Đặt vé xe nệm nằm rất chất lượng giá Vé xe pháo Vũng Tàu đi sài Gòn tặng kèm 24h lúc để vé xe pháo onine từng ngày. Giữ chỗ 100%, hỗ trợ đổi trả vé miễn chi phí tại cửa hàng đại lý vé xe cộ 24h. Đại lý chúng tôi liên kết rất nhiều nhà xe khách đi kế hoạch trình này: xe cộ Bình An, xe cộ Đức Thiện, xe Greenlines, xe hai Trâm, xe pháo Hiến Hạnh, xe pháo Hoa Mai, xe pháo Hoàng Mai, xe pháo HTX vận tải Bà Rịa, xe cộ Huy Hoàng, Sẽ cho chính mình một hành trình Vé xe khách Vũng Tàu đi sử dụng Gòn tiết kiệm nhất.

Đại lý vé xe 24h giải đáp toàn bộ liên quan mang đến vé xe pháo vũng tàu đi sài gònxe vũng tàu đi thành phố sài thành thiên phúxe vũng tàu đi thành phố hồ chí minh buổi tốixe đi vũng tàu hoa maixe toàn chiến thắng đi vũng tàuxe kumho di vung tauxe di vung tau chat luong caoxe phương trang đi vũng tàuxe mai linh di vung tau
Bảng giá kế hoạch trình: Vé xe Vũng Tàu đi sài Gòn
Hãng xe cộ kháchĐiểm điTG điĐiển đếnThông tin khácGiá
Xe an toàn Vũng Tàu đi sử dụng Gòn
Số ĐT
14:00Bến xe cộ Bình Châu3h→17:00Bến xe cộ Miền ĐôngGhế ngồi 28 chỗ70.000 đ
Đặt Vé
Xe Đức Thiện Vũng Tàu đi sử dụng Gòn
Số ĐT
20:00Bến xe pháo Vũng Tàu3h→23:00Bến xe pháo Miền TâyGiường nằm 40 chỗ100.000 đ
Đặt Vé
Xe Greenlines Vũng Tàu đi sử dụng Gòn
Số ĐT
10:30Bến tàu khu du lịch cáp treo hồ nước Mây – Hòn lù khù - Số 01A trằn Phú, P.01 - Vũng Tàu - Bà Rịa-Vũng Tàu1h30→12:00Cảng tàu khách hàng Bến đơn vị Rồng - Số 05 Nguyễn vớ Thành, P.12 - q4 - hồ Chí MinhSơ trang bị Tàu K250.000 đ
Đặt Vé
Xe Greenlines Vũng Tàu đi sài Gòn
Số ĐT
13:30Bến tàu khu phượt cáp treo hồ nước Mây – Hòn lù khù - Số 01A trằn Phú, P.01 - Vũng Tàu - Bà Rịa-Vũng Tàu1h30→15:00Cảng tàu khách Bến công ty Rồng - Số 05 Nguyễn vớ Thành, P.12 - q.4 - hồ nước Chí MinhSơ đồ dùng Tàu K250.000 đ
Đặt Vé

