*

lựa chọn lớp toàn bộ Mẫu giáo Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 ĐH - CĐ
lựa chọn môn toàn bộ Toán vật lý Hóa học viên học Ngữ văn tiếng anh lịch sử vẻ vang Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử vẻ vang và Địa lý thể dục thể thao Khoa học thoải mái và tự nhiên và làng hội Đạo đức bằng tay Quốc phòng an ninh Tiếng việt Khoa học thoải mái và tự nhiên
tất cả Toán đồ dùng lý Hóa học sinh học Ngữ văn giờ đồng hồ anh lịch sử vẻ vang Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử dân tộc và Địa lý thể dục Khoa học tự nhiên và làng mạc hội Đạo đức bằng tay Quốc phòng an toàn Tiếng việt Khoa học thoải mái và tự nhiên
*

Cho các phát biểu sau:

(a) Hiđro hóa hoàn toàn glucozơ tạo thành axit gluconic.

Bạn đang xem: Xenlulozơ trinitrat là nguyên liệu để sản xuất tơ nhân tạo

(b) Ở đk thường, glucozơ và saccarozơ rất nhiều là số đông chất rắn, dễ dàng tan trong nước.

(c) Xenlulozơ trinitrat là vật liệu để cấp dưỡng tơ nhân tạo và chế tạo thuốc súng không khói.

(d) Amilopectin trong tinh bột chỉ có các liên kết a-1,4-glicozit.

(e) Sacarozơ bị hóa đen trong H2SO4 đặc.

(f) vào công nghiệp dược phẩm, saccarozơ được dùng làm pha chế thuốc.

Trong các phát biểu trên, số tuyên bố đúng là

A. 5.

B. 3.

C. 2.

D. 4.


#Mẫu giáo
1
*

*

Ngô quang Sinh

Đáp án B.

3.

(b) (e) (f)


Đúng(0)
Dưới đây là một vài thắc mắc có thể tương quan tới thắc mắc mà chúng ta gửi lên. Hoàn toàn có thể trong đó bao gồm câu vấn đáp mà chúng ta cần!
Cho những phát biểu sau: (a) Hiđro hóa hoàn toàn glucozơ tạo ra axit gluconic. (b) Ở đk thường, glucozơ cùng saccarozơ đều là phần đông chất rắn, dễ dàng tan vào nước. (c) Xenlulozơ trinitrat là vật liệu để chế tạo tơ nhân tạo và sản xuất thuốc súng ko khói. (d) Amilopectin vào tinh bột chỉ có những liên kết a-1,4-glicozit. (e) Sacarozơ bị hóa đen trong H2SO4 đặc. (f) vào công nghiệp dược phẩm,...
Đọc tiếp

Cho các phát biểu sau:

(a) Hiđro hóa hoàn toàn glucozơ tạo nên axit gluconic.

(b) Ở đk thường, glucozơ và saccarozơ rất nhiều là số đông chất rắn, dễ tan vào nước.

(c) Xenlulozơ trinitrat là nguyên liệu để cung cấp tơ tự tạo và sản xuất thuốc súng không khói.

(d) Amilopectin vào tinh bột chỉ có những liên kết a-1,4-glicozit.

(e) Sacarozơ bị hóa đen trong H2SO4 đặc.

(f) vào công nghiệp dược phẩm, saccarozơ được dùng làm pha chế thuốc.

Trong các phát biểu trên, số phát biểu đúng là

A. 3

B. 4

C. 2

D. 5


#Mẫu giáo
1
Ngô quang quẻ Sinh

Chọn A

b,e,f


Đúng(0)
Cho những phát biểu sau: (a) Hiđro hóa trọn vẹn glucozơ tạo thành axit gluconic. (b) Ở đk thường, glucozơ cùng saccarozơ phần nhiều là phần lớn chất rắn, dễ dàng tan trong nước. (c) Xenlulozơ trinitrat là vật liệu để cung cấp tơ nhân tạo và sản xuất thuốc súng không khói. (d) Amilopectin vào tinh bột chỉ có các liên kết a-1,4-glicozit. (e) Sacarozơ bị hóa đen trong H2SO4 đặc. (f) trong công nghiệp dược phẩm,...
Đọc tiếp

Cho các phát biểu sau:

(a) Hiđro hóa hoàn toàn glucozơ tạo thành axit gluconic.

