi đau, sự tức giận, sự nghi ngờ, và hiểu nhầm. Phần đa điều này hoàn toàn tự nhiên cùng bình thường, với ít mái ấm gia đình nào mà không có ít độc nhất một vài hưởng thụ với đông đảo chuyện này. Thời gian tồi tệ tốt nhất cho phần đông các gia đình, là trong khi ly hôn. Bằng phương pháp thực hiện tại một vài chuyển đổi đơn giản trong việc họ nhìn vào nhân loại và đối xử với những người khác, rất có thể tạo ra những quan hệ hạnh phúc hơn, bất biến hơn. Các gia đình cần yêu cầu là nơi chăm sóc và hỗ trợ lẫn nhau, đây có thể là nguồn sức mạnh suốt đời cho tất cả các cá nhân.

Đáp án B

từ bỏ “These
” trong khúc 2 nói đến chiếc gì? A. Phần nhiều lúc tốt và xấu B. Những cảm giác C. Những mối quan hệ nam nữ D. Hồ hết thăng trầm Thông tin: "Family" includes your siblings and parents, as well as relatives who you may not interact with every day, such as your cousins, aunts, uncles, grandparents, và stepparents. These are probably the people you are closest to and with whom you spend the most time.Tạm dịch: “Gia đình” bao gồm anh chị em em và cha mẹ bạn, cũng giống như là những người họ hàng bạn có thể không tiếp xúc với từng ngày, như là cả nhà em họ, cô dì, chú bác, các cụ và bố mẹ kế. Những người dân này hoàn toàn có thể là bạn mà bạn gần gũi nhất và bạn dành nhiều thời hạn nhất với họ.

*


Liên hệ moon.vn

*


Moon.vn

" />
Toggle Main Nav Menu
*
Toggle Header Search
close

Positive relationships for families: why they’re important

Strong and positive family relationships are enjoyable for their own sake – it just feels good khổng lồ be part of a warm & loving family.

But positive family relationships are important for lots of other reasons too. They:

help children feel secure & loved, which gives them confidence to explore their world, try new things và learnmake it easier for your family lớn solve problems, resolve conflict & respect differences of opiniongive children the skills they need khổng lồ build healthy relationships of their own.

This is why it’s worth maintaining and improving the relationships you tóm tắt with your children and other family members.

There are plenty of simple things you can vày to develop positive family relationships.

Positive family relationships are an important part of strong families. Strong families grow from love, security, communication, connection – & a few rules and routines too.

Quality time & family relationships

Quality family time is about making the most of the time you spend together as a family. Here are some ways you can make chất lượng time happen in your family:

Use everyday time together to lớn talk & share a laugh. For example, family meals & car travel can be great times to catch up on the day.Have time together when devices are turned off và out of sight. This helps to keep everyone focused on what you’re doing or talking about at the time.Have one-on-one chats with each family thành viên to strengthen individual relationships. It can just be five minutes before each child goes khổng lồ bed.Set aside time with your partner, if you have one. You could explain to lớn your children that it’s good for your relationship with your partner to lớn have this chất lượng time alone together.Do regular, fun things together as a family. This can be as simple as a family soccer trò chơi at the local park on Saturdays, or a family board games night each week.

Positive communication và family relationships

Positive communication is about listening without judgment and expressing your own thoughts và feelings openly và respectfully. It helps everybody feel understood, respected and valued, và this strengthens your relationships.

Try these positive communication ideas to lớn strengthen your family relationships:

When your child or partner wants khổng lồ talk, try to stop what you’re doing & listen with full attention. Give people time to express their points of view or feelings.Be mở cửa to talking about difficult things – like mistakes – & all kinds of feelings, including anger, joy, frustration, fear and anxiety. But it’s best to lớn wait until you’ve calmed down from strong emotions lượt thích anger before you talk about them.Be ready for spontaneous conversations. For example, younger children often like to talk through their feelings when they’re in the bath or as they’re getting into bed.Let everyone in the family know that you love and appreciate them. This can be as simple as saying ‘I love you’ to your children each night when they go khổng lồ bed.

Positive non-verbal communicationNot all communication happens in words, so it’s important lớn pay attention to lớn the feelings that your children & partner express non-verbally. For example, your teenage child might not want lớn talk to lớn you but might still come looking for the comfort of cuddles sometimes!

It’s also important lớn be aware of the non-verbal messages you send. For example, hugs, kisses & eye contact send the message that you want lớn be close to lớn your child. But a grumpy tone of voice or a frown when you’re doing something together might send the message that you don’t want lớn be there.

Positive communication can be about respecting someone’s desire not khổng lồ talk. For example, as children move towards the teenage years, they often want more privacy. But you can stay connected with your teenage child, both through everyday activities và planned time together.

Teamwork & family relationships

When your family is working as a team, everyone feels supported và able khổng lồ contribute. It’s easier lớn work as a team when everyone understands where they stand, so it helps to lớn have clear expectations, limits và boundaries.

You can encourage teamwork in some of these ways:

Let children make some of their own decisions, depending on your children’s abilities and maturity. For example, you might let your 12-year-old child decide whether to lớn walk or cycle home from school.

Xem thêm: Top 8 tóm tắt bầy chim chìa vôi (nguyễn quang thiều), tóm tắt bầy chim chìa vôi (8 mẫu)

Appreciation for each other and family relationships

Valuing each other is at the heart of good family relationships. Here are some ways you might be able to vày this:

Take an interest in each other’s lives. For example, make time to lớn go khổng lồ each other’s sporting events, drama performances, art shows và so on.Include everyone in conversation when you’re talking about the day’s events. For example, ‘What was the highlight for you today, Izzy?’Share family stories và memories. These can help children appreciate things that aren’t obvious, or that they’ve forgotten – for example, Mum’s sporting achievements when she was younger, or the way a big sister helped care for her little brother after he was born.Acknowledge each other’s differences, talents & abilities, and use each other’s strengths. For example, if you praise & thank your teenage child for listening khổng lồ a younger sibling reading, your child will begin khổng lồ see themselves as helpful & caring.