Xe Greenlines Vũng Tàu đi sử dụng Gòn
Số ĐT
15:30Bến tàu khu du lịch cáp treo hồ nước Mây – Hòn lù rù - Số 01A è cổ Phú, P.01 - Vũng Tàu - Bà Rịa-Vũng Tàu1h30→17:00Cảng tàu khách Bến nhà Rồng - Số 05 Nguyễn vớ Thành, P.12 - q.4 - hồ nước Chí MinhSơ đồ gia dụng Tàu K250.000 đ
Đặt Vé
Xe nhị Trâm Vũng Tàu đi sài Gòn
Số ĐT
06:30Bến xe cộ Vũng Tàu3h→09:30Bến xe cộ Miền ĐôngGhế ngồi 28 chỗ65.000 đ
Đặt Vé
Xe nhì Trâm Vũng Tàu đi sài Gòn
Số ĐT
08:30Bến xe pháo Vũng Tàu3h→11:30Bến xe cộ Miền ĐôngGhế ngồi 28 chỗ65.000 đ
Đặt Vé
Xe nhì Trâm Vũng Tàu đi dùng Gòn
Số ĐT
10:30Bến xe cộ Vũng Tàu3h→13:30Bến xe pháo Miền ĐôngGhế ngồi 28 chỗ65.000 đ
Đặt Vé
Xe nhì Trâm Vũng Tàu đi dùng Gòn
Số ĐT
12:30Bến xe pháo Vũng Tàu3h→15:30Bến xe cộ Miền ĐôngGhế ngồi 28 chỗ65.000 đ
Đặt Vé
Xe hai Trâm Vũng Tàu đi sử dụng Gòn
Số ĐT
14:30Bến xe Vũng Tàu3h→17:30Bến xe Miền ĐôngGhế ngồi 28 chỗ65.000 đ
Đặt Vé
Xe Hiến Hạnh Vũng Tàu đi sài Gòn
Số ĐT
07:00Bến xe cộ Xuyên Mộc3h→10:00Bến xe Miền ĐôngGhế ngồi 28 chỗ65.000 đ
Đặt Vé
Xe Hoa Mai Vũng Tàu đi sài Gòn
Số ĐT
04:30Bến xe Vũng Tàu2h55→07:25Bến xe Miền TâyGhế ngồi 16 chỗ90.000 đ
Đặt Vé
Xe Hoa Mai Vũng Tàu đi sử dụng Gòn
Số ĐT
06:30Bến xe pháo Vũng Tàu2h55→09:25Bến xe Miền TâyGhế ngồi 16 chỗ90.000 đ
Đặt Vé
Xe Hoa Mai Vũng Tàu đi sài Gòn
Số ĐT
08:30Bến xe Vũng Tàu2h55→11:25Bến xe Miền TâyGhế ngồi 16 chỗ90.000 đ
Đặt Vé
Xe Hoa Mai Vũng Tàu đi dùng Gòn
Số ĐT
10:30Bến xe pháo Vũng Tàu2h55→13:25Bến xe cộ Miền TâyGhế ngồi 16 chỗ90.000 đ
Đặt Vé
Xe Hoa Mai Vũng Tàu đi sử dụng Gòn
Số ĐT
12:30Bến xe cộ Vũng Tàu2h55→15:25Bến xe cộ Miền TâyGhế ngồi 16 chỗ90.000 đ
Đặt Vé
Xe q. Hoàng mai Vũng Tàu đi sử dụng Gòn
Số ĐT
11:30Bến xe pháo Long Hải2h→13:30Bến xe Miền ĐôngGhế ngồi 30 chỗ60.000 đ
Đặt Vé
Xe HTX vận tải đường bộ Bà Rịa Vũng Tàu đi sử dụng Gòn
Số ĐT
05:00Bến xe cộ Vũng Tàu2h→07:00Bến xe Miền ĐôngGhế ngồi 16 chỗ80.000 đ
Đặt Vé
Xe HTX vận tải Bà Rịa Vũng Tàu đi dùng Gòn
Số ĐT
07:00Bến xe Vũng Tàu2h→09:00Bến xe cộ Miền ĐôngGhế ngồi 16 chỗ80.000 đ
Đặt Vé
Xe HTX vận tải đường bộ Bà Rịa Vũng Tàu đi sử dụng Gòn
Số ĐT
09:00Bến xe pháo Vũng Tàu2h→11:00Bến xe cộ Miền ĐôngGhế ngồi 16 chỗ80.000 đ
Đặt Vé
Xe HTX vận tải đường bộ Bà Rịa Vũng Tàu đi sài Gòn
Số ĐT
11:00Bến xe Vũng Tàu2h→13:00Bến xe cộ Miền ĐôngGhế ngồi 16 chỗ80.000 đ
Đặt Vé
Xe HTX vận tải đường bộ Bà Rịa Vũng Tàu đi sài Gòn
Số ĐT
13:00Bến xe Vũng Tàu2h→15:00Bến xe Miền ĐôngGhế ngồi 16 chỗ80.000 đ
Đặt Vé
Xe Huy Hoàng Vũng Tàu đi sử dụng Gòn
Số ĐT
03:00312 nguyễn an Ninh, tp Vũng Tàu - Vũng Tàu - Bà Rịa-Vũng Tàu1h30→04:30Sân cất cánh Tân Sơn nhất - Tân Bình - hồ nước Chí MinhLimousine 9 chỗTừ 130.000 đ
Đặt Vé
Xe Huy Hoàng Vũng Tàu đi sài Gòn
Số ĐT
05:00312 ông đức an Ninh, tp Vũng Tàu - Vũng Tàu - Bà Rịa-Vũng Tàu1h30→06:30Sân cất cánh Tân Sơn độc nhất vô nhị - Tân Bình - hồ nước Chí MinhLimousine 9 chỗTừ 130.000 đ
Đặt Vé
Xe Huy Hoàng Vũng Tàu đi sài Gòn
Số ĐT
07:00312 ông đức an Ninh, tp Vũng Tàu - Vũng Tàu - Bà Rịa-Vũng Tàu1h30→08:30Sân cất cánh Tân Sơn tuyệt nhất - Tân Bình - hồ nước Chí MinhLimousine 9 chỗTừ 130.000 đ
Đặt Vé
Xe Huy Hoàng Vũng Tàu đi sử dụng Gòn
Số ĐT
09:00312 ông nguyễn đức an Ninh, tp Vũng Tàu - Vũng Tàu - Bà Rịa-Vũng Tàu1h30→10:30Sân bay Tân Sơn độc nhất vô nhị - Tân Bình - hồ Chí MinhLimousine 9 chỗTừ 130.000 đ
Đặt Vé
Xe Huy Hoàng Vũng Tàu đi sài Gòn
Số ĐT
11:00312 ông đức an Ninh, tp Vũng Tàu - Vũng Tàu - Bà Rịa-Vũng Tàu1h30→12:30Sân cất cánh Tân Sơn duy nhất - Tân Bình - hồ nước Chí MinhLimousine 9 chỗTừ 130.000 đ
Đặt Vé