(b) Ở đk thường, glucozơ cùng saccarozơ hầu như là phần đông chất rắn, dễ dàng tan trong nước.

(c) Xenlulozơ trinitrat là nguyên vật liệu để thêm vào tơ nhân tạo và chế tạo thuốc súng ko khói.

(d) Amilopectin trong tinh bột chỉ có các liên kết a-1,4-glicozit.

(e) Sacarozơ bị hóa black trong H2SO4 đặc.

(f) trong công nghiệp dược phẩm, saccarozơ được dùng để pha chế thuốc.

Trong các phát biểu trên, số tuyên bố đúng là

A. 4

B. 3

C. 2

D. 5


#Mẫu giáo
1
Ngô quang đãng Sinh

Đáp án B

(b) Ở đk thường, glucozơ và saccarozơ phần đông là phần lớn chất rắn, dễ tan trong nước.

(e) Sacarozơ bị hóa black trong H2SO4 đặc.

(f) trong công nghiệp dược phẩm, saccarozơ được dùng để pha chế thuốc


Đúng(0)
Cho các phát biểu sau: (a) Hiđro hóa trọn vẹn glucozơ tạo thành axit gluconic. (b) Ở đk thường, glucozơ và saccarozơ phần lớn là phần đông chất rắn, dễ tan vào nước. (c) Xenlulozơ trinitrat là nguyên liệu để cung cấp tơ nhân tạo và sản xuất thuốc súng không khói. (d) Amilopectin vào tinh bột chỉ có các liên kết α-1,4-glicozit. (e) Sacarozơ bị hóa đen trong H2SO4 đặc. (f) trong công nghiệp dược phẩm,...
Đọc tiếp

Cho các phát biểu sau:

(a) Hiđro hóa hoàn toàn glucozơ tạo ra axit gluconic.

(b) Ở đk thường, glucozơ với saccarozơ phần nhiều là đa số chất rắn, dễ dàng tan vào nước.

(c) Xenlulozơ trinitrat là nguyên vật liệu để sản xuất tơ nhân tạo và chế tạo thuốc súng không khói.

(d) Amilopectin vào tinh bột chỉ có các liên kết α-1,4-glicozit.

(e) Sacarozơ bị hóa đen trong H2SO4 đặc.

(f) trong công nghiệp dược phẩm, saccarozơ được dùng làm pha chế thuốc.

Trong những phát biểu trên, số phát biểu đúng là

A. 2

B. 3

C. 5

D. 4


#Mẫu giáo
1
Ngô quang Sinh

Chọn B

(b) Ở đk thường, glucozơ cùng saccarozơ những là rất nhiều chất rắn, dễ dàng tan vào nước

(e) Sacarozơ bị hóa black trong H2SO4 đặc

(f) vào công nghiệp dược phẩm, saccarozơ được dùng để pha chế thuốc.


Đúng(0)
Cho những phát biểu sau: (a) Hiđro hóa trọn vẹn glucozơ tạo nên axit gluconic. (b) Ở đk thường, glucozơ và saccarozơ hầu như là phần lớn chất rắn, dễ dàng tan trong nước. (c) Xenlulozơ trinitrat là vật liệu để phân phối tơ tự tạo và sản xuất thuốc súng không khói. (d) Amilopectin vào tinh bột chỉ có các liên kết α–1,4–glicozit. (e) Saccarozơ bị hóa black trong H2SO4 đặc. (f) vào công nghiệp dược phẩm,...
Đọc tiếp

Cho các phát biểu sau:

(a) Hiđro hóa trọn vẹn glucozơ tạo thành axit gluconic.

(b) Ở đk thường, glucozơ với saccarozơ rất nhiều là đông đảo chất rắn, dễ dàng tan vào nước.

(c) Xenlulozơ trinitrat là nguyên vật liệu để phân phối tơ nhân tạo và chế tạo thuốc súng ko khói.