1.Danh sáchcác công ty xe khách
Sài Gòn đi Vũng Tàu giá bèo uy tín.

Bạn đang xem: Xe vũng tàu đi sài gòn 24/24

1.1.Nhà xe Thành Vinh Limousine

Thành Vinh công ty yếu ship hàng hành khách qua hai loại xe chính. Một đời xe Limousine 9 số chỗ ngồi ghế vip khuôn khổ nhỏ. Các chuyến du ngoạn có tần suất nhiều hơn thế nữa để ship hàng nhu cầu dịch rời cả ngày, gần như là lúc nào chúng ta cũng có chuyến đi lại thuận tiện. Thêm đời xe VIP Limousine 34 phòng hiện nay đại quality cao. Ship hàng các chuyến đi đông khách hàng trong từng mốc giờ trong ngày. Sử dụng thiết kế bên trong sang trọng, đẳng cấp, màn che đảm bảo an toàn sự lặng tĩnh cho cục bộ hành khách. Kết phù hợp với đội ngũ lái xe, nhân viên cấp dưới nhà xe giàu năm kinh nghiệm tay nghề được đào tạo trình độ một cách bài xích bản, chuyên nghiệp.

Lịch trình xe chạy:

Giờ xe cộ chạy:Từ 3h mang đến 19h (30p có 1 chuyến)

Lộ trình:Chiều đi–Hồ Chí Minh – sân bay Tân Sơn nhất – Cầu sài thành – TP Vũng Tàu – Vũng Tàu.

Chiều về –Vũng Tàu – nội thành Vũng Tàu – Phường 7 – hồ nước Chí Minh

Tiện ích:Ổ cắn điện, Wifi, điều hòa, nước uống.

Gía vé:Khoảng 160.000 đồng

Địa chỉ bên xe Thành Vinh: Vũng Tàu.

1.2.Nhà xe pháo Hoàng Huy

Được thành lập gần đây nhưng với phương châm và kim chỉ nam đảm bảo an toàn cho khách hàng trên suốt chuyến đi mà nhà xe đã ngày càng chào đón được tình cảm cũng như sự thích thú của khách hàng hàng. Cùng với sự chi tiêu khủng mang nhiều dòng xe không giống nhau như Limousine, luxury lịch sự trong, giúp hành mọi được thử khám phá những tiện ích vô cùng hiện đại. Đồng thời cùng thái độ ship hàng chuyên nghiệp, tận tình, chu đáo là vấn đề thu hút người tiêu dùng dịch vụ của phòng xe ngày càng đông rộng và đổi thay nhà cung ứng dịch đi lại uy tín, quality nhất hiện tại nay.

Lịch trình xe chạy:

Giờ xe cộ chạy:Chạy từ 3h cho 19h (20p có một chuyến)

Lộ trình:Chiều đi–Hồ Chí Minh – quận 1 – Hầm Thủ Thiêm – TP Vũng Tàu – Vũng Tàu.

Chiều về –Vũng Tàu – nội thành Vũng Tàu – Cổng xin chào Bà Rịa – Dọc ql 51 – Tân Thành – Long Thành – hồ nước Chí Minh

Tiện ích:Ổ cắn điện, Wifi, điều hòa, nước uống.

Gía vé:Khoảng 150.000 đồng

Địa chỉ đơn vị xe Hoàng Huy: Quảng Ngãi

1.3.Nhà xe pháo Vie Limousine

Trong những năm gần đây, yêu cầu sử dụng dịch vụ vận tải đường bộ của quý khách trên đường đường thành phố sài thành – Vũng Tàu không chấm dứt tăng cao. Thấu hiểu điều đó, nhà xe Vie Limousine đã làm được sáng lập và chuyển vào vận động nhằm thỏa mãn nhu cầu nhu mong của khách hàng. Bên xe sử dụng những dòng xe pháo đời mới, dịch vụ thương mại tiện nghi được trang bị đầy đủ vô cùng chu đáo. Xung quanh dịch vụ vận tải trên tuyến phố cố định, Vie Limousin còn cung cấp dịch vụ mướn xe theo hợp đồng đưa đón tận tay phục vụ đa dạng chủng loại yêu cầu của hành khách. Đồng thời, còn tồn tại dịch vụ gửi hàng, bảo đảm thời gian, lịch trình cùng tính toàn bộ của hàng hóa.

Lịch trình xe pháo chạy:

Giờ xe chạy:Từ 4h mang lại 19h55 (30p – 1h có một chuyến)

Lộ trình:Chiều đi– Vũng Tàu – nội thành của thành phố Vũng Tàu – trường bay Tân Sơn độc nhất – quận 1 – hồ nước Chí Minh

Chiều về –Hồ Chí Minh – trường bay Tân Sơn độc nhất – q1 – TP Vũng Tàu – Vũng Tàu.

Tiện ích:Ổ cắm điện, Wifi, điều hòa, nước uống.

Gía vé:Khoảng 160.000 đồng

Địa chỉ công ty xe Vie Limousine:131 Nguyễn Thái Bình, Quận 1, tp Hồ Chí Minh.

*

1.4.Nhà xe Avigo Limousine

Đáp ứng được không ít nhu cầu đi lại của hành khách, đơn vị xe thay đổi sự lựa chọn an toàn và hay xuyên. Không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ cũng giống như nội thất hiện tại đại, xe pháo Avigo Limousineluôn mang về cho hành khách những đề nghị ưu việt, thuận lợi nhất. Cung ứng nhiều tiện ích với không gian sang trọng,

Lịch trình xe pháo chạy:

Giờ xe cộ chạy:Từ 2h mang lại 21h (30p – 1h có một chuyến)

Lộ trình:Chiều đi– Vũng Tàu – nội thành của thành phố Vũng Tàu – sân bay Tân Sơn độc nhất – quận 1 – hồ nước Chí Minh

Chiều về –Hồ Chí Minh – trường bay Tân Sơn nhất – q1 – TP Vũng Tàu – Vũng Tàu.

Tiện ích:Ổ cắm điện, Wifi, điều hòa, nước uống.

Gía vé:Khoảng 150.000 đồng

Địa chỉ bên xe Avigo Limousine:Thành phố hồ Chí Minh.

1.5.Nhà xe cộ Toàn Thắng

Lịch trình xe chạy:

Giờ xe chạy:Từ 3h mang lại 19h30 (30p – 1h có một chuyến)

Lộ trình:Chiều điHồ Chí Minh – sân bay Tân Sơn tốt nhất – Quận Phú Nhuận – q3 – TP Vũng Tàu – Vũng Tàu.

Chiều về –Vũng Tàu – nội thành Vũng Tàu – trường bay Tân Sơn nhất – quận 3 – Quận Phú Nhuận – hồ nước Chí Minh

Tiện ích:Ổ cắn điện, Wifi, điều hòa, nước uống.

Gía vé:Khoảng 160.000 đồng

Địa chỉ công ty xe Toàn Thắng:439 Bình Giã, P.Nguyễn An Ninh, Tp. Vũng Tàu.