(d) Amilopectin vào tinh bột chỉ có những liên kết α–1,4–glicozit.

(e) Saccarozơ bị hóa black trong H2SO4 đặc.

(f) trong công nghiệp dược phẩm, saccarozơ được dùng để pha chế thuốc.

Trong các phát biểu trên, số tuyên bố đúng là

A. 4

B. 3

C. 2

D. 5


#Mẫu giáo
1
Ngô quang đãng Sinh

Đáp án B

Các tuyên bố đúng: (b) (e) (f)

Lưu ý:

Hiđro hóa trọn vẹn glucozơ tạo thành sobitol

Xenlulozơ trinitrat là hóa học dễ cháy nổ mạnh được dùng làm thuốc súng không khói. ( không phải là vật liệu sản xuất tơ nhân tạo)

Amilopectin vào tinh bột chứa những liên kết α-1,4-glicozit cùng α-1,6-glicozit


Đúng(0)
Cho các phát biểu sau: (a) Hiđro hóa trọn vẹn glucozơ tạo nên axit gluconic. (b) Ở đk thường, glucozơ cùng saccarozơ hầu hết là phần đông chất rắn, dễ tan vào nước. (c) Xenlulozơ trinitrat là vật liệu để sản xuất tơ tự tạo và chế tạo thuốc súng không khói. (d) Amilopectin vào tinh bột chỉ có các liên kết α-1,4-glicozit. (e) Sacarozơ bị hóa đen trong H2SO4 đặc. (f) trong công...
Đọc tiếp

Cho các phát biểu sau:

(a) Hiđro hóa trọn vẹn glucozơ tạo thành axit gluconic.

(b) Ở điều kiện thường, glucozơ và saccarozơ phần lớn là hầu hết chất rắn, dễ tan vào nước.

(c) Xenlulozơ trinitrat là nguyên vật liệu để chế tạo tơ nhân tạo và chế tạo thuốc súng không khói.

(d) Amilopectin trong tinh bột chỉ có những liên kết α-1,4-glicozit.

(e) Sacarozơ bị hóa đen trong H2SO4 đặc.

(f) vào công nghiệp dược phẩm, saccarozơ được dùng để pha chế thuốc.

Số tuyên bố đúng là

A. 4

B. 5

C. 2

D. 3


#Mẫu giáo
1
Ngô quang quẻ Sinh

Đáp án D

Các phát biểu đúng là: (b), (e), (f)


Đúng(0)
Cho các phát biểu sau: (a) Hiđro hóa trọn vẹn glucozo tạo ra axit gluconic. (b) Ở đk thường, glucozo và saccarozo phần lớn là đa số chất rắn, dễ tan trong nước. (c) Xenlulozơ trinitrat là nguyên liệu để phân phối to tự tạo và sản xuất thuốc súng không khói. (d) Amilopectin vào tinh bột chỉ có các liên kết α-1,4-glicozit. (e) Saccarozơ bị hóa black trong H2SO4 đặc. (g) trong công nghiệp dược phẩm, saccarozo...
Đọc tiếp

Cho các phát biểu sau:

(a) Hiđro hóa trọn vẹn glucozo tạo nên axit gluconic.

(b) Ở điều kiện thường, glucozo cùng saccarozo hầu hết là hầu như chất rắn, dễ tan trong nước.

(c) Xenlulozơ trinitrat là nguyên vật liệu để phân phối to nhân tạo và sản xuất thuốc súng không khói.

(d) Amilopectin vào tinh bột chỉ có những liên kết α-1,4-glicozit.

(e) Saccarozơ bị hóa black trong H2SO4 đặc.

(g) trong công nghiệp dược phẩm, saccarozo được dùng làm pha chế thuốc.

Trong những phát biểu trên, số phát biểu đúng là

A. 3

B. 2

C. 4

D. 5


#Mẫu giáo
1
Ngô quang Sinh

Chọn câu trả lời A

(a) tạo ra gluconic.

(c) Xenlulozơ trinitrat là nguyên liệu để chế tạo tơ nhân tạo.

(d) Amilopectin trong tinh bột chỉ có những liên kết α–1,4–glicozit.


Đúng(0)
Cho những phát biểu sau: (a) Hiđro hóa hoàn toàn glucozơ tạo thành axit gluconic (b) Ở điều kiện thường, glucozơ và saccarozơ phần nhiều là đều chất rắn, dễ dàng tan trong nước. (c) Xenlulozơ trinitrat là vật liệu để cấp dưỡng tơ nhân tạo và sản xuất thuốc súng ko khói. (d) Glucozơ được vận dụng làm thuốc tăng lực. (e) Sacarozơ bị hóa đen trong H2SO4 đặc. (f) vào công nghiệp dược phẩm, saccarozơ được...
Đọc tiếp

Cho các phát biểu sau:

(a) Hiđro hóa hoàn toàn glucozơ tạo nên axit gluconic

(b) Ở đk thường, glucozơ với saccarozơ số đông là đông đảo chất rắn, dễ dàng tan trong nước.

(c) Xenlulozơ trinitrat là nguyên liệu để cung ứng tơ tự tạo và sản xuất thuốc súng không khói.

(d) Glucozơ được ứng dụng làm dung dịch tăng lực.

(e) Sacarozơ bị hóa đen trong H2SO4 đặc.

(f) trong công nghiệp dược phẩm, saccarozơ được dùng để làm pha chế thuốc.

Trong những phát biểu trên, số phát biểu đúng là

A. 2.

B.4.

C.3

D.5.


#Mẫu giáo
1
Ngô quang Sinh

Đáp án là B


Đúng(0)
Cho những phát biểu sau: (1) Glucozơ có khả năng tham gia bội phản ứng tráng bạc; (2) Sự gửi hóa tinh bột trong cơ thể người có sinh ra mantozơ; (3) Mantozơ có công dụng tham gia phản ứng tráng bạc; (4) Saccarozơ được cấu tạo từ hai cội β-glucozơ cùng α-fructozơ; (5) Hiđro hóa trọn vẹn glucozơ tạo thành axit gluconic; (6) Ở điều kiện thường, glucozơ với saccarozơ phần đa là đa số chất rắn, dễ tan vào nước; (7)...
Đọc tiếp

Cho các phát biểu sau: (1) Glucozơ có khả năng tham gia phản bội ứng tráng bạc; (2) Sự đưa hóa tinh bột trong khung hình người có sinh ra mantozơ; (3) Mantozơ có chức năng tham gia phản bội ứng tráng bạc; (4) Saccarozơ được kết cấu từ hai cội β-glucozơ cùng α-fructozơ; (5) Hiđro hóa hoàn toàn glucozơ tạo thành axit gluconic; (6) Ở đk thường, glucozơ với saccarozơ hầu như là hầu như chất rắn, dễ tan vào nước; (7) Xenlulozơ trinitrat là vật liệu để cấp dưỡng tơ nhân tạo và sản xuất thuốc súng không khói; (8) Amilopectin vào tinh bột chỉ có các liên kết α-1,4-glicozit; (9) Sacarozơ bị hóa đen trong H2SO4 đặc; và (10) vào công nghiệp dược phẩm, saccarozơ được dùng để làm pha chế thuốc. Trong các phát biểu trên, số phát biểu đúng là

A. 7

B. 8

C. 9

D. 10


#Mẫu giáo
1
Ngô quang đãng Sinh

Chọn lời giải A

Có 3 phân phát biểu sai là (4), (5), (8)

(4). Saccarozơ được kết cấu từ hai gốc α-glucozơ cùng β-fructozơ

(5). Hiđro hóa trọn vẹn glucozơ tạo thành sobitol.