1.6.Nhà xe pháo Hải Vân

Hãng xe khách hàng Hải Vân giao hàng hành khách bằng dàn xe chóng nằm 50 địa điểm cao cấp, một thể nghi thật sạch sẽ có nước uống đóng chai, điều hòa, khăn lạnh và wifi miễn phí. Các xe ghế ngồi cũng được trang bị hiện tại đại, luôn tiện nghi.Với đội hình lái xe tay nghề cao, nhân viên ship hàng nhiệt tình, năng động, công ty xe trong vô số nhiều năm đã là sự lựa chọn tin tưởng của hành khác.

Lịch trình xe pháo chạy:

Giờ xe cộ chạy:Từ 6h mang đến 22h

Lộ trình:Chiều đi–Hồ Chí Minh – sân bay Tân Sơn độc nhất – TP Vũng Tàu – Vũng Tàu.

Chiều về –Vũng Tàu – nội thành Vũng Tàu – sân bay Tân Sơn duy nhất – hồ nước Chí Minh

Tiện ích:Ổ cắm điện, Wifi, điều hòa, nước uống.

Gía vé:Khoảng 150.000 đồng

Địa chỉ đơn vị xe Hải Vân: TP Vũng Tàu.

1.7.Nhà xe cộ Hoa Mai

Với uy tín cùng tiềm lực lớn, với khát vọng chinh phục thị trường vận tải đường bộ nơi đây, với mong muốn trở thành lựa chọn số 1 của du khách trên nhiều cung đường, bên xe Mai Hoa đang không hoàn thành đầu tư, nâng cấp hệ thống xe, dịch vụ vận tải của mình. Dàn xe của nhà xe Hoa Mai bao gồm nhiều dòng, nhiều thương hiệu khác nhau. Bao gồm dàn xe cộ Vip limousine 9 chỗ cao cấp với rất đầy đủ nội thất hiện đại, có dòng xe thường 16 chỗ, có dòng xe thường Long Hải…có thể đáp ứng tối đa mọi nhu cầu của hành khách.

Lịch trình xe chạy:

Giờ xe pháo chạy:Từ 4h mang lại 18h30

Lộ trình:Chiều đi– Vũng Tàu – nội thành của thành phố Vũng Tàu – Bến xe cộ Bà Rịa – hồ Chí Minh

Chiều về –Hồ Chí Minh – trường bay Tân Sơn tuyệt nhất – TP Vũng Tàu – Vũng Tàu.

Tiện ích:Ổ cắm điện, Wifi, điều hòa, nước uống.

Gía vé:Khoảng 150.000 đồng

Địa chỉ nhà xe Hoa Mai:Số 47, Trung Nhị, Phường 1, tp Vũng Tàu

*

2.Cách đặt vé xe cộ khách
Sài Gònđi Vũng Tàu.

Đểđặt vé xe khách
Sài Gònđi Vũng Tàu khách hàng có thể tham khảo, kiếm tìm kiếm cung mặt đường và bên xe trên mục tuyến phố của chúng tôi. Sau khi chọn được tuyến phố và bên xe theo như đúng nhu cầu của chúng ta thì các bạn đến cùng với phần để vé và hotline điện cho tổng đài 19006215 nhằm được chuyên viên tư vấn hỗ trợ.

Bạn hãy nhà động liên hệ sớm với nhà xe để đặt vé nhanh nhất có thể nhé. Vì chưng vị trí mà bạn lựa chọn hay muốn ngồi sẽ nhờ vào rất nhiều vào thời hạn mà chúng ta đặt vé đó. Hay vào những đợt vào cuối tuần số lượng du khách sẽ tăng thêm một cách mau lẹ nên nếu như khách hàng đặt vé muôn có thể dẫn cho đến khi hết vé nữa đó. Nếu như khách hàng đặt vé điện tử bạn có thể sử dụng ngay lập tức vé điện tử và để được tài xế chứng thực lại và cho bạn lên xe pháo phù hợp.

Trên cung đường
Sài Gòn đi Vũng Tàuchúng tôiđã tổng hợp bao gồm 7 nhà xe uy tín rất chất lượng với 20 chuyến hành trình mỗi ngày phát xuất từ
Sài Gòn đi Vũng Tàu tại các điểm đón và thời hạn đón khác nhau.