(8). Amilopectin vào tinh bột có các liên kết α-1,4-glicozit và α-1,6-glicozit


Đúng(0)
Cho những phát biểu sau: (1) Glucozơ có tác dụng tham gia bội phản ứng tráng bạc; (2) Sự đưa hóa tinh bột trong cơ thể người bao gồm sinh ra mantozơ; (3) Mantozơ có công dụng tham gia phản ứng tráng bạc; (4) Saccarozơ được cấu tạo từ hai cội β-glucozơ với α-fructozơ; (5) Hiđro hóa trọn vẹn glucozơ tạo nên axit gluconic; (6) Ở đk thường, glucozơ với saccarozơ đông đảo là phần đông chất rắn, dễ tan trong nước; (7)...
Đọc tiếp

Cho những phát biểu sau:

(1) Glucozơ có tác dụng tham gia phản ứng tráng bạc;

(2) Sự chuyển hóa tinh bột trong khung hình người tất cả sinh ra mantozơ;

(3) Mantozơ có tác dụng tham gia bội phản ứng tráng bạc;

(4) Saccarozơ được cấu trúc từ hai cội β-glucozơ cùng α-fructozơ;

(5) Hiđro hóa hoàn toàn glucozơ tạo nên axit gluconic;

(6) Ở điều kiện thường, glucozơ và saccarozơ hầu hết là mọi chất rắn, dễ tan trong nước;

(7) Xenlulozơ trinitrat là nguyên liệu để cung ứng tơ tự tạo và chế tạo thuốc súng không khói;

(8) Amilopectin vào tinh bột chỉ có các liên kết α-1,4-glicozit;

(9) Sacarozơ bị hóa đen trong H2SO4 đặc;

(10) trong công nghiệp dược phẩm, saccarozơ được dùng để pha chế thuốc.

Trong các phát biểu trên, số phát biểu đúng là

A. 6

B. 8

C. 9

D. 10


#Mẫu giáo
1
Ngô quang Sinh

Đáp án : A

Có 3 phân phát biểu sai là (4), (5), (7), (8)

(4). Saccarozơ được cấu tạo từ hai cội α-glucozơ cùng β-fructozơ

(5). Hiđro hóa trọn vẹn glucozơ tạo ra sobitol.

(7) Xenlulozơ trinitrat là nguyên liệu sản xuất thuốc súng không khói nhưng chưa phải là vật liệu sản xuất tơ nhân tạo.

(8). Amilopectin vào tinh bột có các liên kết α-1,4-glicozit cùng α-1,6-glicozit


Đúng(0)
xếp hạng
toàn bộ Toán vật dụng lý Hóa học viên học Ngữ văn tiếng anh lịch sử vẻ vang Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử hào hùng và Địa lý thể dục thể thao Khoa học tự nhiên và làng mạc hội Đạo đức bằng tay thủ công Quốc phòng an toàn Tiếng việt Khoa học tự nhiên và thoải mái
Tuần tháng Năm

olm.vn


học tập liệu Hỏi đáp
các khóa học hoàn toàn có thể bạn thân yêu ×
Mua khóa huấn luyện và đào tạo
Tổng thanh toán: 0đ (Tiết kiệm: 0đ)
tới giỏ sản phẩm Đóng
Cho các phát biểu sau:(a) Hiđro hóa trọn vẹn glucozơ tạo thành axit gluconic.(b) Ở điều kiện thường, glucozơ và saccarozơ đa số là các chất rắn, dễ tan trong nước.(c) Xenlulozơ trinitrat là nguyên liệu để phân phối tơ nhân tạo và sản xuất thuốc súng ko khói.(d) Amilopectin trong tinh bột chỉ có những liên kết -1,4-glicozit.(e) Sacarozơ bị hóa black trong H2SO4 đặc.(f) vào công nghiệp dược phẩm, saccarozơ được dùng làm pha chế thuốc.Trong các phát biểu trên, số phát biểu đúng là
Cho sơ vật sau: C4H8O2 (X)
*
Y
*
. X gồm CTCT:
Cho một số trong những tính chất: tất cả vị ngọt (1); chảy trong nước (2); thâm nhập phản ứng tráng tệ bạc (3); phối hợp Cu(OH)2 ở ánh sáng thường (4); làm mất đi màu dung dịch brom (5); bị thủy phân trong hỗn hợp axit nấu nóng (6); Các đặc thù của fructozơ là:
Có các nhận xét sau :(1) hóa học béo thuộc nhiều loại este.(2) Tơ nilon-6,6;tơ capron; tơ nilon-7 chỉ điều chế bởi phản ứng trùng ngưng.(3) Vinyl axetat không điều chế được trực tiếp từ bỏ axit và rượu tương ứng.(4) Nitro benzen phản ứng với HNO3 đặc (xúc tác H2SO4 đặc) sản xuất thành m-đinitrobenzen.(5) Toluen phản ứng với nước brom dư tạo thành thành 2,4,6-tribrom clorua benzen.Những câu đúng là:
Trong các polime: polistiren, amilozơ, amilopectin, poli(vinyl clorua), tơ capron, poli(metylmetacrylat) và teflon. đầy đủ polime có thành phần nguyên tố giống nhau là:
Từ anđehit no đối chọi chức A có thể đưa trực tiếp thành ancol B và axit T tương ứng để điều chế este E trường đoản cú B và T. Hãy xác định tỉ số d = ME/MA
Trong những loại tơ sau: tơ visco, tơ xenlulozơ axetat, tơ nitron, Tơ lapsan, nilon-6,6. Số tơ được điều chế bằng phương pháp trùng ngưng là
Cho phản nghịch ứng chất hóa học sau: <-CH2-CH(OCOCH3)->n + n
Na
OH
*
<-CH2-CH(OH)->n + n
CH3COONa
Phản ứng này thuộc một số loại phản ứng
Hai hợp hóa học hữu cơ mạch hở bao gồm công thức phân tử theo thứ tự là C2H8O3N2 cùng C3H7O2N đều tác dụng với hỗn hợp Na
OH đun nóng, đến hai amin đối chọi chức bậc 1 thoát ra. Nhấn xét nào sau đây đúng về hai hợp hóa học hữu cơ trên?
Cho các monome sau: stiren, toluen, metylaxetat, etilenoxit, vinylaxetat, caprolactam, metylmetacrylat, metylacrylat, propilen, benzen, axít etanoic, axít ε-aminocaproic, acrilonitrin. Số monome gia nhập phản ứng trùng hòa hợp là
Cho các phát biểu sau:(a) Xà chống là muối bột natri hoặc kali của các axit béo.(b) các grixerit đều sở hữu phản ứng công hiđro.(c) phản nghịch ứng thủy phân chất phệ trong môi trường thiên nhiên kiềm là phản nghịch ứng một chiều.(d) chất béo nhẹ nhàng hơn nước cùng không chảy trong nước.Có bao nhiêu phát biểu đúng?
Cho những phát biểu sau:1. Nhúng quỳ tím vào dd etylamin thấy quỳ tím đưa sang xanh.2. Làm phản ứng thân khí metylamin với khí hiđroclorua làm xuất hiện khói trắng.3.Nhỏ vài ba giọt nước brom vào ống nghiệm đựng dd anilin thấy có kết tủa trắng.4. Thêm vài giọt phenolphtalein vào dd đimetylamin thấy lộ diện màu xanh.Có bao nhiêu phát biểu đúng:
Hai hợp hóa học hữu cơ mạch hở gồm công thức phân tử theo lần lượt là: C2H8O3N2 ;C3H7O2N đều tính năng với dd Na
OH đun nóng,cho hai amin 1-1 chức bậc một bay ra. Nhấn xét nào sau đây đúng về nhì hợp hóa học hữu cơ trên:
Cho sơ vật dụng sau: xenlulozơ→X1→X2→X3→ polime X. Biết rằng X chỉ đựng han nguyên tố. Số chất ứng với X3 là:
Tinh bột ko tan nội địa lạnh. Vào nước nóng từ 650C trở lên, tinh bột chuyển thành hỗn hợp keo nhớt.
Dầu mỡ bị ôi là do liên kết đôi C=C ở nơi bắt đầu axit không no vào chất béo bị oxi hóa chậm vì oxi ko khí.

Xem thêm: Tính ph cúa dung dịch h2so4 0 005m có ph bằng bao nhiêu? dung dịch h2so4 0005m có giá trị ph là bao nhiêu


Stiren, vinyl clorua, etilen, butađien, metyl metacrylat đều hoàn toàn có thể tham gia bội phản ứng trùng phù hợp để tạo thành polime.