Vé xe pháo sẽ có tương đối nhiều mức giá khác nhau tùy trực thuộc vào từng cung đường, dòng xe và điểm đón, điểm trả, những dịp cao điểm, lễ tếtmà người tiêu dùng lựa lựa chọn thường xấp xỉ khoảng 100.000 - 200.000 đồng/ vé.

3.Những câu hỏi thường gặp về tuyến đường xe từ sử dụng Gònđi Vũng Tàu.

Từ sài gòn đi Vũng Tàubao nhiêu km trường hợp đi bởi xe khách

Đường dịch rời bằng xe khách đi tp sài thành đi Vũng Tàu gồm chiều dài khoảng 96 km.

Xe khách
Sài Gònđi Vũng Tàunào chạy chuyến muộn nhất?

Nhà xe pháo Toàn Thắngchạy chuyến muộn nhất thời gian 3h xuất bến từ sử dụng Gòn.

Nhà xe làm sao có quality tốt tốt nhất đi từ
Sài Gònđi Vũng Tàu?

Tuyếnđường từ
Sài Gòn đi Vũng Tàu tất cả 7 bên xe và đó là cácnhà xe pháo uy tín, quality cao

Xe làm sao chạy chuyến sớm nhất từ sử dụng Gònđi Vũng Tàu?

Nhà xe Avigo Limousine chạy chuyến nhanh nhất lúc 21h xuất bến từ sài Gòn.

Có xe cộ cabin song từ thành phố sài thành đi Vũng Tàukhông?

Hiện ni trên tuyến
Sài Gòn đi Vũng Tàukhông gồm dòng xecabin đôi dành cho các cặp đôi.

Trong những nhà xe đua tuyến
Sài Gònđi Vũng Tàu, bên xe làm sao có giá bèo nhất

Tuyếnđường từ
Sài Gòn đi Vũng Tàu tất cả nhà xe pháo Hoa Mai, Hải Vân chạy tuyến đường này có giá rẻ nhất với giá 150.000 đồng/vé.

Trên tuyến đường
Sài Gònđi Vũng Tàucó từng nào nhà xe khách?

Trên cung đường
Sài Gòn đi Vũng Tàu tất cả 7 nhà xe uy tín rất chất lượng với 20 chuyến đi mỗi ngày phát xuất từ
Sài Gòn đi Vũng Tàutại các điểm đón và thời gian đón không giống nhau.

4.Đặt vé xe đầu năm mới 2023 từ
Sài Gònđi Vũng Tàu.

Quãng đường
Sài Gòn đi Vũng Tàucách nhau khoảng tầm 96 km, bên xe chạy tuyến đường này hiệncó đôi mươi chuyến xe mà yêu cầu đi lại cầu người dân lại cực kỳ caođặc biệt là mỗi thời điểm lễ, tết nhu yếu đi lại, di chuyển của fan dân lại tăng.Chính vị vậy mà tình trạng hết vé tiếp tục diễn ra, nhiều quý khách không thể đặt được vé xe theo ý muốn mà bắt buộc bắt những cái xe không nên tuyến, bị lừa,...Bạn hãy công ty động tương tác sớm với công ty xe để đặt vé sớm nhất có thể nhé. Vìđiểm đếnmà chúng ta lựa chọn hay là muốn ngồi sẽ phụ thuộc vào rất những vào thời hạn mà các bạn đặt vé đó.

Những lưu lại ýđặt vé xe đầu năm mới 2023:

- tương tác trước đến những nhà xe để đặt vé, đặt chỗ bằng cách gọi điện mang đến tổng đài 19006215 sẽ có nhân viên bốn vấn hỗ trợ nhiệt tình cho bạn 24/7.

- tìm thấy được một số đánh giá của người sử dụng đi trước để xem thêm trải nghiệm của mình về hãng. Đặc biệt, nên tránh những xe bắt khách hàng dọc đường vì như vậy sẽ khiến cho lịch trình di chuyển của bạn này càng lâu bền hơn và kém an toàn.

- Tìm toàn bộ thông tin về thương hiệu xe các bạn chọn như: giá bán vé của hãng sản xuất xe là bao nhiêu, bận nên được gọi điện xác thực từ hãng xe để tránh việc bị mất thêm tiền oan không xứng đáng có. Xác nhận rõ địa điểm đón trả để kiểm soát và điều chỉnh lịch trình của công ty sao cho cân xứng và không bị ảnh hưởng.

Lịch trình xe
Sài Gòn đi Vũng Tàu chạy đầu năm 2023 hiện tại không được công bố, đã được update trong thời hạn sớm nhất.

*

5.Thông tin về con đường xe khách
Sài Gònđi Vũng Tàu.

Cách trung tâm tp.hcm chỉ khoảng chừng 3 giờ lái xe, với đường bờ biển lớn trải dài 20km, Vũng Tàu là 1 trong những trong những điểm đến chọn lựa yêu say đắm của du khách phía Nam. Nằm nhô hẳn thoát ra khỏi đất lập tức như một dải đất, từ khu vực đây, fan ta rất có thể nhìn đại dương Đông cả lúc trời mọc lẫn cơ hội hoàng hôn. ở kề bên những giá chỉ trị cảnh sắc thiên nhiên, Vũng Tàu còn là miền khu đất có truyền thống lịch sử văn hóa lịch sử dân tộc lâu đời.Đến với Vũng Tàu bạn sẽ có cảm giác bình yên, thoải mái và dễ chịu với những tuyến phố rộng rãi, loáng đãng. Bên dưới là biển khơi xanh, trên là hồ hết ngọn núi to, núi nhỏ, cùng mọi ngôi chùa thanh tịnh… vớ cả tạo cho một Vũng Tàu đầy ma lực, một thành phố Vũng Tàu không chỉ có hiền hòa bình dị mà còn vô vàn những danh lam chiến hạ cảnh nổi tiếng.

Thành phố sài gòn hoặc dùng Gòn, nằm tại phía nam giới của Việt Nam, vẫn được điện thoại tư vấn là thành phố sài thành bởi phần đông người dân địa phương. Thành phố tân tiến này được bạn Pháp coi là "Hòn ngọc Phương Đông". Sông tp sài thành rộng lớn, tất cả một biến phệ từ phía đông sử dụng Gòn, gắn sát thành phố cùng với biển. Không giống với Hà Nội, hà nội của Việt Nam, tp sài gòn - thành phố Hồ Chí Minh rất có thể thiếu nét mềm dịu và sang trọng, nhưng lại thành phố, với đặc tính rất cần thiết của Pháp, đang đủ để đam mê sự chú ý của bạn. Những biệt thự thuộc địa của thành phố, tuyến đường rộng và một làng mạc hội quán cà phê sống hễ nhắc nhở bạn về hầu hết ngày kẻ thống trị của Pháp. Trong 10 năm qua, thành phố sài thành - tp hcm đã trải sang 1 sự biến hóa ngoạn mục trong cảnh sắc thành phố.

Chiều dài đường đường tp sài thành đi Vũng Tàu: 96 km

Thời gian di chuyển: 2.5 giờ

Gíavé xetrung bình: 100.000 - 200.000 đồng

Tổng số bên xe: 7 bên xe

Tổng số chuyến: đôi mươi chuyến

Loại xe: Limousine, nệm nằm chất lượng cao

Điểm đón khách: Bến xe cộ Miền Đông, Bến xe cộ Miền Tây, Bến xe An Sương

Điểm trảkhách: Bến xe cộ Vũng Tàu

6. Thông tin liên hệ xe khách
Sài Gònđi Vũng Tàu.

Xem thêm: Tải Game Hack Ff Ob31 Auto Headshot Menu【Copy_Sodo66, Tải Game Hack Free Fire Mod Apk 1

Trên đấy là thông tin về nhà xe khách
Sài Gòn đi Vũng Tàu,để đặt xe hoặc nhận cung cấp bạn vui lòng tương tác vớisurfriderli.orgtheo số hotline19006215 để được nhân viên tư vấn, để vé, chuyến đi cân xứng với mong ước của bạn. Với một vài thông tin còn chưa kịp cập nhật, chúng ta cũng có thể trực tiếp gọi cho công ty chúng tôi để xác nhận. Mong muốn những thông tin vừa cung cấp hoàn toàn có thể giúp bạn dễ ợt hơn trong việc lựa chọn nhà xe cho mình. Shop chúng tôi luôn luôn luôn nỗ lực khám phá và update thêm các nhà xe bắt đầu theo tuyến phố này.